Latest Reviews in Polish

Probiotyki w leczeniu czynnościowego bólu brzucha u dzieci

1 month 1 week ago
Probiotyki w leczeniu czynnościowego bólu brzucha u dzieci Probiotyki na ból brzucha u dzieci Najważniejsze informacje Probiotyki mogą być lepsze niż placebo (leczenie pozorowane) w łagodzeniu bólu u dzieci z czynnościowym bólem brzucha. Synbiotyki mogą być lepsze niż placebo (leczenie pozorowane) w łagodzeniu bólu u dzieci z czynnościowym bólem brzucha. Czym jest czynnościowy ból brzucha? Czynnościowy ból brzucha jest częstym problemem u dzieci. Termin czynnościowy ból brzucha stosuje się wtedy, gdy nie można znaleźć przyczyny objawów. Do tych objawów należą częste bóle brzucha trwające od...

Przyjmowanie mio-inozytolu w formie suplementu diety w czasie ciąży w celu zapobiegania rozwojowi cukrzycy ciążowej

1 month 1 week ago
Przyjmowanie mio-inozytolu w formie suplementu diety w czasie ciąży w celu zapobiegania rozwojowi cukrzycy ciążowej Najważniejsze informacje Kobiety, u których rozwinie się cukrzyca ciążowa obciążone są większym ryzykiem wystąpienia komplikacji w czasie ciąży i podczas porodu, a także większym ryzykiem rozwoju cukrzycy w późniejszym okresie życia. Dzieci matek, u których wystąpiła cukrzyca ciążowa mogą być większe niż powinny i mogą wystąpić u nich urazy okołoporodowe. Dzieci te narażone są na zachorowanie na cukrzycę, nawet jako małe dzieci lub młodzi dorośli. Liczba kobiet, u których...

Czynniki wpływające na świadczenie usług rehabilitacji domowej u osób wymagających rehabilitacji: jakościowa synteza danych naukowych

1 month 2 weeks ago
Czynniki wpływające na świadczenie usług rehabilitacji domowej u osób wymagających rehabilitacji: jakościowa synteza danych naukowych Celem tej jakościowej syntezy danych naukowych Cochrane było zbadanie czynników wpływających na usługi rehabilitacyjne świadczone w domach pacjentów. W syntezie przyjrzano się usługom, które świadczono osobiście, jak również usługom, które dostarczano za pośrednictwem telerehabilitacji. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizowaliśmy 53 badania jakościowe. Najważniejsze informacje Rehabilitacja domowa, świadczona osobiście lub poprzez telerehabilitację,...

Czy stosowanie witaminy D zmniejsza ryzyko ciężkich napadów astmy lub poprawia kontrolę objawów choroby?

1 month 3 weeks ago
Czy stosowanie witaminy D zmniejsza ryzyko ciężkich napadów astmy lub poprawia kontrolę objawów choroby? Najważniejsze informacje 1) W przeciwieństwie do naszego poprzedniego przeglądu Cochrane na ten temat, w tym zaktualizowanym przeglądzie nie stwierdzono, aby przyjmowanie witaminy D zapewniała ochronę przed ciężkimi napadami astmy lub poprawiało kontrolę objawów. 2) Konieczne są dalsze badania obejmujące chorych z częstymi ciężkimi napadami astmy i z bardzo małym wyjściowym stężeniem witaminy D, a także w zakresie potencjalnego działania ochronnego kalcydiolu (szczególna postać witaminy...

Interwencje niemedyczne skierowane na problemy ze snem u osób z otępieniem

2 months 3 weeks ago
Interwencje niemedyczne skierowane na problemy ze snem u osób z otępieniem Jakie problemy ze snem występują u osób z otępieniem? Pacjenci cierpiący na otępienie (demencję) często borykają się z problemami ze snem, w tym ze zwiększeniem długości i liczby przebudzeń oraz ze zwiększoną liczbą epizodów płytkiego snu. Powodują one szereg problemów dla osoby dotkniętej chorobą, krewnych oraz opiekunów, prawdopodobnie prowadząc do niepokoju osób sprawujących opiekę i przyjmowania osób z demencją do domów opieki społecznej lub domów opieki długoterminowej. Czy interwencje niemedyczne są w stanie...

Szczepionki w zapobieganiu przeziębieniu

3 months 1 week ago
Szczepionki w zapobieganiu przeziębieniu Pytanie badawcze Czy szczepionki mogą pomóc w zapobieganiu przeziębieniu? Wprowadzenie Główną przyczyną przeziębienia jest wirusowe zakażenie górnych dróg oddechowych. Osoby przeziębione czują się źle, mają katar, niedrożny nos, kichają, kaszlą, czasem boli je gardło i mają lekko podwyższoną temperaturę ciała. Przeziębienie zazwyczaj mija, gdy układ odpornościowy ogranicza wpływ infekcji wirusowej. Leczenie tego schorzenia ma na celu złagodzenie objawów. W skali globalnej przeziębienie jest powszechnie występującą chorobą generującą duże straty...

Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem doustnych produktów homeopatycznych w zapobieganiu i leczeniu ostrych zakażeń dróg oddechowych u dzieci?

3 months 2 weeks ago
Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem doustnych produktów homeopatycznych w zapobieganiu i leczeniu ostrych zakażeń dróg oddechowych u dzieci? Kluczowe informacje Homeopatia jest rodzajem medycyny komplementarnej i alternatywnej. Opiera się na dwóch głównych założeniach: że substancje, które mogą powodować chorobę lub objawy u zdrowej osoby, mogą, w bardzo małych dawkach, leczyć te objawy u osoby, która jest chora; oraz, że cząsteczki w wysoce rozcieńczonych substancjach zachowują pamięć pierwotnej substancji. Ze względu na brak solidnych danych naukowych, korzyści i...

Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze szczepieniami zapobiegającymi COVID-19?

3 months 2 weeks ago
Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze szczepieniami zapobiegającymi COVID-19? Najważniejsze informacje – Większość szczepionek zmniejsza lub prawdopodobnie zmniejsza liczbę osób, które zachorują na COVID-19, jak również liczbę osób z ciężkim przebiegiem COVID-19. – Wiele szczepionek prawdopodobnie zwiększa liczbę osób doświadczających zdarzeń, takich jak gorączka lub ból głowy, w porównaniu z placebo (szczepionka pozorowana, która nie zawiera aktywnego leczenia, ale wygląda identycznie jak testowana szczepionka). Zdarzenia te są spodziewane i wynikają głównie z odpowiedzi organizmu na...

Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u chorych przechodzących operację serca

3 months 3 weeks ago
Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u chorych przechodzących operację serca Pytanie badawcze Jaki wpływ ma utrzymywanie wysokich docelowych wartości ciśnienia tętniczego (BP), w porównaniu z utrzymywaniem niskich docelowych wartości BP, u chorych poddanych operacji serca z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego (ang. cardiopulmonary bypass, CPB). Najważniejsze informacje Utrzymywanie wysokich docelowych wartości BP, w porównaniu z utrzymywaniem niższych docelowych wartości BP, może skutkować niewielką lub żadną różnicą pod względem ryzyka uszkodzenia nerek, pogorszenia funkcji poznawczych...

Cefalosporyny w leczeniu gorączki jelitowej (duru brzusznego)

4 months ago
Cefalosporyny w leczeniu gorączki jelitowej (duru brzusznego) Najważniejsze informacje • U dorosłych i dzieci z gorączką jelitową (durem brzusznym) wyniki leczenia ceftriaksonem (lekiem z grupy cefalosporyn) w porównaniu z azytromycyną, fluorochinolonami lub chloramfenikolem (innymi lekami przeciwbakteryjnymi) mogą nie różnić się między sobą. • Zastosowanie cefiksymu (innego leku z grupy cefalosporyn) ma uzasadnienie w leczeniu duru brzusznego u dorosłych i dzieci, jednak może charakteryzować się mniejszą skutecznością w porównaniu z fluorochinolonami. • Decydenci i klinicyści przy...

Czas rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego (dializoterapii) w ostrym uszkodzeniu nerek

4 months ago
Czas rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego (dializoterapii) w ostrym uszkodzeniu nerek Czego dotyczy problem? Ostre uszkodzenie nerek (ang. acute kidney injury, AKI) występuje często wśród pacjentów przyjmowanych na oddział intensywnej terapii (OIT); wiąże się z dużą śmiertelnością i charakteryzuje szybkim pogorszeniem czynności nerek. U pacjentów z AKI stwierdza się zwiększone stężenie toksyn mocznicowych (kreatyniny i mocznika), potasu w surowicy, kwasicę metaboliczną, nagromadzenie płynów i w większości przypadków zmniejszenie ilości oddawanego moczu. W populacji tej, obecność we krwi...

Czy leki mogą zapobiec żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po operacji odchudzającej?

4 months ago
Czy leki mogą zapobiec żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po operacji odchudzającej? Co to jest żylna choroba zakrzepowo-zatorowa? Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) jest stanem klinicznym, który zwykle rozpoczyna się, gdy zakrzep tworzy się wewnątrz żyły. Stan ten obejmuje zarówno zakrzepicę żył głębokich (gdy zakrzep tworzy się w żyle głębokiej, zwykle w nogach), jak i zatorowość płucną (gdy zakrzep tworzy się w naczyniu krwionośnym w płucach lub do niego dociera). Obie sytuacje mogą znacznie obniżyć jakość życia i mogą zagrażać życiu. Osoby z otyłością lub poddające się zabiegom...

Płukanie pęcherzyków jajnikowych podczas pobierania komórek jajowych w technice wspomaganego rozrodu

4 months ago
Płukanie pęcherzyków jajnikowych podczas pobierania komórek jajowych w technice wspomaganego rozrodu Pytanie badawcze Staraliśmy się ocenić bezpieczeństwo i skuteczność płukania pęcherzyków jako część procedury pobierania komórek jajowych u kobiet poddawanych leczeniu wspomagającemu zajście w ciążę, określanego jako technika wspomaganego rozrodu (ART, ang. Assisted Reproductive Technology). Wprowadzenie Pary, które mają trudności z naturalnym zajściem w ciążę mogą zdecydować się na leczenie (interwencje) wspomagające. Interwencje te są znane jako techniki wspomaganego rozrodu (ART). Jednym z...

Joga w leczeniu przewlekłego nieswoistego bólu krzyża

4 months 1 week ago
Joga w leczeniu przewlekłego nieswoistego bólu krzyża Najważniejsze informacje U osób odczuwających długotrwały ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa bez znanej przyczyny (inaczej nieswoisty ból krzyża), po 3 miesiącach uprawiania jogi jest ona prawdopodobnie skuteczniejsza niż niewykonywanie takich ćwiczeń w zakresie łagodzenia bólu i poprawy funkcjonowania w obszarze pleców. Niemniej ta poprawa jest niewielka. Prawdopodobnie istnieje niewielka lub żadna różnica między uprawianiem jogi i innych ćwiczeń skoncentrowanych na odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa w odniesieniu do...

Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi

4 months 1 week ago
Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi Najważniejsze informacje Dowody zebrane w tym przeglądzie nie wspierają stosowania niższych niż standardowe docelowych wartości ciśnienia tętniczego (BP) u osób z wysokim BP (zwanym również nadciśnieniem) i z problemami z sercem lub naczyniami krwionośnymi (naczyniami krwionośnymi i układem krążenia). Potrzeba więcej nowych badań, aby zbadać tę kwestię. Czym jest nadciśnienie tętnicze? Nadciśnienie (wysokie BP) to długotrwałe schorzenie, które zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak zawał serca,...

Leki na labilność emocjonalną po przebytym udarze mózgu

4 months 1 week ago
Leki na labilność emocjonalną po przebytym udarze mózgu Pytanie badawcze Ocena korzyści i szkód wynikających ze stosowania leków u osób z labilnością emocjonalną po przebytym udarze mózgu. Wprowadzenie Labilność emocjonalna (zwana inaczej chwiejnością emocjonalną lub emocjonalizmem – przyp. tłum.) często występuje po przebytym udarze mózgu. To zaburzenie osobowości oznacza, że dana osoba ma trudności z kontrolowaniem swoich emocji. Po przebytym udarze osoba labilna emocjonalnie może nagle zacząć płakać, lub (rzadziej) śmiać się bez powodu. Takie zachowanie jest niepokojące zarówno dla danej...

Czy elektroniczne papierosy mogą pomóc ludziom w rzuceniu palenia i czy używanie ich w tym celu ma działania niepożądane?

4 months 1 week ago
Czy elektroniczne papierosy mogą pomóc ludziom w rzuceniu palenia i czy używanie ich w tym celu ma działania niepożądane? Czym są elektroniczne papierosy? Elektroniczne papierosy (e-papierosy) to przenośne urządzenia podgrzewające płyn, który w swym składzie zawiera zazwyczaj nikotynę i związki smakowo-zapachowe. E-papierosy umożliwiają wdychanie nikotyny w postaci pary, a nie dymu. Użytkownicy e-papierosów nie palą tytoniu, przez co są narażeni na mniejsze stężenie chorobotwórczych substancji chemicznych niż palacze papierosów tradycyjnych. Używanie e-papierosów określa się jako...

Dekompresja chirurgiczna u pacjentów z ciężkim obrzękiem mózgu po przebytym udarze

4 months 1 week ago
Dekompresja chirurgiczna u pacjentów z ciężkim obrzękiem mózgu po przebytym udarze Pytanie badawcze Jaki jest wpływ dekompresji chirurgicznej na ryzyko zgonu lub niepełnosprawności u pacjentów, u których po udarze wystąpił obrzęk mózgu? Wprowadzenie Większość udarów mózgu jest spowodowana zablokowaniem naczynia krwionośnego dochodzącego do mózgu (udar niedokrwienny), co stanowi główną przyczynę śmierci i niepełnosprawności na świecie. Zator uniemożliwia dopływ krwi transportującej tlen do mózgu i część mózgu zaopatrywana przez to naczynie zaczyna obumierać (zawał). W ciągu kolejnych 24 do 48...

Ginkgo biloba – suplement ziołowy na szumy uszne

4 months 1 week ago
Ginkgo biloba – suplement ziołowy na szumy uszne Co to są szumy uszne? Szumy uszne to percepcja dźwięku, który nie ma swojego zewnętrznego, rzeczywistego źródła. Dźwięk ten jest często opisywany jako dzwonienie, syczenie, brzęczenie lub szeleszczenie. Szumy uszne występują powszechnie i dotyczą od 5% do 43% populacji ogólnej, a częstość występowania zwiększa się wraz z wiekiem. Dla niektórych szumy uszne są uporczywe i uciążliwe, mogą powodować problemy ze snem (bezsenność), trudności z koncentracją, trudności w komunikacji i interakcjach społecznych, a także lęk i depresję. Postępowanie...

Higiena jamy ustnej w zapobieganiu zapaleniu płuc w domach opieki

4 months 1 week ago
Higiena jamy ustnej w zapobieganiu zapaleniu płuc w domach opieki Czym jest zapalenie płuc związane z pobytem w domu opieki? Zapalenie płuc związane z pobytem w domu opieki (ang. nursing home-acquired pneumonia, NHAP) to bakteryjne zapalenie płuc występujące u osób przebywających w ośrodkach opieki długoterminowej (w tym w domach opieki). Jakie środki można podjąć, żeby zapobiec zapaleniu płuc związanemu z pobytem w domu opieki? Osoby, które nie utrzymują odpowiedniej higieny jamy ustnej są bardziej narażone na zakażenie. Profesjonalna higiena jamy ustnej to połączenie szczotkowania zębów i...
Checked
1 hour 19 minutes ago
Search on cochrane.org for:
Subscribe to Latest Reviews in Polish feed