Latest Reviews in Polish

Czy podawanie antybiotyków do oka zapobiega jego zakażeniu u chorych z otarciem nabłonka rogówki?

1 month 1 week ago
Czy podawanie antybiotyków do oka zapobiega jego zakażeniu u chorych z otarciem nabłonka rogówki? Co było celem niniejszego przeglądu badań? Celem niniejszego przeglądu Cochrane było ustalenie czy podawanie antybiotyków do oka może zapobiegać zakażeniom u pacjentów z otarciem nabłonka rogówki. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie istotne badania dotyczące tego zagadnienia i odnaleźliśmy 2 badania. Kluczowe wnioski Nie udało nam się znaleźć badań, w których porównywano stosowanie antybiotyków z placebo (leczeniem pozorowanym) lub z niestosowaniem leczenia. Nie znaleźliśmy również żadnych...

Stosowanie klonidyny miejscowo w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych

1 month 2 weeks ago
Stosowanie klonidyny miejscowo w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych Kluczowe wnioski Nie odnaleźliśmy danych naukowych wysokiej jakości, które popierałyby stosowanie klonidyny na skórę w leczeniu bolesnej neuropatii cukrzycowej. Nie znaleźliśmy również żadnych danych naukowych dotyczących innych przewlekłych zespołów bólowych. Co zrobiliśmy? Aby dowiedzieć się, jak działa klonidyna stosowana na skórę (miejscowo) u osób z bólem neuropatycznym, przeszukaliśmy medyczne bazy danych i piśmiennictwo w odnalezionych pracach oraz rejestry i badania kliniczne. Skontaktowaliśmy się również z...

Czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność u chorych z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego?

1 month 2 weeks ago
Czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność u chorych z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego? Kluczowe informacje Nie mamy pewności, czy fizjoterapia zmniejsza dolegliwości bólowe i niepełnosprawność związane z zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego (ang. complex regional pain syndrome, CRPS). Nie mamy pewności co do wyników badań klinicznych, które znaleźliśmy: – nie przeprowadzono ich lub nie raportowano danych tak dobrze, jak można by było to zrobić (lub jedno i drugie); – badania obejmowały niewielką liczbę pacjentów z CRPS; – w badaniach oceniano szeroki...

Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze środowisk uchodźczych w społeczności krajów o wysokich dochodach

1 month 3 weeks ago
Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ze środowisk uchodźczych w społeczności krajów o wysokich dochodach Dzieci i młodzież uchodźcza, które osiedliły się w krajach o wysokich dochodach, są narażone na problemy związane ze zdrowiem psychicznym z powodu wielu wyzwań przed migracją, w jej trakcie i po migracji. Kluczowe wnioski Dotychczasowe dowody są niewystarczające, zarówno pod względem ilości jak i jakości, aby móc zalecić, które interwencje należy stosować w praktyce. Konieczna jest ocena istniejących już programów wsparcia zdrowia psychicznego oraz działań skierowanych do...

Psychologiczne metody leczenia depresji i lęku w demencji i łagodnych zaburzeniach poznawczych

2 months 1 week ago
Psychologiczne metody leczenia depresji i lęku w demencji i łagodnych zaburzeniach poznawczych Kluczowe punkty – Leczenie psychologiczne oparte na terapii poznawczo-behawioralnej (CBT; która skupia się na zmianie myśli i zachowań) prawdopodobnie ma niewielki pozytywny wpływ na nasilenie objawów depresji, jakość życia i zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego u chorych z demencją lub z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (MCI). – Nie ma wystarczających danych naukowych, aby stwierdzić czy jakiekolwiek metody leczenia psychologicznego są pomocne w terapii lęku u osób z otępieniem lub...

Czy mindfulness pomaga w rzuceniu palenia tytoniu?

2 months 3 weeks ago
Czy mindfulness pomaga w rzuceniu palenia tytoniu? Najważniejsze informacje – Obecnie nie ma jednoznacznych dowodów na to, że terapie oparte na uważności pomagają w rzuceniu palenia tytoniu lub poprawiają zdrowie psychiczne i samopoczucie palaczy. – Nasza pewność co do wyników badań jest niska lub bardzo niska, a dalsze dane naukowe prawdopodobnie zmienią nasze wnioski. Czym jest uważność (mindfulness)? Mindfulness polega na skupieniu uwagi na myślach i uczuciach oraz obserwowaniu ich bez osądzania, gdy się pojawiają i przemijają. Uważa się, że mindfulness pomaga lepiej kontrolować swoje...

Porównanie obrazowania wąskopasmowego ze zwykłą cystoskopią w leczeniu raka pęcherza moczowego

2 months 3 weeks ago
Porównanie obrazowania wąskopasmowego ze zwykłą cystoskopią w leczeniu raka pęcherza moczowego Pytanie badawcze Jak skuteczna jest resekcja tkanek pęcherza moczowego przeprowadzona przy użyciu specjalnej metody wizualizacji zwanej obrazowaniem wąskopasmowym, w porównaniu z resekcją tkanek pęcherza moczowego przeprowadzoną przy użyciu standardowej metody wizualizacji (z użyciem światła białego), u chorych z guzami w wewnętrznej ścianie pęcherza moczowego? Wprowadzenie Kiedy u pacjenta podejrzewa się raka pęcherza moczowego lub rozpoznano u niego ten nowotwór, lekarze muszą dokładnie obejrzeć...

Pregabalina w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej

3 months 1 week ago
Pregabalina w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej Problem ten był już wcześniej analizowany w 2019 roku i przegląd ten stanowi jego aktualizację. Wprowadzenie Padaczka jest częstą, przewlekłą chorobą neurologiczną, na którą cierpi około 1% osób w Wielkiej Brytanii. Około 1 na 400 osób cierpiących na padaczkę ma napady, które nie ustępują pomimo kuracji lekami przeciwpadaczkowymi (padaczka lekooporna). W leczeniu padaczki opracowano szereg nowych leków przeciwpadaczkowych. Jednym z nich jest pregabalina. Stosowanie pregabaliny w połączeniu z innymi lekami...

Terapia zajęciowa dla osób, u których wskutek udaru mózgu wystąpiły zaburzenia funkcji poznawczych

3 months 1 week ago
Terapia zajęciowa dla osób, u których wskutek udaru mózgu wystąpiły zaburzenia funkcji poznawczych Jaki był cel niniejszego przeglądu? Celem niniejszego przeglądu Cochrane było ustalenie, czy terapia zajęciowa poprawia funkcje poznawcze oraz zdolność do wykonywania codziennych czynności po udarze mózgu. Procesy poznawcze to przetwarzanie przez mózg informacji, takich jak myślenie, zwracanie uwagi na rzeczy, które można zobaczyć lub usłyszeć, uczenie się, zapamiętywanie oraz rozwiązywanie problemów. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na to...

Programy przyspieszonej rekonwalescencji okołooperacyjnej po zabiegach chirurgicznych u kobiet z nowotworami ginekologicznymi

3 months 3 weeks ago
Programy przyspieszonej rekonwalescencji okołooperacyjnej po zabiegach chirurgicznych u kobiet z nowotworami ginekologicznymi Wprowadzenie Nowotwory ginekologiczne są częstą przyczyną zachorowalności i śmiertelności. Chirurgia, zarówno laparoskopowa (chirurgia endoskopowa), jak i otwarta, jest jedną z najważniejszych metod leczenia nowotworów ginekologicznych. Dobrze zaplanowana opieka okołooperacyjna (opieka w czasie operacji lub w niedługim czasie po niej) ma zasadnicze znaczenie dla powrotu do zdrowia po operacji. W ostatnich latach naukowcy i lekarze sugerują, że wiele aspektów...

Leki stosowane w leczeniu zespołu stresu pourazowego

4 months ago
Leki stosowane w leczeniu zespołu stresu pourazowego Dlaczego ten przegląd jest ważny? Zespół stresu pourazowego (PTSD) występuje po doświadczeniu znacznej traumy i powoduje ogromne koszty osobiste i społeczne. Chociaż tradycyjnie PTSD leczy się za pomocą psychoterapii, terapia farmakologiczna również okazała się skuteczna w leczeniu tego schorzenia. Kogo może zainteresować ten przegląd? – Osoby cierpiące na PTSD. – Ich rodziny i przyjaciół. – Lekarzy pierwszego kontaktu, psychiatrów i farmaceutów. Na jakie pytania odpowiada ten przegląd? – Czy farmakoterapia jest skuteczna w zmniejszaniu...

Lakowanie zębów mlecznych jako metoda zapobiegania próchnicy

4 months 3 weeks ago
Lakowanie zębów mlecznych jako metoda zapobiegania próchnicy Pytanie badawcze Czy założenie laków na powierzchnie gryzące zębów mlecznych w tylnej części jamy ustnej może zapobiec powstawaniu próchnicy w tych zębach? Wprowadzenie Próchnica zębów to jedna z najczęstszych chorób wieku dziecięcego, która może wpływać na ogólny dobrostan dziecka. Najczęściej narażone na próchnicę są tylne zęby, których powierzchnie gryzące nie są płaskie i mają bruzdy (szczeliny i zagłębienia), w których mogą pozostawać resztki jedzenia i bakterie, prowadząc do powstawania próchnicy. Ponadto otwór tych bruzd...

Czy podgrzewane wyroby tytoniowe pomagają bezpiecznie rzucić palenie oraz czy przyczyniają się do zmniejszenia liczby palaczy?

5 months 4 weeks ago
Czy podgrzewane wyroby tytoniowe pomagają bezpiecznie rzucić palenie oraz czy przyczyniają się do zmniejszenia liczby palaczy? Najważniejsze informacje Podgrzewane wyroby tytoniowe prawdopodobnie narażają użytkowników na wdychanie mniejszej ilości toksyn niż tradycyjne papierosy, jednak prawdopodobnie większej niż nieużywanie żadnego tytoniu. Po wprowadzeniu na japoński rynek podgrzewanych wyrobów tytoniowych nastąpił spadek sprzedaży papierosów, jednak nie można stwierdzić z całą pewnością, że był on spowodowany przestawianiem się użytkowników papierosów na podgrzewany tytoń. Konieczne jest...

Małe spożycie cukru w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym

6 months ago
Małe spożycie cukru w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym Wprowadzenie Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) to grupa zaburzeń, które dotykają serce i naczynia krwionośne, a także główna przyczyna zgonów na świecie. Ważne jest znalezienie modyfikowalnych czynników ryzyka i strategii zapobiegania ChSN. Istnieje kilka ustalonych czynników ryzyka rozwoju ChSN, które można modyfikować. Jednym z nich jest niezdrowa dieta bogata w cukier. Cukier można podzielić na dwie kategorie – naturalnie występujący w żywności i cukier dodany. Przyjmuje się, że duże spożycie cukru dodanego powoduje przyrost...

Połączenie przezcewnikowej chemoembolizacji tętniczej (TACE) i ablacji termicznej w porównaniu z samą TACE w leczeniu raka wątrobowokomórkowego

6 months ago
Połączenie przezcewnikowej chemoembolizacji tętniczej (TACE) i ablacji termicznej w porównaniu z samą TACE w leczeniu raka wątrobowokomórkowego Wprowadzenie Rak wątrobowokomórkowy (HCC; powszechny rodzaj raka wątroby) jest szóstym najczęściej występującym nowotworem na świecie. Przezcewnikowa chemoembolizacja tętnicza (TACE) (wstrzykiwanie chemioterapeutyku do naczyń doprowadzających krew do guza w celu zmniejszenia dopływu do niego krwi i zniszczenia komórek nowotworowych) to najczęściej stosowana terapia HCC, ale wyniki tej metody nie są zadowalające. W ostatnich latach kombinacja TACE i...

Czy aparat ortodontyczny jest skuteczny w leczeniu zgryzu krzyżowego (kiedy dolne zęby boczne zachodzą na górne zęby boczne)?

6 months 1 week ago
Czy aparat ortodontyczny jest skuteczny w leczeniu zgryzu krzyżowego (kiedy dolne zęby boczne zachodzą na górne zęby boczne)? Najważniejsze informacje Leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatów Quad Helix (stałych) lub ekspanderów, czyli aparatów poszerzających łuki zębowe (wyjmowanych), jest skuteczne w korekcji zgryzu krzyżowego u dzieci. Aparaty Quad Helix są prawdopodobnie jeszcze bardziej skuteczne niż ekspandery. W przypadku młodzieży nie ma prawdopodobnie żadnej różnicy między aparatami Hyrax i Haas w korekcji zgryzu krzyżowego bocznego. Czego dotyczy problem? Zgryz krzyżowy...

Chemioterapia w leczeniu nowotworów jamy ustnej i gardła

6 months 2 weeks ago
Chemioterapia w leczeniu nowotworów jamy ustnej i gardła Czego dotyczy problem? Wcześnie wykryty nowotwór jamy ustnej i gardła leczy się z wyboru chirurgicznie lub za pomocą radioterapii. Te zabiegi dają możliwość wyleczenia raka i poprawiają przeżywalność. Jednak w przypadku zastosowania samej chirurgii czy radioterapii istnieje prawdopodobieństwo nawrotu nowotworu, co może skrócić czas przeżycia pacjentów. Dodanie chemioterapii do zabiegu operacyjnego lub radioterapii może poprawić rokowanie. Dlaczego ten temat jest ważny? Chemioterapia to zastosowanie leków, które działają poprzez...

Czy leki przeciwpsychotyczne zmniejszają nasilenie stanów pobudzenia psychoruchowego i objawów psychotycznych u pacjentów z chorobą Alzheimera lub otępieniem naczyniopochodnym?

6 months 2 weeks ago
Czy leki przeciwpsychotyczne zmniejszają nasilenie stanów pobudzenia psychoruchowego i objawów psychotycznych u pacjentów z chorobą Alzheimera lub otępieniem naczyniopochodnym? Najważniejsze informacje Nie ma pewności czy starsze, I generacji (tzw. typowe, klasyczne) leki przeciwpsychotyczne (LPP), takie jak haloperydol, oddziałują na stany pobudzenia psychoruchowego (np. niepokój i agresję). Wpływ ten w najlepszym wypadku można uznać jedynie za umiarkowany. Leki te mogą również nieznacznie zmniejszać liczbę urojeń i halucynacji u chorych z otępieniem. Nowsze, tzw. atypowe LPP II generacji,...

Metody leczenia depresji u chorych na chorobę niedokrwienną serca

6 months 3 weeks ago
Metody leczenia depresji u chorych na chorobę niedokrwienną serca W niniejszym przeglądzie przeanalizowano badania dotyczące stosowania terapii psychologicznych i leków przeciwdepresyjnych u chorych na chorobę niedokrwienną serca (ChNS) i depresję. Celem było określenie wpływu stosowania tych metod leczenia na nasilenie depresji, śmiertelność oraz ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak ponowny zawał serca czy operacja serca. Znaleźliśmy 37 badań istotnych dla naszego przeglądu. W 15 z nich zastosowano terapię psychologiczną, a w 21 leczenie farmakologiczne, w tym leki...

Jakie są najdokładniejsze badania przesiewowe prowadzone w celu wykrycia raka jamy ustnej oraz stanów, które mogą prowadzić do powstania tego nowotworu?

6 months 3 weeks ago
Jakie są najdokładniejsze badania przesiewowe prowadzone w celu wykrycia raka jamy ustnej oraz stanów, które mogą prowadzić do powstania tego nowotworu? Najważniejsze informacje – Brakuje danych naukowych wysokiej jakości wspierających zasadność wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka jamy ustnej i stanów, które mogą prowadzić do powstania raka jamy ustnej w populacji ogólnej. – Lekarze stomatolodzy i pracownicy służby zdrowia powinni zwracać uwagę na oznaki potencjalnie złośliwych zmian w jamie ustnej i nowotworów złośliwych podczas rutynowych badań prowadzonych pod kątem innych...
Checked
6 hours 46 minutes ago
Search on cochrane.org for:
Subscribe to Latest Reviews in Polish feed