Latest Reviews in Polish

Czy kwas α-liponowy (naturalny przeciwutleniacz) jest lepszy niż niestosowanie leczenia lub leczenie pozorowane u chorych na cukrzycę z uszkodzeniem nerwów?

1 month 2 weeks ago
Czy kwas α-liponowy (naturalny przeciwutleniacz) jest lepszy niż niestosowanie leczenia lub leczenie pozorowane u chorych na cukrzycę z uszkodzeniem nerwów? Kluczowe informacje • Stwierdzono, że leczenie kwasem α-liponowym, w porównaniu z placebo (leczeniem pozorowanym), prawdopodobnie przynosi niewielkie lub żadne efekty w terapii objawów uszkodzenia nerwów i może mieć niewielki lub żaden wpływ na niepełnosprawność po 6 miesiącach leczenia. • Prawdopodobnie istnieje niewielka lub żadna różnica między kwasem α-liponowym i placebo w kontekście występowania działań niepożądanych, które...

Proste streszczenie

2 months 1 week ago
Proste streszczenie Najważniejsze informacje Obecnie nie ma opublikowanych badań z randomizacją (RCT), w których oceniano wpływ interwencji mających na celu zapobieganie lub zaprzestanie używania e-papierosów przez dzieci i młodzież. Znaleźliśmy jednak 22 trwające badania, które wydają się kwalifikować do tego przeglądu i mogą w przyszłości dostarczyć więcej odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Chcieliśmy dowiedzieć się, jak skuteczne są interwencje stosowane w zapobieganiu lub zaprzestaniu używania e-papierosów przez dzieci i/lub młodzież. Chcieliśmy...

Statyny mogą pomóc zmniejszyć ryzyko zgonu u chorych na przewlekłą chorobę nerek, którzy nie wymagają dializ

2 months 1 week ago
Statyny mogą pomóc zmniejszyć ryzyko zgonu u chorych na przewlekłą chorobę nerek, którzy nie wymagają dializ Czego dotyczy problem? Dorośli chorzy na przewlekłą chorobę nerek (PChN) obciążeni są dużym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych, ze zwiększonym stężeniem cholesterolu i trójglicerydów w surowicy, co przyczynia się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Terapia statynami pomaga zmniejszyć stężenie złego cholesterolu (frakcji lipoprotein o małej gęstości) we krwi i ma działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy, wykraczające poza zmniejszenie stężenia cholesterolu. W przypadku...

Lamotrygina w ramach leczenia uzupełniającego lekoopornej padaczki ogniskowej

2 months 2 weeks ago
Lamotrygina w ramach leczenia uzupełniającego lekoopornej padaczki ogniskowej Kluczowe informacje 1. Lamotrygina jest lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w ramach leczenia wspomagającego napadów ogniskowych u osób z padaczką lekooporną. Padaczka ogniskowa charakteryzuje się występowaniem napadów w określonym obszarze mózgu. 3. Lamotrygina prawdopodobnie jest skuteczna w zmniejszaniu częstości napadów u dzieci i dorosłych, ale potrzebne są dalsze badania kliniczne w celu oceny długoterminowych skutków jej stosowania oraz porównania lamotryginy z innymi lekami stosowanymi w leczeniu...

Czy endoskopowa operacja zatok (tj. operacja z użyciem długiej, cienkiej rurki wprowadzanej do zatok) może pomóc w leczeniu polipów błony śluzowej nosa (miękkich narośli w przewodach nosowych) u chorych na mukowiscydozę (ang. cystic fibrosis, CF)?

2 months 2 weeks ago
Czy endoskopowa operacja zatok (tj. operacja z użyciem długiej, cienkiej rurki wprowadzanej do zatok) może pomóc w leczeniu polipów błony śluzowej nosa (miękkich narośli w przewodach nosowych) u chorych na mukowiscydozę (ang. cystic fibrosis, CF)? Kluczowe informacje Nie mamy pewności, czy płukanie zatok w połączeniu z endoskopową operacją zatok zmniejsza nasilenie objawów oraz czy poprawia funkcjonowanie płuc lub czy zmniejsza konieczność stosowania antybiotyków, w porównaniu z samym płukaniem zatok. Wystąpił jeden epizod krwawienia podczas operacji, który opanowano podczas zabiegu bez...

Antybiotyki stosowane w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci

2 months 2 weeks ago
Antybiotyki stosowane w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci Kluczowe informacje W krajach o wysokim dochodzie większość dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego (OZUŚ) wraca do zdrowia samoistnie bez powikłań, a w porównaniu z placebo antybiotyki nie mają wczesnego wpływu na natężenie bólu i mają jedynie niewielki wpływ na łagodzenie bólu w kolejnych dniach. Wszelkie korzyści płynące ze stosowania antybiotyków należy zestawić z możliwymi szkodami: na każde 14 dzieci leczonych antybiotykami u jednego wystąpiło działanie niepożądane (takie jak wymioty, biegunka lub wysypka), które nie...

Infliksymab w leczeniu aktywnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna

2 months 3 weeks ago
Infliksymab w leczeniu aktywnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna Główne zagadnienia – Infliksymab stosowany z analogami puryn (azatiopryną lub 6-merkaptopuryną) jest prawdopodobnie skuteczniejszy w wywoływaniu remisji choroby Leśniowskiego i Crohna niż same analogi puryn. Może również skuteczniej łagodzić objawy. Pod względem bezpieczeństwa obydwa sposoby leczenia mogą być podobne. – Sam infliksymab może być skuteczniejszy niż same analogi puryn w zakresie uzyskania remisji choroby Leśniowskiego i Crohna i złagodzenia objawów. Pod względem bezpieczeństwa obydwa sposoby leczenia mogą...

Progestageny, w porównaniu z agonistami hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH), antagonistami GnRH i innymi progestagenami u kobiet poddawanych technikom wspomaganego rozrodu (ART)

2 months 3 weeks ago
Progestageny, w porównaniu z agonistami hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH), antagonistami GnRH i innymi progestagenami u kobiet poddawanych technikom wspomaganego rozrodu (ART) Pytanie badawcze Autorzy Cochrane dokonali przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu progestagenów w porównaniu z agonistami hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH), antagonistami GnRH i innymi progestagenami u kobiet poddawanych technikom wspomaganego rozrodu. Wprowadzenie Agoniści i antagoniści GnRH to leki wpływające na hormony związane z płodnością. Stosuje się je powszechnie w celu zapobiegania...

Jakie są zagrożenia związane z terapiami stosowanymi w leczeniu stwardnienia rozsianego?

2 months 3 weeks ago
Jakie są zagrożenia związane z terapiami stosowanymi w leczeniu stwardnienia rozsianego? Kluczowe informacje - Immunoterapie stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego wydają się nie zwiększać liczby ciężkich zdarzeń zdrowotnych, w porównaniu z lekami pozorowanymi (placebo). - Stosowanie wielu z tych leków niesie ze sobą niepożądane skutki, a w przypadku niektórych z nich więcej osób objętych badaniami zrezygnowało z udziału w badaniach z powodu występowania działań niepożądanych, w porównaniu z lekami pozorowanymi. - Wyniki te są tylko częściowo wiarygodne lub nie są wiarygodne, ponieważ...

Czy połączenie nirmatrelwiru z rytonawirem jest skuteczne w leczeniu lub zapobieganiu COVID-19?

2 months 3 weeks ago
Czy połączenie nirmatrelwiru z rytonawirem jest skuteczne w leczeniu lub zapobieganiu COVID-19? Kluczowe informacje Nirmatrelwir/rytonawir (Paxlovid) jest oceniany pod względem leczenia choroby spowodowanej przez SARS-CoV-2 (COVID-19). Nirmatrelvir/rytonawir może prowadzić do mniejszej liczby zgonów i poprawy stanu pacjenta, ocenianego na podstawie konieczności hospitalizacji lub zgonu w ciągu 28 dni u nieszczepionych pacjentów ambulatoryjnych ze zwiększonym ryzykiem progresji choroby, otrzymujących leczenie w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów. Nie mamy pewności co do skuteczności...

Blokery kanału wapniowego w zapobieganiu kardiomiopatii spowodowanej przeładowaniem żelazem u chorych na β-talasemię zależną od transfuzji

2 months 3 weeks ago
Blokery kanału wapniowego w zapobieganiu kardiomiopatii spowodowanej przeładowaniem żelazem u chorych na β-talasemię zależną od transfuzji Główne zagadnienia 1. Blokery kanału wapniowego mogą zmniejszać ilość żelaza w sercu oraz zmniejszać obciążenie wątroby żelazem u chorych na β-talasemię zależną od transfuzji po 12 miesiącach leczenia. 2. Potrzebne są większe i dłuższe badania kliniczne, aby lepiej zrozumieć korzyści i szkody związane ze stosowaniem blokerów kanału wapniowego u chorych na β-talasemię zależną od transfuzji. Co to jest β-talasemia zależna od transfuzji? β-talasemia jest...

Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów u kobiet chorych na COVID-19, które stosują antykoncepcję hormonalną w porównaniu z kobietami, które ich nie przyjmują

2 months 3 weeks ago
Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów u kobiet chorych na COVID-19, które stosują antykoncepcję hormonalną w porównaniu z kobietami, które ich nie przyjmują Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu stosowania antykoncepcji hormonalnej na powstawanie zakrzepów, w tym wystąpienie zawału serca, udaru mózgu lub innych ciężkich punktów końcowych, u kobiet chorych na COVID-19. Chcieliśmy przyjrzeć się osobom, które stosują złożoną antykoncepcję (tj. przyjmują zarówno estrogen, jak i progestagen) w porównaniu z osobami niestosującymi antykoncepcji hormonalnej...

Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów u kobiet chorych na COVID-19, które stosują hormonalne środki antykoncepcyjne w porównaniu z kobietami, które ich nie przyjmują

2 months 3 weeks ago
Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów u kobiet chorych na COVID-19, które stosują hormonalne środki antykoncepcyjne w porównaniu z kobietami, które ich nie przyjmują Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu stosowania antykoncepcji hormonalnej na powstawanie zakrzepów krwi, w tym zawału serca lub udaru mózgu, lub innych poważnych skutków u chorych na COVID-19. Chcieliśmy przyjrzeć się osobom stosującym połączone formy antykoncepcji (zawierające zarówno estrogen, jak i progestagen) w porównaniu z osobami niestosującymi hormonalnej antykoncepcji lub...

Dekstroza w postaci żelu podawana doustnie w zapobieganiu niskiemu poziomowi glukozy we krwi u noworodków

2 months 4 weeks ago
Dekstroza w postaci żelu podawana doustnie w zapobieganiu niskiemu poziomowi glukozy we krwi u noworodków Pytanie badawcze Czy dekstroza w żelu podawana doustnie jest bezpieczna i skuteczna w zapobieganiu niskiemu poziomowi glukozy we krwi i zmniejszaniu ryzyka wystąpienia w przyszłości poważnej niepełnosprawności u noworodków zagrożonych hipoglikemią? Najważniejsze informacje - Aktualne dane naukowe opierają się na dwóch badaniach przeprowadzonych na 2548 dzieciach z grup ryzyka w krajach o wysokim dochodzie, w których oceny dokonano u noworodków, a następnie w wieku 2 lat i 6-7 lat. -...

Leczenie farmakologiczne zaburzeń lękowych napadowych u dorosłych: metaanaliza sieciowa

2 months 4 weeks ago
Leczenie farmakologiczne zaburzeń lękowych napadowych u dorosłych: metaanaliza sieciowa Dlaczego ten przegląd jest ważny? Osoby cierpiące na zaburzenia lękowe napadowe (ang. panic disorder , PD) odczuwają poważne skutki tej choroby, często doświadczając trudności związanych z pracą, edukacją i życiem społecznym lub rodzinnym. Chcieliśmy ocenić skuteczność stosowania leków w tym zaburzeniu oraz ustalić, które z nich są najskuteczniejsze i najbardziej bezpieczne. Aby poprawić jakość opieki chcieliśmy przede wszystkim ocenić, czy wyniki metaanalizy sieciowej są wystarczające do zidentyfikowania...

Terapie z zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu udaru u noworodków

3 months ago
Terapie z zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu udaru u noworodków Pytanie badawcze Czy terapie oparte na komórkach macierzystych mogą uratować życie lub poprawić długoterminowy rozwój noworodków po udarze? Wprowadzenie Zdarza się, że w wyniku blokady dopływu krwi do części mózgu lub pęknięcia naczynia krwionośnego w mózgu dochodzi do udaru u noworodków. Dzieci po mniej poważnym udarze mogą całkowicie wyzdrowieć lub doświadczyć wyłącznie łagodnych problemów intelektualnych. W przypadku, gdy udar jest rozległy, może doprowadzić do śmierci lub ciężkich problemów neurorozwojowych w...

Jakie są korzyści i ryzyko związane z ułożeniem twarzą w dół w celu poprawy wyników leczenia otworów w plamce żółtej?

3 months ago
Jakie są korzyści i ryzyko związane z ułożeniem twarzą w dół w celu poprawy wyników leczenia otworów w plamce żółtej? Co to jest otwór w plamce żółtej? Oko skupia i przekształca bodźce świetlne w sygnały nerwowe, które są przetwarzane w mózgu w celu percepcji wzrokowej. Tylna część oka jest wyłożona siatkówką, warstwą komórek nerwowych i wypełniona przezroczystym żelem, zwanym żelem ciała szklistego. Plamka żółta jest centralnym obszarem siatkówki i odpowiada za postrzeganie drobnych szczegółów i widzenie kolorów. Zaburzenia plamki żółtej mogą powodować znaczne upośledzenie wzroku. Otwór w...

Jakie są korzyści i ryzyko związane z ułożenia twarzą w dół w celu poprawy wyników leczenia otworów w plamce?

3 months ago
Jakie są korzyści i ryzyko związane z ułożenia twarzą w dół w celu poprawy wyników leczenia otworów w plamce? Co to jest otwór w plamce żółtej? Oko skupia i przekształca bodźce świetlne w sygnały nerwowe, które są przetwarzane w mózgu w celu percepcji wzrokowej. Tylna część oka jest wyłożony siatkówką, warstwą komórek nerwowych i wypełniona przezroczystym żelem, zwanym żelem szklistym Plamka żółta jest centralnym obszarem siatkówki i odpowiada za postrzeganie drobnych szczegółów i widzenie kolorów. Zaburzenia plamki żółtej mogą powodować znaczne upośledzenie wzroku. Otwór plamkowy jest ważną...

Jak dokładna jest sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu stożka rogówki?

3 months 1 week ago
Jak dokładna jest sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu stożka rogówki? Kluczowe informacje • Włączone badania sugerują, że sztuczna inteligencja (AI) może zidentyfikować stożek rogówki. Może to prowadzić do wczesnego wykrywania i zapobiegania utracie wzroku. • Szacunki były podobne dla różnych typów algorytmów sztucznej inteligencji. • Mamy niewielkie zaufanie do danych naukowych; istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych badań na ten temat. Czym jest stożek rogówki i dlaczego (wczesne) rozpoznanie jest tak ważne? Stożek rogówki (keratoconus) to choroba rogówki (przezroczystego okienka w...

Interwencje poznawczo-behawioralne stosowane w celu zmniejszenia lęku przed upadkiem u osób starszych mieszkających w społeczności lokalnej

3 months 1 week ago
Interwencje poznawczo-behawioralne stosowane w celu zmniejszenia lęku przed upadkiem u osób starszych mieszkających w społeczności lokalnej Najważniejsze informacje – Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) zarówno w połączeniu z ćwiczeniami, jak i bez nich, prawdopodobnie zmniejsza lęk przed upadkiem u osób starszych żyjących w społeczności lokalnej (gdy poziom lęku mierzono po zakończeniu leczenia). Poprawa może utrzymywać się przez pierwsze 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oraz prawdopodobnie także dłużej, po tym okresie. – Interwencje mogą przyczyniać się do zmniejszenia nasilenia...
Checked
16 hours 22 minutes ago
Search on cochrane.org for:
Subscribe to Latest Reviews in Polish feed