Latest Reviews in Polish

Czy szybkie (tzw. przyłóżkowe) testy diagnostyczne do wykrywania stanu zapalnego mogą pomóc lekarzom w podjęciu decyzji o zastosowaniu antybiotyków w przypadku zakażeń dróg oddechowych?

1 month 2 weeks ago
Czy szybkie (tzw. przyłóżkowe) testy diagnostyczne do wykrywania stanu zapalnego mogą pomóc lekarzom w podjęciu decyzji o zastosowaniu antybiotyków w przypadku zakażeń dróg oddechowych? Kluczowe informacje 1. Podczas wizyty lekarskiej, gdy pacjent zgłasza się z objawami zakażenia dróg oddechowych, wykorzystanie przez lekarza szybkiego testu diagnostycznego do oceny stężenia CRP (białka C-reaktywnego) prawdopodobnie zmniejsza liczbę osób otrzymujących antybiotyk – bez negatywnego wpływu na ich zdrowie. 2. Nie wiemy czy szybkie testy diagnostyczne do oznaczania stężenia prokalcytoniny (PCT) we...

Trening fizyczny przed operacją płuc u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

2 months ago
Trening fizyczny przed operacją płuc u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca Pytanie badawcze Jakie są korzyści z podejmowania ćwiczeń fizycznych przed operacją z powodu raka płuca i jak bezpieczne jest wykonywanie ćwiczeń w okresie przedoperacyjnym? Wprowadzenie Operacja płuc w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca daje chorym szansę na wyleczenie; jednak operacja taka wiąże się z ryzykiem powikłań. Trening fizyczny przed operacją, poprzez poprawę sprawności fizycznej, może zmniejszyć ryzyko powikłań płucnych i poprawić inne wyniki, takie jak liczba dni potrzebnych do drenażu...

Rola obwodowej stymulacji magnetycznej (rPMS) w poprawie wykonywania czynności codziennych u pacjentów po udarze mózgu

2 months ago
Rola obwodowej stymulacji magnetycznej (rPMS) w poprawie wykonywania czynności codziennych u pacjentów po udarze mózgu Pytanie badawcze Czy cykliczna obwodowa stymulacja magnetyczna (rPMS) jest skuteczna w poprawie codziennego funkcjonowania u pacjentów po udarze mózgu? Wprowadzenie Udar mózgu, najczęstsza przyczyna niepełnosprawności występuje, gdy dopływ krwi do części mózgu zostaje przerwany lub zmniejszony. Wyróżniamy dwa typy udarów mózgu: niedokrwienny (spowodowany brakiem dopływu krwi) oraz krwotoczny (będący wynikiem krwawienia). Pojawiający się po udarze niedowład kończyny górnej...

Czy połączenie nirmatrelwiru z rytonawirem jest skuteczne w leczeniu lub zapobieganiu COVID-19?

2 months 1 week ago
Czy połączenie nirmatrelwiru z rytonawirem jest skuteczne w leczeniu lub zapobieganiu COVID-19? Najważniejsze informacje Nirmatrelwir/rytonawir (Paxlovid®) jest oceniany pod względem leczenia choroby spowodowanej przez SARS-CoV-2 (COVID-19). Stosowanie nirmatrelwiru/rytonawiru może prowadzić do mniejszej liczby zgonów i poprawy stanu pacjenta, co oceniono na podstawie konieczności hospitalizacji lub zgonu w ciągu 28 dni. Dane są dostępne tylko dla osób nieszczepionych obciążonych zwiększonym ryzykiem progresji choroby, które otrzymały leczenie w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów....

Skuteczność wody w porównaniu z innymi roztworami w oczyszczaniu ran

2 months 2 weeks ago
Skuteczność wody w porównaniu z innymi roztworami w oczyszczaniu ran Wprowadzenie Proces gojenia się rany może być zakłócony przez zakażenie. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, rutynowo oczyszcza się rany, aby usunąć brud i drobnoustroje oraz zanieczyszczenia. W tym przeglądzie rana jest definiowana jako przerwanie ciągłości skóry. Jaki jest cel tego przeglądu? Celem przeglądu była ocena skuteczności różnych rodzajów wody do oczyszczania rany (tj. wody z kranu, wody destylowanej, wody gotowanej), w porównaniu z innymi roztworami (np. solą fizjologiczną) lub z nieoczyszczaniem. Skuteczność...

Chirurgiczne leczenie otyłości u dzieci i młodzieży

2 months 3 weeks ago
Chirurgiczne leczenie otyłości u dzieci i młodzieży Pytanie badawcze Jak skuteczna jest chirurgia bariatryczna w bezpiecznym zmniejszaniu masy ciała u otyłych dzieci i młodzieży? Wprowadzenie Na całym świecie coraz więcej dzieci i młodzieży cierpi na nadwagę lub otyłość.. Ponieważ dzieci i młodzież z nadwagą i otyłością są bardziej narażone na problemy zdrowotne, dlatego potrzeba więcej danych pozwalających wyłonić najlepszą metodę leczenia otyłości. Charakterystyka badań Nie znaleźliśmy żadnych nowych badań w porównaniu z poprzednią wersją. W związku z tym przegląd nadal obejmuje jedno...

Fizjoterapia klatki piersiowej w zapaleniu płuc u dorosłych

2 months 3 weeks ago
Fizjoterapia klatki piersiowej w zapaleniu płuc u dorosłych Pytanie badawcze Czy fizjoterapia klatki piersiowej jest skuteczna i bezpieczna jako leczenie wspomagające u dorosłych z zapaleniem płuc? Wprowadzenie Zapalenie płuc jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych dotykających wszystkie grupy wiekowe na całym świecie. Antybiotyki stanowią podstawę leczenia zapalenia płuc, a niektóre inne terapie wspomagające, takie jak wspomaganie tlenem, mogą być również korzystne dla poprawy wyników leczenia. Fizjoterapia klatki piersiowej, technika udrożniania dróg oddechowych, była szeroko...

Interwencje mające na celu zapobieganie trwałym zaburzeniom węchu po przechorowaniu COVID-19

2 months 3 weeks ago
Interwencje mające na celu zapobieganie trwałym zaburzeniom węchu po przechorowaniu COVID-19 Dlaczego jest to istotne? Stwierdzono, że COVID-19 może powodować problemy ze zmysłem węchu. Czasami jest to zmniejszenie zdolności do odczuwania zapachów, a czasami całkowita utrata węchu. U wielu osób utrata węchu trwa krótko, ale u innych może trwać tygodniami lub miesiącami. W niniejszym przeglądzie rozważa się, czy istnieją metody leczenia, które można stosować od razu po zauważeniu objawów (w ciągu pierwszych 4 tygodni), aby zapobiec długotrwałej utracie węchu. Jak odnaleźliśmy i oceniliśmy...

Buty do biegania w profilaktyce biegowych urazów kończyn dolnych u dorosłych

3 months 1 week ago
Buty do biegania w profilaktyce biegowych urazów kończyn dolnych u dorosłych Tytuł Czy rodzaj butów do biegania wpływa na ryzyko doznania urazu kończyn dolnych? Kluczowe wnioski Stosowanie butów neutralnych/z amortyzacją (przeznaczonych w pierwszej kolejności dla osób o neutralnym sposobie przetaczania stopy – przyp. tłum.), w porównaniu ze stosowaniem butów minimalistycznych (charakteryzujących się minimalnym spadkiem wysokości podeszwy – przyp. tłum.), może przynosić niewielką lub żadną różnicę w zakresie liczby biegaczy doznających urazów oraz w odczuwanej satysfakcji z obuwia. Nie jest...

Jakie są korzyści i zagrożenia związane z psychoterapią u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia z bolesnymi zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego (TMD)?

3 months 3 weeks ago
Jakie są korzyści i zagrożenia związane z psychoterapią u dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia z bolesnymi zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego (TMD)? Najważniejsze informacje Ogólne wyniki są różne, ale wskazują, że psychoterapia może być użytecznym podejściem w przypadku bolesnego TMD, ponieważ istnieją pewne ograniczone dowody, że może ona zmniejszyć natężenie bólu. Wyniki naszego przeglądu sugerują, że psychoterapia może działać co najmniej tak dobrze, jak inne dostępne metody leczenia. Wszelkie negatywne skutki terapii psychologicznych są niejasne i potrzeba więcej badań,...

Wpływ tomografii komputerowej (CT) na badania przesiewowe w kierunku raka płuca

3 months 4 weeks ago
Wpływ tomografii komputerowej (CT) na badania przesiewowe w kierunku raka płuca Wprowadzenie Rak płuca spośród wszystkich nowotworów jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Przeżycie u chorych na ten nowotwór w znacznym stopniu zależy od tego, jak szybko choroba zostanie rozpoznana. Kluczowe jest jak najwcześniejsze wykrycie choroby przy użyciu radiografii (prześwietlenia klatki piersiowej) lub tomografii komputerowej (CT), która jest bardziej szczegółowym rodzajem radiografii, gdzie wykonuje się wiele skanów płuc. Celem niniejszego przeglądu było zebranie informacji na temat...

Felbamat w połączeniu z innymi lekami jako terapia lekoopornej padaczki ogniskowej

4 months ago
Felbamat w połączeniu z innymi lekami jako terapia lekoopornej padaczki ogniskowej Wprowadzenie U nawet 30 % pacjentów z padaczką występują napady drgawkowe pomimo przyjmowania wielu leków, zarówno oddzielnie, jak i łącznie z innymi preparatami. Osoby te są opisywane jako mający padaczkę lekooporną. Odporność na leki występuje najczęściej u osób z padaczką ogniskową (rodzaj padaczki, która rozpoczyna się w jednym obszarze mózgu, ale może się rozprzestrzenić na cały mózg). Felbamat (niedostępny w Polsce; przyp. tłum.) jest lekiem przeciwpadaczkowym, który może być skuteczny w leczeniu osób z...

Jak dokładne są szybkie testy antygenowe przeznaczone do rozpoznawania COVID-19?

4 months 1 week ago
Jak dokładne są szybkie testy antygenowe przeznaczone do rozpoznawania COVID-19? Najważniejsze informacje • Szybkie testy antygenowe są najbardziej dokładne kiedy stosuje się je u osób z objawami COVID-19, szczególnie podczas pierwszego tygodnia choroby. Jednak osoby, które uzyskały negatywny wynik testu, nadal mogą być zakażone. • Szybkie testy antygenowe są znacznie mniej precyzyjne, gdy stosuje się je u osób bez wyraźnych oznak zakażenia, lecz sprawdzają się lepiej u pacjentów, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie COVID-19. • Dokładność takich testów...

Stymulacja nerwu błędnego w napadach ogniskowych

4 months 2 weeks ago
Stymulacja nerwu błędnego w napadach ogniskowych Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Celem tego przeglądu było znalezienie aktualnych dowodów na to, jaka jest skuteczność stymulacji nerwu błędnego w zmniejszeniu częstości napadów padaczkowych oraz jakie działania niepożądane są związane z tym leczeniem. Czym jest padaczka i jak się ją leczy? Padaczka jest chorobą, w której dochodzi do niespodziewanych wyładowań elektrycznych w mózgu, co powoduje napady drgawkowe. Większość napadów można kontrolować za pomocą pojedynczych leków przeciwpadaczkowych, jednak czasami napady nie reagują na leki....

Leczenie przeciwzakrzepowe w zapobieganiu pogorszeniu funkcji poznawczych u osób z chorobą małych naczyń mózgowych w badaniu neuroobrazowym bez współistniejącego otępienia

4 months 2 weeks ago
Leczenie przeciwzakrzepowe w zapobieganiu pogorszeniu funkcji poznawczych u osób z chorobą małych naczyń mózgowych w badaniu neuroobrazowym bez współistniejącego otępienia Wprowadzenie Zakłócenie przepływu krwi do mózgu może powodować problemy z pamięcią i myśleniem. W schorzeniu zwanym „chorobą małych naczyń mózgowych” występują uszkodzenia najmniejszych naczyń krwionośnych, które doprowadzają krew głęboko do mózgu. Uszkodzenie to może spowodować udar mózgu, ale może być również widoczne na skanach mózgu u osób bez wyraźnych objawów udaru. Choroba małych naczyń mózgowych zazwyczaj pogarsza...

Terapia lekami stymulującymi i niestymulującymi u chorych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i padaczką.

4 months 2 weeks ago
Terapia lekami stymulującymi i niestymulującymi u chorych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i padaczką. Jaki jest cel tego przeglądu? Celem tego przeglądu Cochrane było ustalenie czy leki stymulujące i niestymulujące są skuteczne i bezpieczne w leczeniu chorych z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i padaczką. Autorzy przeglądu Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania w celu odpowiedzi na to pytanie. Wprowadzenie Padaczka jest chorobą, w której mózg jest predysponowany do generowania napadów drgawkowych. ADHD...

Grupowa terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii

4 months 3 weeks ago
Grupowa terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu schizofrenii Pytanie badawcze Czy u chorych na schizofrenię grupowa terapia poznawczo-behawioralna (leczenie rozmową) ukierunkowana na leczenie psychozy (CBTp) jest skuteczniejsza niż standardowa opieka (którą chory normalnie by otrzymał) lub inne metody terapii przez rozmowę (np. poradnictwo, terapia wspierająca – prowadzone grupowo lub indywidualnie)? Czym jest schizofrenia? Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną prowadzącą do niepełnosprawności. Charakteryzuje się występowaniem urojeń (dziwacznych przekonań), halucynacji (widzeniem...

Czy leczenie ograniczonego dopływu krwi do nóg z użyciem komórek pobranych ze szpiku kostnego pacjenta pomaga zmniejszać nasilenie objawów?

4 months 3 weeks ago
Czy leczenie ograniczonego dopływu krwi do nóg z użyciem komórek pobranych ze szpiku kostnego pacjenta pomaga zmniejszać nasilenie objawów? Dlaczego jest to ważna kwestia? Krytyczne niedokrwienie kończyn, czy też krytyczne niedokrwienie zagrażające kończynom, pojawia się gdy dopływ krwi do nóg jest ograniczony przez postępujące choroby tętnic obwodowych. Początkowo pacjenci doświadczają skurczowego bólu nóg, który ogranicza chodzenie (tak zwane chromanie przestankowe), jednak z czasem część pacjentów doświadcza więcej poważnych objawów, takich jak ból spoczynkowy, owrzodzenie nóg oraz...

Certolizumab pegol w leczeniu podtrzymującym nieaktywnej choroby Leśniowskiego i Crohna

5 months ago
Certolizumab pegol w leczeniu podtrzymującym nieaktywnej choroby Leśniowskiego i Crohna Jaki był cel tego przeglądu? Celem tego przeglądu Cochrane było ustalenie, czy długoterminowe stosowanie certolizumabu pegol (CZP), w porównaniu z placebo, jest skuteczne i bezpieczne u chorych na chorobę Leśniowskiego i Crohna (ChLC). Zgromadziliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na to pytanie. Co to jest choroba Leśniowskiego i Crohna? ChLC to choroba przewlekła, która powoduje stan zapalny przewodu pokarmowego, tj. w jelicie cienkim i grubym. Częste objawy ChLC to...

Ćwiczenia fizyczne vs techniki oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę

5 months 1 week ago
Ćwiczenia fizyczne vs techniki oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę Pytanie badawcze Czy wykonywanie ćwiczeń fizycznych może zastąpić stosowanie innych metod oczyszczania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę? Wprowadzenie Mukowiscydoza wpływa na wiele układów w organizmie, głównie na układ oddechowy. Powoduje gromadzenie się w płucach gęstego, lepkiego śluzu, który powoduje podrażnienie i uszkodzenie wyściółki dróg oddechowych. Leczenie obejmuje fizjoterapię klatki piersiowej, zwaną również oczyszczaniem dróg oddechowych, w której wykorzystuje się szereg urządzeń...
Checked
18 hours 7 minutes ago
Search on cochrane.org for:
Subscribe to Latest Reviews in Polish feed