Latest Reviews in Polish

Stosowanie leków rozrzedzających krew w początkowym leczeniu zakrzepów krwi u pacjentów z chorobą nowotworową

1 month 2 weeks ago
Stosowanie leków rozrzedzających krew w początkowym leczeniu zakrzepów krwi u pacjentów z chorobą nowotworową Wprowadzenie Chorzy na nowotwory obciążeni są większym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi. Do leków rozrzedzających krew (tzw. antykoagulantów), które stosuje się w ciągu kilku pierwszych dni po stwierdzeniu skrzepliny można zaliczyć: heparynę niefrakcjonowaną (HNF; podawaną dożylnie), heparynę drobnocząsteczkową (HDCz; wstrzykiwaną podskórnie 1–2 razy dziennie; dalteparyna i tinzaparyna to dwa różne typy heparyny drobnocząsteczkowej), lub fondaparynuks (wstrzykiwany podskórnie 1...

Jak skuteczne są programy na rzecz budowania odporności psychicznej u personelu wojskowego i służb ratunkowych przed wystąpieniem narażenia na wydarzenia traumatyzujące?

1 month 2 weeks ago
Jak skuteczne są programy na rzecz budowania odporności psychicznej u personelu wojskowego i służb ratunkowych przed wystąpieniem narażenia na wydarzenia traumatyzujące? Personel wojskowy i pracownicy służb ratowniczych pierwszej linii frontu są narażeni na wystąpienie zespołu stresu pourazowego (PTSD) i innych problemów psychologicznych związanych z traumą, jeśli są świadkami potencjalnie traumatyzujących wydarzeń. Do zdarzeń takich należą między innymi bycie świadkiem obrażeń lub śmierci oraz znalezienie się w sytuacji zagrożenia zranieniem lub śmiercią. Teoretycznie możliwe jest budowanie...

Wpływ stosowania immunoterapii na na rokowanie u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania klinicznego I-III leczonego radykalnie chirurgicznie lub za pomocą radioterapii

1 month 2 weeks ago
Wpływ stosowania immunoterapii na na rokowanie u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania klinicznego I-III leczonego radykalnie chirurgicznie lub za pomocą radioterapii Pytanie badawcze Czy stosowanie leczenia, które pomaga układowi odpornościowemu zwalczać komórki nowotworowe (immunoterapii), wpływa na wydłużenie przeżycia u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), którzy przeszli operację lub radioterapię z intencją wyleczenia? Wprowadzenie Wielu chorych na NDRP, którzy przeszli operację lub radioterapię z intencją wyleczenia ostatecznie umiera,...

Możliwości leczenia nowotworów neuroendokrynnych

2 months ago
Możliwości leczenia nowotworów neuroendokrynnych Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu dowodów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności terapii guzów neuroendokrynnych (NET) przewodu pokarmowego i trzustki, aby uszeregować pod względem skuteczności dostępne metody leczenia. Wprowadzenie NET są zróżnicowaną grupą rzadkich nowotworów, które mogą występować w dowolnym miejscu w organizmie. Jednak większość nowotworów neuroendokrynnych wywodzi się z przewodu pokarmowego lub z trzustki. Istnieje wiele rodzajów NET, różniących się tempem wzrostu i objawami. Podczas gdy niektóre NET produkują...

Późne (po ≥7 dniach od urodzenia) stosowanie glikokortykosteroidów ogólnoustrojowo w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków

2 months 2 weeks ago
Późne (po ≥7 dniach od urodzenia) stosowanie glikokortykosteroidów ogólnoustrojowo w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków Pytanie badawcze: Celem przeglądu było określenie względnych korzyści i szkód wynikających ze stosowania leków hamujących stan zapalny, zwanych glikokortykosteroidami (GKS), po ≥7 dniach od urodzenia w celu zapobiegania uszkodzeniu płuc znanemu jako dysplazja oskrzelowo-płucna (niekiedy nazywana przewlekłą chorobą płuc) u wcześniaków. Wstęp: Glikokortykosteroidy mogą zmniejszać stan zapalny w płucach noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną, ale też...

Coaching decyzyjny skierowany do osób podejmujących decyzje dotyczące opieki zdrowotnej

2 months 2 weeks ago
Coaching decyzyjny skierowany do osób podejmujących decyzje dotyczące opieki zdrowotnej Wprowadzenie Istnieje potrzeba większego zaangażowania osób podejmujących decyzje dotyczące opieki zdrowotnej w zakresie leczenia (np. zabiegów operacyjnych) lub badań przesiewowych (np. testów identyfikujących problem zdrowotny). Dobre decyzje podejmuje się wtedy, gdy poszczególne osoby znają najlepsze dostępne dowody na dany temat i mogą dzielić się tym, co jest dla nich ważne ze swoimi świadczeniodawcami. Coaching decyzyjny pomaga przygotować się do podjęcia decyzji dotyczących zdrowia. Jest on...

Zapobieganie otępieniu i pogorszeniu funkcji poznawczych poprzez zastosowanie interwencji wielodziedzinowych

2 months 2 weeks ago
Zapobieganie otępieniu i pogorszeniu funkcji poznawczych poprzez zastosowanie interwencji wielodziedzinowych Pytanie badawcze Czy można zapobiec pogorszeniu funkcji poznawczych i otępieniu poprzez stosowanie interwencji ukierunkowanych na co najmniej dwa czynniki ryzyka choroby? Wprowadzenie Otępienie to stan, w którym pamięć i inne zdolności umysłowe (znane jako poznanie lub funkcjonowanie poznawcze) pogarszają się do tego stopnia, że wpływają na zdolność danej osoby do pełnej niezależności w wykonywaniu codziennych czynności. Otępienie może być spowodowane przez wiele różnych problemów z...

Rehabilitacja oparta na wysiłku fizycznym w chorobie niedokrwiennej serca

2 months 2 weeks ago
Rehabilitacja oparta na wysiłku fizycznym w chorobie niedokrwiennej serca Wprowadzenie Choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest najczęstszą pojedynczą przyczyną zgonów na świecie. Ponieważ jednak umieralność z powodu ChNS zmniejsza się, to coraz więcej osób żyje z tą chorobą. Mogą one potrzebować wsparcia w leczeniu objawów (takich jak dławica piersiowa, duszność podczas wysiłku fizycznego i zmęczenie) oraz w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia powikłań, np. zawału serca. Rehabilitacja kardiologiczna oparta na wysiłku fizycznym (sam trening fizyczny lub w połączeniu z interwencjami...

Czas trwania rehabilitacji i jego wpływ na aktywność po udarze mózgu

3 months ago
Czas trwania rehabilitacji i jego wpływ na aktywność po udarze mózgu Pytanie badawcze Czy więcej czasu spędzonego na rehabilitacji poprawia aktywność chorych? Co ma znaczenie? Czy ważny jest całkowity czas spędzony na rehabilitacji, czy też sposób przeprowadzenia rehabilitacji (stosowanie harmonogramu)? Czy może jest to czas spędzany na rehabilitacji w ciągu tygodnia? Lub częstotliwość sesji terapeutycznych? Wprowadzenie Rehabilitacja po udarze mózgu pomaga chorym wrócić do zdrowia i codziennej aktywności. W różnych krajach obowiązują różne wytyczne dotyczące długości czasu trwania terapii....

Wczesne (rozpoczęte w ciągu 6 dni od urodzenia) stosowanie glikokortykosteroidów w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków

3 months ago
Wczesne (rozpoczęte w ciągu 6 dni od urodzenia) stosowanie glikokortykosteroidów w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków Cel przeglądu:Celem przeglądu było określenie względnych korzyści i szkód wynikających ze stosowania leków hamujących stan zapalny, zwanych glikokortykosteroidami (GKS), w ciągu 6 dni od urodzenia w celu zapobiegania uszkodzeniu płuc znanemu jako dysplazja oskrzelowo-płucna (niekiedy nazywana przewlekłą chorobą płuc) u wcześniaków. Wprowadzenie: Dysplazja oskrzelowo-płucna stanowi poważne powikłanie u noworodków przebywających na oddziałach intensywnej...

Unikanie karmienia butelką podczas rozpoczynania karmienia piersią u wcześniaków

3 months ago
Unikanie karmienia butelką podczas rozpoczynania karmienia piersią u wcześniaków Cel przegląduCzy u wcześniaków, których matki chcą karmić piersią, używanie butelki przeszkadza w osiągnięciu sukcesu w karmieniu piersią? Wprowadzenie Karmienie wcześniaków rozpoczyna się od karmienia mlekiem przez rurkę, a w miarę dojrzewania są one w stanie samodzielnie pobierać pokarm. Każdego dnia liczba karmień zwiększa się stopniowo w miarę dojrzewania dziecka. Kobiety, które urodziły wcześniaka nie zawsze przebywają w szpitalu wtedy, kiedy dziecko potrzebuje karmienia. Tradycyjnie stosowano butelki z...

Interwencje oparte na poczuciu humoru u chorych na schizofrenię

3 months 1 week ago
Interwencje oparte na poczuciu humoru u chorych na schizofrenię Pytanie badawcze Czy interwencje oparte na poczuciu humoru są skuteczne w leczeniu chorych na schizofrenię? Wprowadzenie Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną. Jest to zaburzenie myślenia, a mianowicie mocno utrwalone fałszywe przekonania, obecne pomimo istnienia dowodów przeciwnych, utrata więzi z rzeczywistością i zmieniona percepcja. Objawy te są dalej sklasyfikowane jako (1) objawy pozytywne, takie jak bezładna mowa, urojenia lub błędne i uporczywe myśli; oraz (2) objawy negatywne – brak emocji lub ograniczona mowa...

Strategie pomagające w komunikacji u dorosłych z rurką dotchawiczą

3 months 2 weeks ago
Strategie pomagające w komunikacji u dorosłych z rurką dotchawiczą Czego dotyczy to zagadnienie? Pacjenci potrzebujący maszyny wspomagającej oddychanie nie mogą mówić, ponieważ przewód doprowadzający gaz do płuc omija ich krtań. Pacjenci starają się wypowiadać słowa, gestykulują i używają mimiki twarzy, jest to jednak bardzo trudne do zrozumienia. Osłabienie mięśni i trudności z koncentracją, często występujące przy poważnych chorobach, utrudniają korzystanie z pomocy, takich jak przybory do pisania lub tablice komunikacyjne. Brakuje spójnych dowodów na to, które pomoce komunikacyjne są...

Strategie opieki zdrowotnej w celu zidentyfikowania prawdopodobnej lub definitywnej hipercholesterolemii rodzinnej w podstawowej opiece zdrowotnej i innych warunkach świadczenia opieki

3 months 2 weeks ago
Strategie opieki zdrowotnej w celu zidentyfikowania prawdopodobnej lub definitywnej hipercholesterolemii rodzinnej w podstawowej opiece zdrowotnej i innych warunkach świadczenia opieki Wprowadzenie Jednym z najczęściej dziedziczonych schorzeń jest hipercholesterolemia rodzinna, która u człowieka powoduje zwiększone stężenie cholesterolu we krwi od urodzenia. Choroba ta może powodować zwężenie tętnic poprzez nadmiar cholesterolu, który przylega do ich ścian i prowadzić do chorób serca w młodym wieku. Jednak leczenie tabletkami zmniejszającymi stężenie cholesterolu we krwi znacznie redukuje to...

Profilaktyczne stosowanie antybiotyków w zapobieganiu zakażeniom bakteriami Gram-dodatnimi związanym z długotrwałym stosowaniem kaniul centralnych u dorosłych i dzieci poddawanych terapii onkologicznej

3 months 2 weeks ago
Profilaktyczne stosowanie antybiotyków w zapobieganiu zakażeniom bakteriami Gram-dodatnimi związanym z długotrwałym stosowaniem kaniul centralnych u dorosłych i dzieci poddawanych terapii onkologicznej Na czym polega problem U chorych poddawanych leczeniu onkologicznemu (chemioterapii) często wprowadza się cewnik (rurkę) do żyły głównej i podaje się przez niego leki. Nazywany jest on także kaniulą centralną. Ponieważ chemioterapia trwa zazwyczaj kilka miesięcy lub lat, kaniulę centralną stosuje się długoterminowo. Pomimo sterylnego zakładania i pielęgnacji, kaniule często ulegają zakażeniu...

Kannabinoidy w leczeniu otępienia

4 months 1 week ago
Kannabinoidy w leczeniu otępienia Wprowadzenie Otępienie (demencja) jest określeniem szeregu schorzeń związanych z postępującą utratą zdolności myślenia, pamięci i innych zdolności umysłowych. Aktualnie nie ma wielu metod leczenia tego schorzenia. W dodatku nie przynoszą one bardzo dobrych efektów. W przypadku behawioralnych i psychologicznych objawów demencji stosuje się wiele leków i interwencji niefarmakologicznych. Jednak nadal pojawiają się problemy z ich skutecznością, bezpieczeństwem i dostępnością. W związku z tym potrzebne są nowe, bezpieczne i skuteczniejsze metody leczenia...

Leczenie napadów w padaczce katamenialnej (miesiączkowej)

4 months 1 week ago
Leczenie napadów w padaczce katamenialnej (miesiączkowej) Wprowadzenie Padaczka katamenialna (miesiączkowa) cechuje się występowaniem napadów ściśle związanych z okresem okołomiesiączkowym i może dotyczyć około 40% kobiet chorych na padaczkę. Istnieją szczególne okresy w cyklu miesiączkowym, kiedy kobiety są najbardziej narażone na ryzyko pojawienia się napadów: w dniach poprzedzających miesiączkę i w czasie jej trwania (okres okołomiesiączkowy lub wzorzec katamenialny typu 1.), w czasie owulacji (wzorzec katamenialny typu 2.) oraz w drugiej połowie cyklu (faza lutealna lub wzorzec...

Lamotrygina jako lek zapobiegający nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

4 months 1 week ago
Lamotrygina jako lek zapobiegający nawrotom zaburzeń afektywnych dwubiegunowych Pytanie badawcze Ocena skuteczności klinicznej (korzyści i szkód) lamotryginy w leczeniu podtrzymującym zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (ang. bipolar disorder, BD), w porównaniu z placebo, leczeniem skojarzonym lub z wykorzystywanymi dotychczas lekami (jak np. lit czy olanzapina). Wprowadzenie Lamotrygina to lek zatwierdzony w leczeniu podtrzymującym (czyli mającym na celu zapobieganie nawrotom) u chorych z BD. Może być realną i skuteczną strategią leczenia podtrzymującego BD, gdzie wykazano mniejsze ryzyko...

Chemioterapia pooperacyjna w przypadku raka dróg żółciowych, który może być usunięty chirurgicznie

4 months 1 week ago
Chemioterapia pooperacyjna w przypadku raka dróg żółciowych, który może być usunięty chirurgicznie Pytanie badawcze Jakie są korzyści i szkody związane z chemioterapią adjuwantową (tj. podawaniem leków po operacji w celu zniszczenia komórek raka, których nie udało się wyciąć podczas zabiegu), w porównaniu z niestosowaniem chemioterapii adjuwantowej lub z innym rodzajem lub formą chemioterapii u chorych, u których wykonano resekcję z powodu raka dróg żółciowych z zamiarem wyleczenia. Wprowadzenie Rak dróg żółciowych jest agresywnym nowotworem, w którym resekcja chirurgiczna stanowi podstawę...

Czy wytworzone laboratoryjnie, specyficzne dla COVID-19 przeciwciała monoklonalne są skuteczną metodą leczenia COVID-19?

4 months 3 weeks ago
Czy wytworzone laboratoryjnie, specyficzne dla COVID-19 przeciwciała monoklonalne są skuteczną metodą leczenia COVID-19? Najważniejsze informacje - Nie wiemy, czy przeciwciała (naturalna obrona organizmu przed chorobą) wytworzone w laboratorium, które są identyczne (monoklonalne) i zaprojektowane tak, aby namierzać COVID-19, są skuteczną metodą leczenia u chorych na COVID-19, ponieważ oceniliśmy tylko 6 badań, w których przyglądano się różnym metodom leczenia u różnych typów pacjentów. - Zidentyfikowaliśmy 36 trwających badań, które po zakończeniu dostarczą nam więcej danych. - Będziemy...
Checked
16 hours 22 minutes ago
Search on cochrane.org for:
Subscribe to Latest Reviews in Polish feed