O nas

Cochrane Polska funkcjonuje w ramach Ośrodka Przeglądów Systematycznych-Polskiej Filii Cochrane na Wydziale Lekarskim w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Polsce.
Członkowie Rady Doradczej pracują na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na innych uczelniach w kraju i za granicą.

Małgorzata Bała

dr hab. Małgorzata Bała

Dr hab. Małgorzata Bała jest Kierownikiem Ośrodka Przeglądów Systematycznych-Polskiej Filii Cochrane oraz i Kierownikiem Zakładu Higieny i Dietetyki oraz pełni obowiązki Kierownika Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej.
Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. "Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008).
W ramach Cochrane jest Dyrektorem Cochrane Polska, współpracuje z Cochrane Tobacco Addiction Groups, Cochrane Renal Group, Cochrane Hepatobiliary Group, Cochrane Skin Group, Cochrane Stroke Group i Cochrane Vascular Diseases Group.

Michał Pędziwiatr

dr hab. med. Michał Pędziwiatr

Dr hab. med. Michał Pędziwiatr jest adiunktem w II Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ. Na codzień pracuje jako chirurg w Klinice Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest autorem i współautorem ponad ponad 110 artykułów naukowych i 140 doniesień zjazdowych. W 2016 roku został stypendystą MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Do jego głównych zainteresowań należą techniki minimalnie inwazyjne w chirurgii onkologicznej oraz nowoczesna opieka okołooperacyjna. Szczególny nacisk kładzie na praktyczne wprowadzenie zasad evidence medicine do codziennej praktyki chirurgicznej. Oprócz tego jest kierownikiem studiów podyplomowych “Podstawy publikowania w naukach medycznych” prowadzonych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.
Jest aktywnym członkiem towarzystw naukowych: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, European Society for Parenteral and Enteral Nutrition, European Society of Surgical Oncology, European Association of Endoscopic Surgery.
Z Polską Filią Cochrane współpracuje od 2016 roku.

Wiktoria Leśniak

dr n. med. Wiktoria Leśniak

Dr Wiktoria Leśniak jest specjalistą chorób wewnętrznych, asystentem w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Prowadziła zajęcia z Evidence Based Medicine dla lekarzy, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Jest współautorką kilku protokołów przeglądów Cochrane.
Wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, implementacja wytycznych praktyki klinicznej, aspekty metodologiczne badań klinicznych, przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, szczególnie w kardiologii i nefrologii.
Jako zastępca redaktora naczelnego czasopisma Medycyna Praktyczna zajmuje się popularyzacją Evidence Based Medicine, strukturalnych streszczeń badań naukowych i wytycznych praktyki klinicznej wśród lekarzy. Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008) i rozdziałów dotyczących Evidence Based Medicine w kolejnych aktualizacjach podręcznika pt. "Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych" (2014).
W ramach Cochrane współpracuje z Cochrane Renal Group i Cochrane Polska.

Miłosz Jankowski

dr n. med. Miłosz Jankowski

Dr Miłosz Jankowski jest specjalistą chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii oraz starszym wykładowcą w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Prowadzi zajęcia z chorób wewnętrznych dla studentów Wydziału Lekarskiego, ma również doświadczenie  w nauczaniu podstaw Evidence Based Medicine. Jest współautorem rozdziałów oraz odpowiedzialnym za intensywną terapię członkiem zespołów redakcyjnych podręczników "Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych" i będącego w przygotowaniu "McMaster Textbook of Internal Medicine. Based on Interna Szczeklika" (pod redakcją prof. Romana Jaeschke i prof. Paula O’Byrne z McMaster University w Kanadzie oraz dr. Piotra Gajewskiego z wydawnictwa Medycyna Praktyczna).
Jego zainteresowania naukowo-kliniczne obejmują intensywną terapię ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej, ciężkich zakażeń, wstrząsu i zagadnień poprawy jakości opieki, a także powikłania zakrzepowo-zatorowe i zastosowanie podejścia Evidence Based Medicine (EBM) w intensywnej terapii.
Jest członkiem stowarzyszeń naukowych: European Society of Intensive Care Medicine, International Society on Thrombosis and Haemostatsis, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej i Towarzystwa Internistów Polskich.
W ramach Cochrane współpracuje z Cochrane Airways Group i Cochrane Polska.

Magdalena Koperny

 

dr Magdalena Koperny

Magister zdrowia publicznego, specjalista w dziedzinie epidemiologii, doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM. Obecnie pracuje jako główny specjalista w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Od 2012 roku wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu a o od 2015 r. na Wydziale Lekarskim UJ CM i w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców. Na co dzień zajmuje się oceną HTA świadczeń opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania przeglądów systematycznych jak i innych opracowań i analiz dotyczących polskiego systemu ochrony zdrowia.
W ramach Cochrane współpracuje z Cochrane Polska oraz z Cochrane Skin Group.

 Joanna Zając

dr n. med. Joanna F. Zając

Dr Joanna Zając, adiunkt w Zakładzie Higieny i Dietetyki, Collegium Medicum w Krakowie. Od 2009 roku wykładowca na Wydziale Lekarskim i w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców. Od 2014 roku koordynator projektu badawczego mającego na celu oznaczanie i wdrażanie oznaczania biomarkerów ekspozycji na wielocykliczne węglowodory aromatyczne wśród pracowników eksponowanych na te związki w miejscu pracy. Od 2016 roku we współpracy z grupą Cochrane przy przygotowaniu przeglądów systematycznych.
W ramach Cochrane współpracuje z Cochrane Polska propagując opublikowane wyniki.

 Karolina Moćko

mgr Karolina Moćko

Magister zdrowia publicznego. W latach 2012–2014 współpracowała z Agencją Oceny Technologii Medycznych w zakresie oceny projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine.
Na co dzień, jako redaktor prowadząca działu "Przegląd aktualnych badań" w czasopiśmie Medycyna Praktyczna, zajmuje się opracowywaniem strukturalnych streszczeń najważniejszych doniesień naukowych, ocenionych pod kątem wiarygodności zgodnie z zasadami EBM.
W ramach Cochrane współpracuje z Cochrane Polska.

 Małgorzata Kołcz

dr n. med. Małgorzata Kołcz

Specjalistka chorób wewnętrznych. Posiada doktorat w dziedzinie nauk medycznych. Obecnie pracuje w przychodni wielospecjalistycznej w Krakowie i odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii. Prowadzi również praktykę prywatną. Dr med. Małgorzata Kołcz jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
Zarówno w trakcie studiów medycznych, jak i po ich zakończeniu odbyła szereg staży zawodowych i naukowych, w ośrodkach krajowych i zagranicznych, w Europie i USA. Badania do pracy doktorskiej prowadziła dzięki stypendium uzyskanemu z funduszy Unii Europejskiej, a pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem (Summa cum laude) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyła szkolenie m.in. w Strong Memorial Hospital na Uniwersytecie w Rochester (Nowy York, USA, 2006) oraz w latach 2015 - 2016 w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu (Niemcy), gdzie zajmowała się również dydaktyką prowadząc seminaria i ćwiczenia dla studentów medycyny.
W latach 2010 - 2015 współpracowała z Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej jako tłumacz artykułów medycznych oraz z czasopismem Medycyna Praktyczna opracowując streszczenia z najnowszych badań naukowych. W ramach Cochrane od 2017 roku współpracuje z Cochrane Polska.