Dołącz

Według ostatnich szacunków potrzeba co najmniej 10 000 przeglądów Cochrane, aby ocenić skuteczność wszystkich interwencji badanych w badaniach klinicznych. 5000 trzeba będzie uaktualniać co roku.

Zaangażowanie się nie wymaga formalnych kwalifikacji. Nie ma opłaty członkowskiej.

Możliwości zaangażowania się

  1. Pomoc w opracowaniu przeglądów systematycznych Cochrane
  2. Pomoc w tłumaczeniu danych naukowych Cochrane na język polski
  3. Członkostwo w społeczności nauki obywatelskiej poprzez identyfikację badań w ramach platformy Cochrane Crowd
  4. Działalność sieci konsumentów Cochrane Consumer Network

1. Pomoc w opracowaniu przeglądów systematycznych Cochrane

Przeglądy systematyczne dotyczące metod realizowane są w ramach 15 Grup metodycznych Cochrane (Methods Groups) – np. oceny działań niepożądanych, porównania wielu interwencji, oceny badań bez randomizacji, oceny metod diagnostycznych (https://www.cochrane.org/pl/contact/methods-groups).

Ponadto działa 10 Grup Dziedzin Cochrane (Cochrane Fields) – zajmujących innymi wymiarami opieki niż problem zdrowotny – np. zdrowie dzieci, zdrowie osób starszych, szczepienia, opieka podstawowa (https://www.cochrane.org/pl/contact/fields-networks)

Członek zespołu badawczego przeglądu Cochrane (autor)

Osoby posiadające pomysł na nowy, niepublikowany dotąd temat przeglądu Cochrane, mogą po zebraniu odpowiedniego zespołu autorów i w porozumieniu z właściwą Grupą Cochrane (https://www.cochrane.org/pl/contact/review-groups) podjąć się tworzenia przeglądu systematycznego. Istnieje również możliwość zaangażowania w tworzenie aktualizacji istniejącego przeglądu Cochrane lub opracowywania tematu znajdującego się na liście priorytetów (https://www.cochrane.org/news/cochrane-priority-reviews-list-july-2016-update).
Opracowywanie przeglądu wymaga zaangażowania specjalistów w danej dziedzinie posiadających doświadczenie kliniczne oraz metodologiczne (najlepiej w przeglądach Cochrane), jak również w niektórych tematach statystyka lub przedstawiciel konsumentów. Temat przeglądu, sformułowany w postaci pytania klinicznego (PICO) należy zarejestrować we właściwej dla tematu grupie Cochrane. Można to zrobić bezpośrednio lub za pośrednictwem Polskiej Filii Cochrane. W momencie rejestracji tematu zgłosić należy konflikt interesów.

Recenzent przeglądu Cochrane

Osoby z bogatym doświadczeniem klinicznym lub naukowym w jednej z dziedzin medycyny mogą włączyć się w działalność Cochrane recenzując opracowywane protokoły i przeglądy systematyczne. W ramach Cochrane działa 53 Grupy Tematyczne organizujące prace nad tematami według specjalności, np. chorób dróg oddechowych, raka jelita grubego, chorób serca, nadciśnienia, chorób zakaźnych, chorób skóry, chorób nerek, chorób mięśniowo-szkieletowych (https://www.cochrane.org/pl/contact/review-groups).

Zaangażowanie w pracę nad przeglądami poprzez platformę TaskExchange

Task Exchange to platforma stworzona przez Cochrane, której zadaniem jest łączenie osób szukających pomocy przy opracowywaniu przeglądu z osobami, które posiadają odpowiednie umiejętności i mają czas, aby tej pomocy udzielić. Celem platformy jest umożliwienie członkom Cochrane korzystania ze wsparcia ekspertów, jak również dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi. Dzięki zaangażowaniu globalnej społeczności Cochrane opracowywanie przeglądów staje się prostsze i szybsze. Z Task Exchange skorzystać można na każdym etapie opracowywania przeglądu np. szukając pomocy w przeszukiwaniu baz, tłumaczeniu publikacji, czy ekstrakcji danych.

Jak działa Task Exchange?
Task Exchange to platforma internetowa, dzięki której osoby szukające pomocy w opracowywaniu swojego przeglądu mogą dodać post, w którym opiszą sprawiające im trudność zadanie i profil osoby, której szukają. W tym miejscu można też zdeklarować, w jaki sposób osoba, która zgłosi się do pomocy, zostanie nagrodzona. Dzięki wyszukiwarce specjalistów, osoba potrzebująca pomocy może odnaleźć wśród członków Task Exchange profile osób, których umiejętności i zainteresowania odpowiadają określonym kryteriom. Użytkownicy Task Exchange mogą również samodzielnie przeglądać listę zadań opublikowanych przez osoby, poszukujące pomocy i odpowiadać na interesujące ich ogłoszenia.

Czym jest TaskExchange?

Więcej informacji na stronie internetowej https://taskexchange.cochrane.org/

do góry


2. Pomoc w tłumaczeniu danych naukowych Cochrane na język polski

Cochrane Polska działa na rzecz udostępnienia wyników przeglądów Cochrane w postaci streszczeń w języku niespecjalistycznym (tzw. streszczeń prostym językiem) w języku polskim (/pl/cochrane-prostym-jezykiem) i jak największej liczbie osób (także poprzez stronę na Facebooku).
Zapraszamy osoby chcące podjąć współpracę w zakresie tłumaczenia streszczeń przeglądów prostym językiem na język polski oraz zachęcamy do ich rozpowszechniania.

do góry


3. Członkostwo w społeczności nauki obywatelskiej poprzez identyfikację badań w ramach platformy Cochrane Crowd

Cochrane Crowd to platforma dająca ludziom z całego świata możliwość przyczynienia się do powstawania wysokiej jakości przeglądów systematycznych. Praca na rzecz Cochrane Crowd polega na identyfikowaniu i opisywaniu publikacji, które następnie trafiają do bazy skupiającej badania kliniczne (CENTRAL). Wcześniejsze doświadczenie w pracy z przeglądami systematycznymi nie jest wymagane.

Dlaczego warto dołączyć do Cochrane Crowd

Więcej informacji na stronie internetowej https://crowd.cochrane.org

do góry


4. Działalność sieci konsumentów (Cochrane Consumer Network)

Ta działalność polega na uwzględnieniu punktu widzenia uczestników opieki zdrowotnej (pacjentów i opiekunów) w opracowywaniu przeglądów Cochrane (decyzjach, jakie przeglądy są opracowywane, na jakie pytania odpowiadają i w jaki sposób prezentowane są ich wyniki).

Więcej na https://consumers.cochrane.org

do góry


Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.
Więcej informacji również na głównej stronie organizacji: https://www.cochrane.org/pl/get-involved