Działania

Cele Cochrane Polska:

  1. Promować i reprezentować Cochrane w Polsce oraz uczestniczyć w działaniach międzynarodowych organizacji.
  2. Udzielać informacji na temat Cochrane i jej działań.
  3. Umożliwiać szkolenia i zapewniać wsparcie współpracownikom Cochrane w zwiększaniu zdolności do przygotowywania i aktualizowania w Polsce przeglądów systematycznych Cochrane o wysokiej jakości.
  4. Promować dostęp do Biblioteki Cochrane.
  5. Promować wykorzystywanie przeglądów Cochrane w codziennej praktyce jako podstawy do podejmowania decyzji klinicznych.