Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 28 min 21 sec ago

Ćwiczenia zapobiegające upadkom osób starszych, żyjących w społeczeństwie

Sun, 03/17/2019 - 22:22
Wprowadzenie Każdego roku u co najmniej jednej trzeciej osób powyżej 65. roku życia żyjących w społeczeństwie dochodzi do upadku. Wykazano wcześniej, że ćwiczenia wspomagające równowagę, chód i siłę mięśni zapobiegają upadkom u takich osób. Cel przeglądu ...

Etosuksymid, walproinian sodu lub lamotrygina w leczeniu padaczki z napadami nieświadomości u dzieci i młodzieży

Sat, 03/16/2019 - 13:22
Wprowadzenie Padaczka jest schorzeniem, w którym napady spowodowane są nieprawidłowymi wyładowaniami elektrycznymi w mózgu. Padaczka z napadami nieświadomości obejmuje napady, które powodują nagłą utratę świadomości. Choroba zwykle pojawia się w wieku ...

Tłuszcze omega-6 w profilaktyce i leczeniu chorób serca i naczyń

Sat, 03/16/2019 - 13:22
Pytanie badawcze Przeanalizowaliśmy badania randomizowane (badania w których uczestniczy mają równe szanse bycia przypisanym do każdej grupy), które oceniały wpływ większego spożycia kwasów omega-6, w porównaniu z mniejszym spożyciem, na zgony, choroby ...

Agoniści receptora kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w ostrym udarze mózgu

Fri, 03/15/2019 - 11:22
Pytanie badawcze: Czy leki będące agonistami receptora GABA są skuteczne i bezpieczne w leczeniu ostrego udaru mózgu? Wprowadzenie Agoniści receptora GABA to rodzaj leków, które mogą pełnić funkcję ochronną mózgu w ostrym udarze. Ta grupa leków obejmująca ...

Które antybiotyki są przydatne w leczeniu noworodków z kiła wrodzoną?

Sun, 03/10/2019 - 20:22
Pytanie badawcze Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania antybiotyków w leczeniu noworodków z kiłą wrodzoną. Wprowadzenie Kobiety ciężarne ze zdiagnozowaną kiłą mogą przenosić zakażenie przez łożysko na płód lub na noworodka w czasie porodu, w ...

Metotreksat w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów

Sat, 03/09/2019 - 11:22
Wprowadzenie Łuszczycowe zapalenie stawów to stan zapalny, który powoduje ból, opuchliznę i sztywność stawów, ból ścięgien oraz opuchliznę palców rąk i nóg. Występuje ono u chorych na łuszczycę- chorobę skóry i paznokci. W ciężkich przypadkach ...

Stosowanie diety immonumodulującej u dorosłych z zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

Thu, 03/07/2019 - 18:22
Wprowadzenie Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to stan zagrażający życiu, w którym dochodzi do zapalenia (podrażnienia) i uszkodzenia płuc. W tym stanie płuca nie mogą dostarczyć wystarczającej ilości tlenu do krwi aby zapewnić prawidłowe ...

Znieczulenie zewnątrzoponowe w leczeniu bólu po operacjach kręgosłupa u dzieci

Mon, 03/04/2019 - 22:22
Pytanie przeglądu Chcieliśmy ustalić, czy znieczulenie zewnątrzoponowe niesie ze sobą jakieś korzyści w porównaniu ze stosowaniem leków przeciwbólowych systemowo (dożylnie, przezskórnie lub domięśniowo) w leczeniu bólu pooperacyjnego u dzieci poddawanych ...

Żelazo w leczeniu zespołu niespokojnych nóg

Sun, 03/03/2019 - 20:22
Wprowadzenie Zespół niespokojnych nóg jest częstą chorobą, charakteryzującą się nieprzyjemnym uczuciem związanym z potrzebą poruszania nogami. Uczucie to pojawia się wieczorem i w nocy i powoduje problemy ze snem. U osób z zespołem niespokojnych nóg ...

Czy interwencje dotyczące komunikacji są skuteczne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i minimalnymi zdolnościami do komunikacji werbalnej?

Sun, 03/03/2019 - 20:22
Wprowadzenie Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) są opisywane jako trudności w społecznych aspektach komunikowania się, a także powtarzane i zawężone zainteresowania i zachowania (np. powtarzające się ruchy ciała takie jak wymachiwanie rękami, ...

Porównanie leczenia operacyjnego i zachowawczego w leczeniu złamań obojczyka u nastolatków i dorosłych

Sun, 02/24/2019 - 16:22
Podsumowanie dotyczy stanu badań naukowych na temat skutków operacyjnego leczenia złamania obojczyka w porównaniu z leczeniem nieoperacyjnym (zachowawczym), takim jak noszenie temblaka czy opatrunku ósemkowego przez dwa do sześciu tygodni. Wprowadzenie ...

Inhalacje antybiotyków jako leczenie tymczasowego nasilenia zakażenia płuc u osób z mukowiscydozą.

Sun, 02/24/2019 - 16:22
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych na temat skuteczności wziewnych antybiotyków w leczeniu zaostrzeń (nasilenia objawów) zakażenia płuc u chorych na mukowiscydozę. Wprowadzenie Mukowiscydoza to poważne zaburzenie genetyczne prowadzące ...

Rehabilitacja u chorych na stwardnienie rozsiane

Sat, 02/09/2019 - 11:22
Pytanie badawcze Czy u chorych na stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM), którzy biorą udział w programach rehabilitacyjnych, zauważa się poprawę codziennego funkcjonowania, lepszą sprawność i lepszą jakość życia niż u pacjentów, którzy nie ...

Kortykosteroidy u dzieci z infekcyjnym zapaleniem stawów

Sat, 02/09/2019 - 11:22
Badacze przeglądnęli dane naukowe dotyczące skuteczności dodatkowego stosowania kortykosteroidów oprócz antybiotyków u dzieci z infekcyjnym (septycznym) zapaleniem stawów. Wyszukiwaniem objęto dane, które pojawiły się do kwietnia 2018 roku. W czasie ...

Wczesne przerwanie antybiotykoterapii w porównaniu z jej kontynuowaniem do czasu normalizacji liczby neutrofili u osób z nowotworem złośliwym przebiegającym z gorączką i małą liczbą neutrofili.

Thu, 02/07/2019 - 19:22
Pytanie badawcze U chorych na nowotwory złośliwe, którzy otrzymują chemioterapię, może występować mała liczba białych krwinek, a stan ten nazywa się neutropenią. Białe krwinki są niezbędne, aby system odpornościowy chronił organizm przeciwko zakażeniom. U ...

Rutynowe przedoperacyjne badania medyczne u chorych poddawanych operacji zaćmy

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Jaki jest cel tego przeglądu? Celem tego przeglądu Cochrane było ustalenie, czy konieczne jest przeprowadzenie badań medycznych przed operacją zaćmy. Główne przesłanie Przeprowadzenie rutynowych badań przedoperacyjnych w porównaniu z przeprowadzeniem ...

Stosowanie betahistyny w leczeniu szumów usznych

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Wprowadzenie Szumy uszne to subiektywne wrażenia słuchowe przypominające dzwonienie, szelest lub syczenie, które chory słyszy mimo braku zewnętrznego bodźca, który byłby źródłem rzeczywistych dźwięków. Od 5% do 43% ludzi uskarża się na ten objaw, a dla ...

Skuteczność leków wspomagających krzepnięcie krwi w zapobieganiu i leczeniu krwawień u pacjentów bez hemofilii

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Pytanie przeglądu Czy leki pomagające w zapobieganiu i leczeniu krwawień zmniejszają ryzyko zgonu i ryzyko powstania zakrzepu oraz zmniejszają utratę krwi u pacjentów niechorujących na hemofilię (zaburzenie krzepnięcia krwi), a którzy krwawią lub są ...

Ezetymib w zapobieganiu chorobom serca i zgonom

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Pytanie badawcze Czy przyjmowanie ezetymibu jest bezpieczne i czy zapobiega chorobom serca i zgonom? Wprowadzenie Choroby serca pozostają główną przyczyną zgonów na całym świecie, a kontrolowanie stężenia lipidów jest jedną z najskuteczniejszych strategii ...

Stosowanie diety immunomodulującej u chorych poddawanych operacji z powodu nowotworów głowy i szyi.

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Pytanie badawcze W przeglądzie tym porównano proces zdrowienia chorych po operacji nowotworów głowy i szyi, u których stosowano przed operacją i po niej lub wyłącznie po operacji dietę immunomodulującą lub żywienie standardowe. Oceniliśmy, jak długo ...

Pages