Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 6 hours 33 min ago

Skutki i bezpieczeństwo długotrwałego stosowania kolchicyny w chorobach serca

Fri, 05/29/2020 - 11:01
Wprowadzenie Stosowanie kolchicyny jest bardzo starą i niedrogą terapią. Ma ona silne działanie przeciwzapalne i jest szeroko stosowana w leczeniu chorób zapalnych, takich jak dna moczanowa. Istnieje wiele badań na temat zastosowania kolchicyny w chorobach zapalnych. Stan zapalny stanowi również

Stosowanie klonidyny podczas bolesnych zabiegów i stanów chorobowych u niemowląt

Sun, 05/24/2020 - 10:01
Pytanie badawcze: czy podawanie klonidyny zmniejsza natężenie bólu u noworodków narażonych na bolesne zabiegi lub schorzenia? Wprowadzenie: noworodki przyjmowane do szpitala są narażone na szereg bolesnych zabiegów, takich jak: pobieranie krwi, nakłucie lędźwiowe (zabieg medyczny, w którym igła

Leki zapobiegające rakowi płuca u osób zdrowych

Sun, 05/24/2020 - 10:01
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu dostępnych danych naukowych, aby ocenić związek między przyjmowaniem witamin i antyoksydantów a zapobieganiem rakowi płuca, spowodowaną przez niego umieralnością i działaniami niepożądanymi. Poniższy przegląd jest aktualizacją naszego przeglądu dotyczącego

Zwiększenie liczby szczepień przyjmowanych przez młodzież

Sun, 05/24/2020 - 10:01
Zamierzeniem niniejszego przeglądu Cochrane była ocena efektów zmierzających do zwiększenia liczby szczepień przyjmowanych przez młodzież. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie badacze z Cochrane przeanalizowali odpowiednie wyniki badań i znaleźli szesnaście, które dotyczyły tego problemu.

Czy sam kwarantanna lub w połączeniu z innymi działaniami w zakresie zdrowia publicznego jest pomocna w kontroli COVID-2019?

Wed, 05/20/2020 - 17:01
Wprowadzenie Choroba COVID-2019 wywołana przez nowy wirus, który szybko rozprzestrzenił się na całym świecie. COVID-19 łatwo rozprzestrzenia się między ludźmi, którzy są w bliskim kontakcie, lub poprzez kaszel i kichanie. Większość zakażonych osób cierpi na łagodne, podobne do grypy objawy, jednak

Zmniejszenie spożycia aflatoksyn dzięki edukacji rolniczej w celu poprawy procesu wzrastania niemowląt i dzieci w krajach słabo i średnio rozwiniętych

Fri, 05/15/2020 - 19:01
Pytanie badawcze Czy zapewnienie edukacji rolniczej i żywieniowej w zakresie zmniejszenia spożycia aflatoksyn (pochodzących z zanieczyszczonych upraw żywności) w gospodarstwach domowych i społecznościach krajów słabo i średnio rozwiniętych (LMICs), poprawia proces wzrastania niemowląt i dzieci w

Czas wdychania hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej u chorych na mukowiscydozę

Fri, 05/15/2020 - 14:01
Cel przeglądu Zbadaliśmy dane naukowe dotyczące tego czy czas stosowania (w odniesieniu do technik oczyszczania dróg oddechowych lub w odniesieniu do pory dnia) hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej (silnego, sterylnego roztworu słonej wody) przez nebulizator poprawia właściwości fizyczne

Planowanie opieki z wyprzedzeniem u dorosłych chorych z niewydolnością serca

Fri, 05/15/2020 - 14:01
Pytanie przeglądu Celem przeglądu była ocena wpływu stosowania strategii planowania opieki z wyprzedzeniem (ang. advance care planning, ACP) na sytuację chorych z niewydolnością serca. Wprowadzenie U chorych z niewydolnością serca występują różne objawy, takie jak np. duszność i uczucie zmęczenia.

Czy szczepienia przeciw odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej (szczepionka MMRV) chronią dzieci przed tymi chorobami i czy efekty ich stosowania mogą być szkodliwe?

Tue, 05/12/2020 - 10:01
Wprowadzenie Odra, świnka, różyczka (nazywana też niemiecką odrą) i ospa wietrzna to choroby zakaźne wywoływane przez wirusy. Najczęściej występują one u dzieci i młodych dorosłych. Ich przebieg nie zawsze jest ciężki, ale w niektórych przypadkach mogą prowadzić do niepełnosprawności (np. głuchoty)

Czynniki wpływające na przestrzeganie przez pracowników ochrony zdrowia wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń w odniesieniu do chorób zakaźnych układu oddechowego

Mon, 05/11/2020 - 20:01
Jaki jest cel przeglądu? Niniejszy przegląd jest jednym z serii szybkich przeglądów przygotowanych przez podmioty współpracujące z Cochrane w celu dostarczenia informacji dotyczących pandemii COVID-19 w 2020 r. Celem niniejszego przeglądu badań jakościowych („synteza dowodów jakościowych”) Cochrane

Wszczepienie metalowej rurki (stentu) lub zabieg operacyjny (endarterektomia) w leczeniu zwężenia tętnicy szyjnej

Sat, 05/09/2020 - 09:01
Pytanie badawcze Jakie są ryzyko i korzyści z wszczepienia metalowych rurek (stentów), w porównaniu z chirurgicznym usunięciem zwężenia, u chorych ze zwężeniem tętnicy szyjnej? Wprowadzenie Zwężenie tętnicy szyjnej, głównego naczynia krwionośnego w szyi przenoszącego krew do mózgu, może być

Stosowanie heparyny w zapobieganiu zakrzepicy tętniczej u dzieci wymagających cewnikowania serca

Sat, 05/09/2020 - 09:01
Wprowadzenie Dzieci z wadami serca od urodzenia (czyli wrodzoną chorobą serca) często przechodzą określony rodzaj inwazyjnego zabiegu nazywanego cewnikowaniem serca, aby pomóc w zdiagnozowaniu lub skorygowaniu ich stanu. Zabieg ten polega na wprowadzeniu elastycznej plastikowej rurki (cewnika) do

Czy czyszczenie rąk popiołem zatrzymuje lub ogranicza rozprzestrzenianie się zakażeń wirusowych i bakteryjnych w porównaniu z myciem rąk mydłem lub innymi środkami?

Wed, 04/29/2020 - 19:01
Wprowadzenie Niektóre choroby zakaźne rozprzestrzeniają się poprzez unoszące się w powietrzu kropelki wydzielin rozprzestrzenionych przez kaszel i kichanie, które mogą zainfekować osoby dotykające skażonej skóry lub powierzchni. Mycie rąk wodą z mydłem może zapobiec rozprzestrzenianiu się tych

Klonazepam jako leczenie uzupełniające w padaczce lekoopornej u dorosłych i dzieci

Wed, 04/29/2020 - 19:01
Pytanie badawcze 
 Celem przeglądu była ocena skuteczności i tolerancji klonazepamu, stosowanego jako terapia uzupełniająca u dorosłych i dzieci z opornymi na leczenie ogniskowymi lub uogólnionymi napadami padaczkowymi, w porównaniu z placebo lub innym środkiem przeciwpadaczkowym. Wprowadzenie 


Terapia oparta na symulowanej obecności u osób z otępieniem

Mon, 04/20/2020 - 22:01
Pytanie badawcze Czy terapia oparta na symulowanej obecności (SPT- simulated presence therapy) może być pomocna w leczeniu problemów behawioralnych oraz poprawić jakość życia osób z demencją? Wprowadzenie Otępienie jest chorobą występującą najczęściej wśród osób starszych, w której dochodzi do

Jak skuteczna jest kwarantanna- sama lub w połączeniu z innymi działaniami w zakresie zdrowia publicznego- w zwalczaniu koronawirusa (COVID-2019)?

Tue, 04/14/2020 - 14:01
Wprowadzenie Koronawirus (COVID-19) to nowy wirus, który szybko rozprzestrzenił się na całym świecie. COVID-19 łatwo rozprzestrzenia się między ludźmi, którzy są w bliskim kontakcie, lub poprzez kaszel i kichanie. Większość zakażonych osób cierpi na łagodne, podobne do grypy objawy, jednak część z

Beta-blokery w porównaniu z placebo lub niestosowaniem interwencji u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem zawału serca

Sat, 03/28/2020 - 11:01
Wprowadzenie Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2012 r. z powodu choroby niedokrwiennej serca zmarło 7,4 mln osób, co stanowi 15% wszystkich zgonów na świecie. Rola świeżego lub podostrego leczenia beta-blokerami u osób, u których podejrzewa się lub rozpoznano zawał serca, polega na hamowaniu

Leczenie tlenem w warunkach przedszpitalnych w przypadku nagłego pogorszenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Mon, 03/23/2020 - 12:01
Wprowadzenie Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest schorzeniem przewlekłym, które charakteryzuje się stopniowo pogarszającym się ograniczeniem przepływu powietrza przez płuca. Chorzy na POChP mają skłonność do nagłych ataków, podczas których może dojść do spadku ilości tlenu oraz

Antybiotykoterapia miejscowa u chorych z przewlekłym ropnym zapaleniem ucha środkowego

Wed, 03/18/2020 - 14:01
Jaki jest cel tego przeglądu? Celem tego przeglądu było sprawdzenie, czy antybiotyki stosowane miejscowo są skuteczne w leczeniu przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego i czy jakiś rodzaj miejscowej antybiotykoterapii jest bardziej skuteczny niż inne. By odpowiedzieć na to pytanie, zebrano i

Roztwory buforowe w porównaniu z 0,9% solą fizjologiczną w reanimacji u krytycznie chorych dorosłych i dzieci

Wed, 03/18/2020 - 11:01
Wprowadzenie Dożylna terapia płynami stanowi kamień węgielny w leczeniu szerokiego spektrum ciężkich schorzeń. Ważna jest znajomość jej wpływu na wyniki kliniczne. Istnieją pewne wątpliwości, czy stosowanie 0,9% roztworu soli fizjologicznej może spowodować większą śmiertelność wśród pacjentów lub

Pages