Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 6 hours 28 min ago

Skuteczność równoważnych schematów podawania pełnej dawki nieaktywnej szczepionki przeciw polio drogą domięśniową w porównaniu z niepełną dawką wstrzykiwaną śródskórnie

Thu, 01/16/2020 - 10:01
Wprowadzenie Polio to choroba powodująca niepełnosprawność, której można zapobiec jedynie poprzez szczepienia. Istnieją dwa rodzaje szczepionek przeciw polio: żywa szczepionka przeciw wirusowi polio podawana doustnie (drogą doustną- tzw. OPV) oraz nieaktywna (zabita) szczepionka przeciw wirusowi

Rehabilitacja poznawcza osób po udarze mózgu z deficytem uwagi

Mon, 01/13/2020 - 10:01
Cel przeglądu Naszym celem był przegląd danych naukowych dotyczących wpływu rehabilitacji poznawczej na koncentrację, zdolność do wykonywania codziennych czynności, nastrój i jakość życia u osób zaburzeniami uwagi po przebytym udarze mózgu. Wprowadzenie U wielu osób po udarze mózgu występują

Interwencje mające na celu zwiększenie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku do 5 lat

Sat, 01/11/2020 - 12:01
Wprowadzenie Spożywanie niewystarczającej ilości owoców i warzyw stanowi poważne obciążenie dla zdrowia w krajach rozwiniętych. Natomiast odpowiednia ich zawartość w diecie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób niezakaźnych w przyszłości (np. choroby układu krążenia). Wczesne dzieciństwo to

Czy suplementacja witaminy D podczas ciąży jest korzystna, czy szkodliwa?

Fri, 01/10/2020 - 22:01
Na czym polega problem? Nie jest jasne, czy suplementacja witaminy D podczas ciąży, samej lub w połączeniu z wapniem lub innymi witaminami i minerałami, przynosi korzyści, czy szkodzi matce lub potomstwu. Dlaczego jest to istotne? Witamina D jest niezbędna dla zdrowia człowieka, szczególnie dla

Baklofen w alkoholowym zespole abstynencyjnym

Fri, 01/10/2020 - 21:01
Pytanie badawcze Celem niniejszego przeglądu była ocena skuteczności i bezpieczeństwa baklofenu w leczeniu alkoholowego zespołu odstawiennego (AWS; alcohol withdrawal syndrome; przyp. tłum.) u osób uzależnionych od alkoholu. Wprowadzenie AWS jest stanem niebezpiecznym i zagrażającym życiu, który

Dożylne podawanie żelaza w leczeniu niedoboru żelaza bez niedokrwistości u dorosłych

Fri, 01/10/2020 - 19:01
Wprowadzenie Niedobór żelaza to powszechny niedobór żywieniowy, w którym w organizmie nie ma wystarczającej ilości żelaza mineralnego. Żelazo jest wykorzystywane przez organizm do produkcji hemoglobiny- białka zawartego w czerwonych krwinkach, które umożliwia transport tlenu po organizmie. Podczas

Akupunktura w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B

Wed, 01/08/2020 - 18:01
Pytanie badawcze Ocena korzyści i szkód związanych ze stosowaniem akupunktury, w porównaniu z niestosowaniem interwencji lub interwencją pozorowaną („akupunkturą pozorowaną”), u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B. Wprowadzenie Zakażenie wirusem przewlekłego zapalenia wątroby

Kortykosteroidy donosowe w leczeniu niealergicznego nieżytu nosa

Thu, 01/02/2020 - 10:01
Pytanie badawcze Chcieliśmy się dowiedzieć, czy kortykosteroidy (sterydy podawane donosowo) są skuteczne w leczeniu nieżytu nosa, który nie jest spowodowany alergią. Wprowadzenie Niealergiczny nieżyt nosa to przewlekła choroba, która nie jest wywołana infekcją lub alergią. Osoby z niealergicznym

Szczepienia w zapobieganiu zachorowaniom na półpasiec u osób starszych

Thu, 12/12/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Naszym celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa szczepień przeciwko półpaścowi w grupie zdrowych osób starszych. Wprowadzenie Wirus ospy wietrznej i półpaśca wywołuje ospę wietrzną i może pozostawać w stanie uśpienia w komórkach nerwowych przez wiele lat. Po tym czasie może

Leki ukierunkowane molekularnie (celowane) na szlak przewodzenia PI3K/AKT/mTOR w miejscowo zaawansowanym, przerzutowym lub nawrotowym raku endometrium

Tue, 12/10/2019 - 23:01
Jaki jest cel przeglądu? Celem niniejszego przeglądu jest ocena, czy leki blokujące szlak przewodzenia PI3K/AKT/mTOR (nazywane inhibitorami PI3K, AKT i mTOR) mogą wydłużyć przeżycie u kobiet, u których rozpoznano lokalnie zaawansowaną (nowotwór naciekający poza macicę/łono), przerzutową lub

Leczenie przeciwwirusowe w porażeniu Bella

Fri, 12/06/2019 - 15:01
Cel przeglądu Dokonaliśmy przeglądu badań dotyczących efektów terapii przeciwwirusowej (stosowanej głównie w leczeniu zakażeń wirusowych) u osób z porażeniem Bella. Leczenie to stosowano samodzielnie lub w połączeniu z inną terapią. Istnieją wystarczające dane naukowe potwierdzające, że stosowanie

Tai Chi w leczeniu osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Tue, 12/03/2019 - 14:01
Badacze Cochrane przeprowadzili przegląd, którego głównym celem była ocena efektów treningu Tai Chi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). W ramach poszukiwań literatury opublikowanej do września 2018 roku znaleziono 7 badań z udziałem 345 uczestników w wieku od 16 do 80 lat, które

Porównanie różnych szczepionek przeciwko HPV oraz różnej liczby dawek w celu profilaktyki chorób związanych z zakażeniem HPV u kobiet i mężczyzn

Mon, 11/25/2019 - 08:01
Wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) to grupa wirusów, które atakują skórę i błony śluzowe. Niektóre typy HPV przenoszone są droga płciową i powszechnie występują u młodych osób. Większość zakażeń jest usuwana przez układ odpornościowy, ale u niektórych pacjentów może dojść do przetrwania infekcji

Interwencje stosowane w leczeniu naczyniaka limfatycznego oczodołu

Tue, 11/12/2019 - 23:01
Jaki jest cel tego przeglądu? Zaplanowaliśmy ten przegląd Cochrane, aby ocenić skuteczność, częstość nawrotów i działania niepożądane czterech głównych interwencji stosowanych w leczeniu naczyniaka limfatycznych oczodołu. Obejmują one obserwację (obserwowanie bez stosowania terapii do momentu aż

Interwencje w celu zapobiegania upadkom u osób po udarze mózgu

Mon, 11/11/2019 - 20:01
Pytanie badawcze Jakie interwencje zmniejszają ryzyko upadku po udarze mózgu? Wprowadzenie Upadki są powszechnie raportowane i występują u 73% osób w ciągu jednego roku po udarze mózgu. Nie wszystkie takie zdarzenia wymagają interwencji medycznej, ale nawet niegroźny upadek może prowadzić do

Antybiotyki w leczeniu zapalenia kości i szpiku u chorych z niedokrwistością sierpowatokrwinkową

Sun, 11/03/2019 - 19:01
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych w celu ustalenia, czy stosowanie antybiotyków (samodzielnie lub w leczeniu skojarzonym) u osób z niedokrwistością sierpowatokrwinkową i zapaleniem kości i szpiku, przed określeniem bakterii wywołującej zakażenie, jest skuteczne i bezpieczne, w

Czy ćwiczenia fizyczne mogą pomóc ludziom rzucić palenie?

Sun, 11/03/2019 - 14:01
Wprowadzenie Przeanalizowaliśmy dane naukowe dotyczące skuteczności ćwiczeń fizycznych w rzuceniu palenia tytoniu przez osoby, które chcą zerwać z nałogiem lub które niedawno rzuciły palenie, aby utrzymały ten stan przez co najmniej 6 miesięcy Stosowanie regularnych ćwiczeń może ułatwić zerwanie z

Czy pomoc w rzuceniu palenia dostarczana przez pracowników aptek pomaga ludziom rzucić palenie?

Sun, 11/03/2019 - 13:01
Wprowadzenie Palenie tytoniu jest główną przyczyną możliwych do uniknięcia chorób i zgonów na całym świecie. Farmaceuci to szanowani pracownicy ochrony zdrowia, którzy zapewniają łatwo dostępne i wygodne usługi zdrowotne dla swoich społeczności i są w stanie zapewnić swoim klientom pomoc w rzuceniu

Jakie środki pomagają osobom, którym udało się rzucić palenie tytoniu, uniknąć powrotu do nałogu?

Sun, 11/03/2019 - 11:01
Wprowadzenie Niektóre osoby ponownie rozpoczynają palenie tytoniu niedługo po rzuceniu nałogu; nazywane jest to "nawrotem". Metody leczenia stosowane w celu uniknięcia nawrotów zwykle koncentrują się na nauce umiejętności radzenia sobie z pokusą zapalenia papierosa, ale mogą również

Interwencje, których celem jest zaprzestanie palenia tytoniu przez osoby z rakiem płuc

Sun, 11/03/2019 - 11:01
Wprowadzenie Rak płuc spośród wszystkich nowotworów jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Palenie tytoniu stanowi najważniejszy czynnik ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu. Większość osób z rakiem nadal pali tytoń w momencie rozpoznania choroby lub powraca do nałogu po próbie rzucenia

Pages