Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 6 hours 56 min ago

Doraźne leczenie farmakologiczne napadów migreny u dzieci i młodzieży

Thu, 10/29/2020 - 18:01
Wprowadzenie i pytanie badawcze Migrena to bolesne i powodujące niesprawność schorzenie, które występuje powszechnie u dzieci (w wieku <12 lat) oraz u młodzieży (w wieku 12-17 lat). Do typowych, zgłaszanych podczas napadu migreny objawów należą: ból głowy, nudności, wymioty, nadwrażliwość na

Stosowanie ćwiczeń fizycznych w celu redukcji ryzyka upadków u osób z chorobą nowotworową w trakcie i po zakończeniu leczenia

Thu, 10/29/2020 - 14:01
Wprowadzenie Osoby z chorobą nowotworową w trakcie i po zakończeniu leczenia narażone są na długotrwałe problemy zdrowotne, w tym zwiększone ryzyko upadków. Spowodowane jest to wpływem samej choroby oraz leczenia na organizm pacjenta. Ćwiczenia fizyczne zmniejszają częstość i ryzyko upadku u osób

Doustny tapentadol w leczeniu bólu nowotworowego

Mon, 10/26/2020 - 16:01
Tapentadol podawany doustnie przynosi istotną ulgę u osób z bólem nowotworowym o natężeniu umiarkowanym do silnego, z działaniem podobnym do morfiny lub oksykodonu. Jedna na dwie lub trzy osoby chore na raka doświadcza bólu o natężeniu umiarkowanym do ciężkiego. Wraz z rozwojem choroby nowotworowej

Fitofarmaceutyki (leki otrzymywane z roślin) w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej

Mon, 10/26/2020 - 13:01
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania fitofarmaceutyków u chorych z niedokrwistością sierpowatokrwinkową w każdym wieku, niezależnie od typu niedokrwistości i w dowolnym środowisku. Jest to aktualizacja opublikowanego wcześniej

Jak dokładne jest obrazowanie klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19?

Thu, 10/22/2020 - 20:01
Dlaczego to pytanie jest ważne? Osoby z podejrzeniem COVID-19 muszą szybko dowiedzieć się, czy są zakażone, aby mogły się odizolować, poddać leczeniu i poinformować osoby, z którymi miały bliski kontakt. Obecnie formalne postawienie rozpoznania zakażenia COVID-19 wymaga laboratoryjnej analizy

Leki przeciwzapalne w leczeniu ostrego bólu krzyża

Sun, 10/18/2020 - 14:01
Pytanie badawcze Zbadaliśmy wpływ stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak diklofenak, ibuprofen i naproksen, u osób cierpiących na ostry ból krzyża. Ostry ból krzyża definiuje się jako ból zlokalizowany na plecach, poniżej żeber i powyżej pośladków, utrzymujący się

Interwencje psychologiczne mające na celu zwiększenie odporności psychicznej pracowników służby zdrowia

Thu, 10/15/2020 - 22:01
Wprowadzenie Praca pracowników służby zdrowia (np. pielęgniarek, lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych) może być bardzo stresująca. Często ponoszą oni dużą odpowiedzialność i są zmuszeni do pracy pod presją. Może to mieć negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Interwencje

Jak dokładne są szybkie testy wykonywane podczas wizyty lekarskiej (w miejscu opieki nad pacjentem) w diagnostyce COVID-19?

Thu, 10/15/2020 - 21:01
Dlaczego to pytanie jest ważne? Osoby z podejrzeniem COVID-19 muszą szybko dowiedzieć się, czy są zakażone, aby mogły się odizolować, poddać leczeniu i poinformować osoby, z którymi miały bliski kontakt. Obecnie COVID-19 potwierdza się poprzez wysyłanie próbek pobranych z nosa i gardła do

Czy karmienie piersią zmniejsza natężenie bólu związanego z wykonywaniem szczepień u dzieci w wieku od 1 do 12 miesięcy?

Thu, 10/15/2020 - 17:01
Najważniejsza informacja Stwierdziliśmy, że karmienie piersią przed oraz podczas ukłucia związanego z wykonywanym szczepieniem, pomaga w zmniejszeniu natężenia bólu u większości dzieci do 1. roku życia. Wprowadzenie Igły są używane do podawania szczepionek u niemowląt i opieki medycznej w czasie

Jaka jest dokładność diagnostyczna testów na obecność przeciwciał w celu wykrycia zakażenia wirusem COVID-19?

Thu, 10/15/2020 - 12:01
Wprowadzenie COVID-19 jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2, który łatwo rozprzestrzenia się między ludźmi w podobny sposób, jak zwykłe przeziębienie lub grypa. U większości pacjentów z COVID-19 pojawiają się łagodne lub umiarkowane choroby dróg oddechowych. Niektórzy pacjenci mogą

Czy sama kwarantanna lub w połączeniu z innymi działaniami w zakresie zdrowia publicznego jest pomocna w kontroli COVID-19?

Tue, 10/13/2020 - 16:01
Wprowadzenie Choroba COVID-2019 jest wywołana przez nowy wirus, który szybko rozprzestrzenił się na całym świecie. Większość zakażonych osób nie odczuwa żadnych objawów lub cierpi na łagodne, podobne do grypy objawy, jednak część z nich dotyka poważna choroba lub mogą umrzeć. Nie istnieje

Interwencje telefoniczne w leczeniu objawów u dorosłych chorych na nowotwór

Tue, 10/06/2020 - 13:01
Wprowadzenie Chorzy na nowotwór doświadczają różnych objawów spowodowanych chorobą i jej leczeniem. Objawy te mogą obejmować: depresję, lęk, zmęczenie i ból. Są one często leczone na co dzień przez pacjentów lub członków ich rodzin. Jeśli objawy nie są dobrze wyleczone, może to prowadzić do innych

Czy środki kontroli związane z podróżowaniem mogą powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19?

Mon, 10/05/2020 - 12:01
Jak rozumiemy środki kontroli związane z podróżowaniem? Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19, wiele krajów podjęło środki kontroli związane z podróżami międzynarodowymi. Należą do nich:- całkowite zamknięcie granic (tzn. całkowity zakaz przekraczania jakichkolwiek granic);- częściowe

Zmniejszenie przepisywania opioidów u dorosłych z przewlekłym bólem niezwiązanym z nowotworami

Thu, 10/01/2020 - 14:01
Podsumowanie W oparciu o dostępne dane naukowe nie jesteśmy w stanie wskazać najlepszej metody zmniejszenia użycia opioidów u dorosłych z przewlekłym bólem. Wyniki nielicznych badań uwzględnionych w tym przeglądzie są niejednoznaczne. Wprowadzenie Prezentowany przegląd badań został uaktualniony.

Mleko modyfikowane a mleko matki w karmieniu wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową

Tue, 09/29/2020 - 21:01
Pytanie badawcze Czy karmienie wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową mlekiem modyfikowanym zamiast mlekiem matki wpływa na ich wzrost i rozwój? Wprowadzenie W porównaniu do mleka matki, sztuczne mieszanki mogą zawierać większe ilości niezbędnych składników odżywczych, takich jak białko,

Leki stosowane w leczeniu bólu głowy po punkcji lędźwiowej

Tue, 09/29/2020 - 10:01
Nakłucie lędźwiowe wiąże się z pobraniem próbki płynu rdzeniowego za pomocą igły wprowadzonej do dolnej części pleców. Popunkcyjny ból głowy (ang. post-dural puncture headache, PDPH) to najczęstszy skutek uboczny punkcji lędźwiowej. Objawem PDPH jest ciągły ból głowy, który narasta w pozycji

Medycyna komplementarna i alternatywna w leczeniu bólu po cesarskim cięciu

Tue, 09/29/2020 - 10:01
Wprowadzenie Ból po cesarskim cięciu może wpływać na samopoczucie matki i jej interakcję z dzieckiem. Większość kobiet otrzymuje leki przeciwbólowe, aby złagodzić ból w tym okresie. Leki te mogą jednak potencjalnie wywoływać efekty uboczne u matki i jej dziecka. Komplementarne i alternatywne metody

Chińskie leki ziołowe w leczeniu niewyjaśnionych poronień nawracających

Wed, 09/23/2020 - 21:01
Poronienie nawracające definiuje się jako dwa, trzy lub więcej następujących po sobie samoistnych poronień we wczesnej ciąży. Dotyka to niewielkiej liczby (1% do 3%) kobiet w wieku rozrodczym. Wiele kobiet w ciąży może nie rozpoznać poronienia do momentu, gdy po 10 tygodniu ciąży wystąpią skurcze i

Pojedyncza dawka diklofenaku podana dożylnie w krótkotrwałym leczeniu bólu pooperacyjnego u dorosłych

Wed, 08/26/2020 - 14:01
Najważniejsza informacja Istnieją pewne dowody na to, że diklofenak podawany dożylnie jest skuteczny w redukcji bólu pooperacyjnego u osób dorosłych, jednak jest mniej jasne, jak bezpieczne jest jego stosowanie w tych warunkach. Wprowadzenie Ból jest częstym zjawiskiem we wczesnym okresie po

Suplementacja witaminy C w profilaktyce i leczeniu zapalenia płuc

Sun, 08/23/2020 - 20:01
Pytanie badawcze Jaka jest rola suplementacji witaminy C w zapobieganiu i leczeniu zapalenia płuc u dorosłych i dzieci, w porównaniu z niestosowaniem suplementacji? Wprowadzenie Zapalenie płuc to zakażenie w obrębie klatki piersiowej wywoływane przez wirusy, bakterie, a także grzyby. Witamina C

Pages