Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 4 hours 52 min ago

Leczenie przeciwwirusowe w porażeniu Bella

Fri, 12/06/2019 - 15:01
Cel przeglądu Dokonaliśmy przeglądu badań dotyczących efektów terapii przeciwwirusowej (stosowanej głównie w leczeniu zakażeń wirusowych) u osób z porażeniem Bella. Leczenie to stosowano samodzielnie lub w połączeniu z inną terapią. Istnieją wystarczające dane naukowe potwierdzające, że stosowanie

Tai Chi w leczeniu osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Tue, 12/03/2019 - 14:01
Badacze Cochrane przeprowadzili przegląd, którego głównym celem była ocena efektów treningu Tai Chi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). W ramach poszukiwań literatury opublikowanej do września 2018 roku znaleziono 7 badań z udziałem 345 uczestników w wieku od 16 do 80 lat, które

Porównanie różnych szczepionek przeciwko HPV oraz różnej liczby dawek w celu profilaktyki chorób związanych z zakażeniem HPV u kobiet i mężczyzn

Mon, 11/25/2019 - 08:01
Wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) to grupa wirusów, które atakują skórę i błony śluzowe. Niektóre typy HPV przenoszone są droga płciową i powszechnie występują u młodych osób. Większość zakażeń jest usuwana przez układ odpornościowy, ale u niektórych pacjentów może dojść do przetrwania infekcji

Interwencje stosowane w leczeniu naczyniaka limfatycznego oczodołu

Tue, 11/12/2019 - 23:01
Jaki jest cel tego przeglądu? Zaplanowaliśmy ten przegląd Cochrane, aby ocenić skuteczność, częstość nawrotów i działania niepożądane czterech głównych interwencji stosowanych w leczeniu naczyniaka limfatycznych oczodołu. Obejmują one obserwację (obserwowanie bez stosowania terapii do momentu aż

Interwencje w celu zapobiegania upadkom u osób po udarze mózgu

Mon, 11/11/2019 - 20:01
Pytanie badawcze Jakie interwencje zmniejszają ryzyko upadku po udarze mózgu? Wprowadzenie Upadki są powszechnie raportowane i występują u 73% osób w ciągu jednego roku po udarze mózgu. Nie wszystkie takie zdarzenia wymagają interwencji medycznej, ale nawet niegroźny upadek może prowadzić do

Antybiotyki w leczeniu zapalenia kości i szpiku u chorych z niedokrwistością sierpowatokrwinkową

Sun, 11/03/2019 - 19:01
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych w celu ustalenia, czy stosowanie antybiotyków (samodzielnie lub w leczeniu skojarzonym) u osób z niedokrwistością sierpowatokrwinkową i zapaleniem kości i szpiku, przed określeniem bakterii wywołującej zakażenie, jest skuteczne i bezpieczne, w

Czy ćwiczenia fizyczne mogą pomóc ludziom rzucić palenie?

Sun, 11/03/2019 - 14:01
Wprowadzenie Przeanalizowaliśmy dane naukowe dotyczące skuteczności ćwiczeń fizycznych w rzuceniu palenia tytoniu przez osoby, które chcą zerwać z nałogiem lub które niedawno rzuciły palenie, aby utrzymały ten stan przez co najmniej 6 miesięcy Stosowanie regularnych ćwiczeń może ułatwić zerwanie z

Czy pomoc w rzuceniu palenia dostarczana przez pracowników aptek pomaga ludziom rzucić palenie?

Sun, 11/03/2019 - 13:01
Wprowadzenie Palenie tytoniu jest główną przyczyną możliwych do uniknięcia chorób i zgonów na całym świecie. Farmaceuci to szanowani pracownicy ochrony zdrowia, którzy zapewniają łatwo dostępne i wygodne usługi zdrowotne dla swoich społeczności i są w stanie zapewnić swoim klientom pomoc w rzuceniu

Jakie środki pomagają osobom, którym udało się rzucić palenie tytoniu, uniknąć powrotu do nałogu?

Sun, 11/03/2019 - 11:01
Wprowadzenie Niektóre osoby ponownie rozpoczynają palenie tytoniu niedługo po rzuceniu nałogu; nazywane jest to "nawrotem". Metody leczenia stosowane w celu uniknięcia nawrotów zwykle koncentrują się na nauce umiejętności radzenia sobie z pokusą zapalenia papierosa, ale mogą również

Interwencje, których celem jest zaprzestanie palenia tytoniu przez osoby z rakiem płuc

Sun, 11/03/2019 - 11:01
Wprowadzenie Rak płuc spośród wszystkich nowotworów jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Palenie tytoniu stanowi najważniejszy czynnik ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu. Większość osób z rakiem nadal pali tytoń w momencie rozpoznania choroby lub powraca do nałogu po próbie rzucenia

Stosowanie antybiotyku w ostrym bólu zęba (nieodwracalnym zapaleniu miazgi)

Sun, 11/03/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Czy doustne przyjmowanie antybiotyków jest skuteczne i bezpieczne w leczeniu bólu zęba spowodowanego nieodwracalnym zapaleniem miazgi (zapalenie/uszkodzenie nerwu wewnątrz zęba)? Wprowadzenie Nieodwracalne zapalenie miazgi powstaje gdy miazga zęba (unerwiona tkanka wypełniająca

Czy programy dostarczane za pomocą telefonów komórkowych pomagają w zaprzestaniu palenia tytoniu?

Wed, 10/30/2019 - 19:01
Wprowadzenie Palenie tytoniu jest główną przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów. Telefony komórkowe mogą być używane do wspierania osób, które chcą rzucić palenie. W ramach tego przeglądu skupiliśmy się na programach wykorzystujących do tego celu wiadomości tekstowe lub aplikacje na smartfony.

Leki stosowane w prewencji ubytku słuchu u dzieci otrzymujących chemioterapię opartą na pochodnych platyny z powodu nowotworów złośliwych

Tue, 10/29/2019 - 20:01
Pytanie badawcze Przeprowadziliśmy przegląd danych naukowych dotyczących skuteczności jakichkolwiek interwencji zachowawczych, których celem jest zapobieganie ubytkowi słuchu u dzieci leczonych z powodu nowotworów złośliwych terapią opartą na pochodnych platyny (to znaczy zawierającej leki

Leczenie doustnymi lekami niesteroidowymi w celu złagodzenia stanu zapalnego płuc i zahamowania ich uszkodzenia u chorych na mukowiscyozę

Tue, 10/29/2019 - 15:01
Pytanie badawcze Przeprowadziliśmy ocenę danych naukowychw celu sprawdzenia czy leki, które nie są steroidami, mogą łagodzić stan zapalny w płucach i zatrzymać pogarszanie się ich czynności u chorych na mukowiscydozę. Wprowadzenie Stan zapalny płuc nasila ich uszkodzenie i jest najczęstszym powodem

Interwencje z zakresu e-zdrowia u osób z przewlekłą chorobą nerek

Mon, 10/28/2019 - 10:01
Na czym polega problem? Przewlekła choroba nerek (PChN) to stan, w którym sprawność nerek stopniowo pogarsza się z czasem. Aby zachować dobry stan zdrowia, chorzy na PChN muszą dostosować się do odpowiedniej diety, konkretnego stylu życia oraz porad dotyczących stosowania leków. Często też

Czy profilaktyczne stosowanie antybiotyków zapobiega zakażeniu miejsca operowanego u chorych na raka piersi?

Sun, 10/27/2019 - 22:01
Jaki był cel tego przeglądu? Celem niniejszego przeglądu było określenie, czy podawanie antybiotyków przed lub po operacji zapobiega zakażeniu miejsca operowanego (ZMO) u osób z rakiem piersi. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania z randomizacją, aby odpowiedzieć na

Sultiam jako leczenie uzupełniające w padaczce

Fri, 10/18/2019 - 09:01
Pytanie badawcze Zespół badaczy Cochrane ocenił, jaka jest skuteczność sultiamu jako uzupełniającego (dodatkowego) leku przeciwpadaczkowego (leki zmniejszające częstość napadów padaczkowych) u osób z każdym rodzajem padaczki. Wprowadzenie Padaczka to często występująca choroba neurologiczna (mózgu)

Interwencje mające na celu poprawę stanu psychospołecznego kobiet będących nosicielkami mutacji BRCA, po operacji zmniejszającej ryzyko raka

Wed, 10/16/2019 - 16:01
Wprowadzenie Kobiety, u których wykryto wadę (mutację) jednego z genów BRCA (związane z naprawą DNA geny BRCA1 i BRCA2) są bardziej narażone na rozwój raka piersi lub jajników i jajowodów (rak jajowodów lub jajników). Znaczna liczba kobiet będących nosicielkami wadliwego genu BRCA decyduje się na

Suplementacja witaminy D u kobiet w ciąży

Wed, 10/16/2019 - 16:01
Na czym polega problem? W tym przeglądzie oceniono, czy u kobiet ciężarnych są korzyści z suplementacji większej dawki witaminy D niż aktualnie zalecana (200 do 600 jednostek międzynardowych/dzień- j.m./d) w odniesieniu do przebiegu ciąży i wyników zdrowotnych noworodków oraz czy stosowanie

Homeopatia w leczeniu zespołu jelita drażliwego

Sun, 10/13/2019 - 23:01
Co to jest zespół jelita drażliwego? Zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) to powszechna choroba przewlekła, w przebiegu której osoby doświadczają objawów, takich jak ból brzucha, dyskomfort, wzdęcia, zaparcia i/lub biegunka. Choroba ta jest trudna do leczenia, ponieważ jej

Pages