Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 4 hours 54 min ago

Eszopiklon (Lunesta) w trudnościach ze snem

Fri, 11/23/2018 - 21:22
Dlaczego ten przegląd jest ważny? Bezsenność to termin medyczny stosowany na określenie trudności w zasypianiu, trudności w utrzymaniu snu, zbyt wczesne budzenie się lub sen o złej jakości, który nie daje wypoczynku. Bezsenność może być leczona różnymi ...

Olanzapina w zapobieganiu i leczeniu wymiotów oraz nudności związanych z chorobą nowotworową u osób dorosłych

Fri, 11/23/2018 - 21:22
Wprowadzenie Olanzapina jest badana w celu określenia, czy może być stosowana jako lek przeciwwymiotny oraz czy jej przyjmowanie jest bezpieczne. Osoby z chorobą nowotworową mogą często mieć nieprzyjemne objawy pod postacią wymiotów i nudności, pomimo ...

Stosowanie ćwiczeń fizycznych w celu redukcji ryzyka upadków u osób z chorobą nowotworową w trakcie i po zakończeniu leczenia

Wed, 11/14/2018 - 14:22
Wprowadzenie Osoby z chorobą nowotworową w trakcie i po zakończeniu leczenia narażone są na długotrwałe problemy zdrowotne, w tym zwiększone ryzyko upadków. Spowodowane jest to wpływem samej choroby oraz leczenia na organizm pacjenta. Ćwiczenia fizyczne ...

Pembrolizumab w porównaniu z chemioterapią w leczeniu zaawansowanego nowotworu pęcherza moczowego przy nawrocie/progresji choroby po zastosowaniu chemioterapii opartej na platynie

Wed, 11/07/2018 - 17:22
Pytanie badawcze Jaka jest skuteczność pembrolizumabu (nowszy lek działający na układ odpornościowy organizmu) w porównaniu z chemioterapią u pacjentów z nowotworem nabłonka wyścielającego drogi moczowe (nowotwór urotelialny), u których nastąpił nawrót ...

Mleko modyfikowane zawierające hydrolizat białkowy w celu zapobiegania chorobom alergicznym u niemowląt

Fri, 11/02/2018 - 17:22
Pytanie badawcze Czy karmienie niemowląt mlekiem modyfikowanym z hydrolizowanym białkiem zmniejsza ryzyko rozwoju chorób alergicznych, takich jak astma, zapalenie skóry/egzema, alergiczny nieżyt nosa i alergie pokarmowe w okresie niemowlęcym i ...

Interwencje ergonomiczne w prewencji zaburzeń mięśniowo-szkieletowych wśród dentystów

Fri, 11/02/2018 - 17:22
Jaki jest cel tego przeglądu? Osoby świadczące usługi dentystyczne z uwagi na fizycznie oraz psychicznie stresujący charakter ich pracy, są bardziej podatne na urazy oraz zaburzenia kości, mięśni oraz stawów zwane zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi (MSD ...

Modyfikacja konsystencji żywności i płynów przy trudnościach w połykaniu u osób z demencją

Fri, 11/02/2018 - 17:22
Wprowadzenie Osoby cierpiące na demencję często mają problemy z połykaniem (określane mianem dysfagii). Konsekwencje mogą obejmować zadławienie, odwodnienie, niedożywienie, utratę wagi, zapalenie płuc lub śmierć. Modyfikacja (konsystencji; przyp. tłum.) ...

Transfuzja płytek krwi u osób z niską ich liczbą przed operacją

Fri, 11/02/2018 - 17:22
Pytanie badawcze Naszym celem była ocena bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej transfuzji płytek krwi (przetoczenie preparatu krwiopochodnego; przyp.tłum.) u osób z niską ich liczbą wymagających operacji. W przeglądzie przedstawiono trzy porównania: ...

Działania niepożądane związane z podażą deksametazonu u dorosłych pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym

Mon, 10/22/2018 - 22:22
Wprowadzenie W odpowiedzi na infekcję, organizm reaguje stanem zapalnym. Deksametazon to lek steroidowy, który spowalnia przebieg procesu zapalnego. Długoterminowa terapia lekami steroidowych może wiązać się z działaniami niepożądanymi, takimi jak ...

Pojedyncza dawka diklofenaku podana dożylnie w krótkotrwałym leczeniu bólu pooperacyjnego u dorosłych

Mon, 10/22/2018 - 22:22
Najważniejsza informacja Istnieją pewne dowody na to, że diklofenak podawany dożylnie jest skuteczny w redukcji bólu pooperacyjnego u osób dorosłych, jednak jest mniej jasne, jak bezpieczne jest jego stosowanie w tych warunkach. Wprowadzenie Ból jest ...

Czy stosowanie długo działającego beta₂-mimetyku z kortykosteroidem w jednym inhalatorze raz dzienne jest korzystniejsze niż sam wziewny długo działający antagonista receptora muskarynowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc?

Mon, 10/22/2018 - 22:22
Wprowadzenie Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą, która obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli i/lub rozedmę płuc. Objawy to uczucie duszności i przewlekły kaszel. POChP jest chorobą nieuleczalna, jednak można leczyć jej objawy. W ...

Czy usługi świadczone przez farmaceutów mogą przynieść poprawę zdrowia pacjentów?

Fri, 10/19/2018 - 22:22
Jaki jest cel tego przeglądu? Ocena, czy usługi oferowane przez farmaceutów przyczyniają się do poprawy zdrowia pacjentów. Szukając odpowiedzi na to pytanie, dotarliśmy do 116 badań. Główne wyniki Niektóre usługi świadczone przez farmaceutów mogą mieć ...

Dostarczanie składników odżywczych (pożywienia) osobom dorosłym z bardzo ciężką chorobą w inny sposób niż jedzenie i połykanie pokarmu

Fri, 10/19/2018 - 22:22
Wprowadzenie Osoby poważnie chore na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM) są w grupie ryzyka wystąpienia niedożywienia, ponieważ ich organizm w odpowiedzi na ciężką chorobę lub uraz zwiększa tempo metabolizmu (przemiany materii: przyp.tłum.). ...

Suplementacja węglowodanów w mleku matki celem poprawy wzrostu wcześniaków

Fri, 10/12/2018 - 15:22
Pytanie badawcze Czy dodanie węglowodanów (cukrów) do mleka matki podawanego wcześniakom w porównaniu z brakiem suplementacji wpływa na poprawę wzrostu, tkankę tłuszczową, otyłość, choroby serca, wzrost stężenia glukozy (cukru) we krwi i rozwój mózgu nie ...

Opisywanie wartości odżywczej produktów w celu promowania zakupu i spożywania zdrowszych produktów żywnościowych oraz napojów

Thu, 10/11/2018 - 13:22
Zła dieta obejmująca nadmierną ilość kalorii jest ważną przyczyną złego stanu zdrowia. Etykiety z wartościami odżywczymi na produktach mogą pomóc ludziom dokonywać zdrowszych wyborów żywieniowych. Jaki jest cel tego przeglądu? Niniejszy przegląd ocenia, ...

Żywe mikroorganizmy w zapobieganiu lub leczeniu biegunek wśród chorych na raka otrzymujących chemioterapię lub radioterapię

Wed, 10/10/2018 - 12:22
Wprowadzenie Biegunka może wystąpić nawet u 80% chorych z nowotworem leczonych chemioterapią lub radioterapią; jest jednym z najczęstszych i bardzo kłopotliwym zdarzeniem niepożądanym. Ciężka biegunka może prowadzić do odwodnienia (tj. utraty płynów, soli ...

Ćwiczenia elektromechaniczne w poprawie funkcji kończyn górnych i zmniejszeniu niepełnosprawności po udarze mózgu

Thu, 09/13/2018 - 17:22
Pytanie przeglądu Celem przeglądu jest ocena skuteczności ćwiczeń elektromechanicznych rąk lub ze wsparciem robota rehabilitacyjnego w poprawie funkcjonowania kończyn górnych u osób, które przebyły udar mózgu. Wprowadzenie Ponad dwie trzecie osób po ...

Redukcja stresu przez medytację u opiekunów osób z demencją

Wed, 09/12/2018 - 13:22
Pytanie badawcze Jaka jest skuteczność redukcji stresu przez medytację (redukcja stresu oparta na uważności; ang: mindfulness-based stress reduction; MBSR) w zmniejszaniu problemów związanych ze stresem u opiekunów osób z demencją? Wprowadzenie Demencja ...

Czy doustne leki homeopatyczne są skuteczne i bezpieczne w zapobieganiu i leczeniu ostrych infekcji dróg oddechowych u dzieci?

Sun, 09/09/2018 - 20:22
Pytanie badawcze Sprawdziliśmy, czy doustne leki homeopatyczne są skuteczne i bezpieczne w zapobieganiu oraz leczeniu ostrych infekcji dróg oddechowych u dzieci w porównaniu ze środkiem nieaktywnym (placebo) lub innymi lekami. Wprowadzenie Większość ...

Roztwory soli stosowane donosowo w alergicznym nieżycie nosa

Wed, 09/05/2018 - 22:22
Wprowadzenie Alergiczny nieżyt nosa jest zapaleniem (obrzęk i/lub podrażnienie) błony śluzowej nosa spowodowanym alergią. Jest to choroba powszechna zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Alergiczny nieżyt nosa może mieć charakter przejściowy (mniej niż ...

Pages