Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 6 hours 49 min ago

Ograniczenie spożycia napojów słodzonych cukrem: Co jest skuteczne?

Thu, 07/25/2019 - 14:01
Czym są napoje słodzone cukrem? Napoje słodzone cukrem (ang. sugar-sweetened beverages, SSB) to zimne lub gorące napoje z dodatkiem cukru. Do powszechnie spożywanych SSB zalicza się napoje niedietetyczne bezalkoholowe, gazowane, energetyczne, herbatę mrożoną, poncze owocowe, wody słodzone oraz

Szkolenie w zakresie umiejętności społecznych u dzieci w wieku 5 do 18 lat z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi

Thu, 07/25/2019 - 12:01
Pytanie badawcze Jakie są korzyści i szkody związane ze szkoleniem w zakresie umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi (ADHD)? Wprowadzenie Dzieci i młodzież z ADHD są nadpobudliwe, impulsywne, mają problemy ze skupieniem uwagi, a

Pasty do zębów o różnym stężeniu fluoru w profilaktyce próchnicy

Mon, 07/22/2019 - 09:01
Pytanie badawcze Niniejszy przegląd powstał w celu oceny wpływu stosowania past do zębów o różnej zawartości fluoru na zapobieganie próchnicy u dzieci, młodzieży i dorosłych. Wprowadzenie Próchnica zębów jest powszechną chorobą, która dotyka miliardy ludzi na całym świecie. Fluor od dawna używany

Ibuprofen w zapobieganiu przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków i/lub niemowląt z niską masą urodzeniową

Sun, 07/21/2019 - 22:01
Pytanie badawcze. Czy profilaktyczne stosowanie ibuprofenu w porównaniu z placebo/brakiem interwencji lub indometacyną jest skuteczne i bezpieczne w zapobieganiu przetrwałego przewodu tętniczego (PDA) u wcześniaków? Wprowadzenie. Przetrwały przewód tętniczy jest częstym powikłaniem, które występuje

Mieszanki mleczne a mleko z banku mleka kobiecego w karmieniu wcześniaków lub noworodków z niską masą urodzeniową

Sun, 07/21/2019 - 20:01
Pytanie przeglądu Czy karmienie wcześniaków lub niemowląt z niską wagą urodzeniową gotową mieszanką mleczną lub pochodzącą od dawczyni gdy mleko matki nie jest dostępne, ma wpływ na trawienie i wzrost oraz ryzyko ciężkich zaburzeń jelitowych? Wprowadzenie Dla wcześniaków sztuczne mieszanki mleczne

Podawanie noworodkom z podejrzeniem poważnej infekcji antybiotyków w warunkach domowych lub ambulatoryjnych w krajach o niskich i średnich dochodach

Tue, 06/25/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Czy w krajach o niskich i średnich dochodach podaż antybiotyków w domu lub przychodni jest skuteczną metodą leczenia noworodków z podejrzeniem poważnej infekcji bakteryjnej? Wprowadzenie Noworodki z podejrzeniem poważnej infekcji bakteryjnej ze względu na ich niestabilność wymagają

Leczenie egzemy rąk

Wed, 06/19/2019 - 13:54
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych dotyczących wpływu leczenia miejscowego oraz ogólnoustrojowego (leki doustne lub w postaci zastrzyku, działające na cały organizm) na wyprysk rąk w porównaniu z placebo (nieaktywne leczenie), brakiem leczenia, nośnikiem leku (składnikami nieaktywnymi,

Jak dokładny jest kwestionariusz informacyjny AD-8 w diagnozowaniu demencji we wszystkich rodzajach placówek opieki zdrowotnej?

Sun, 06/16/2019 - 11:01
Dlaczego rozpoznawanie demencji jest ważne? Wielu ludzi żyje z demencją, lecz nigdy nie zdiagnozowano u nich tej choroby. Nierozpoznanie demencji, gdy ona występuje (wynik fałszywie ujemny) może uniemożliwić ludziom dostęp do pomocy społecznej, leków i wsparcia finansowego. Ponadto uniemożliwia

Produkty ziołowe w leczeniu bólu neuropatycznego

Tue, 06/11/2019 - 11:01
Wprowadzenie Ból neuropatyczny jest złożonym schorzeniem, które często pogarsza sprawność, a pacjenci doświadczają bólu umiarkowanego lub ciężkiego przez wiele lat, co ma wpływ na jakość ich życia. Jest to stan trudny do wyleczenia i zazwyczaj tylko 40 do 60% dotkniętych nim osób osiąga częściową

Wymiana dożylnego wkłucia obwodowego w sytuacji wskazań klinicznych w porównaniu z wymianą rutynową

Tue, 06/11/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Oceniliśmy dane naukowe dotyczące skutków standardowej wymiany wkłucia dożylnego lub jego wymiany we wskazaniach, takich jak stan zapalny lub problemy z miejscem wkłucia. Wprowadzenie Większość pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu otrzymuje płyny lub leki za pośrednictwem cewnika

Leczenie światłem w zapobieganiu depresji zimowej

Sun, 06/09/2019 - 11:01
Dlaczego ten przegląd jest ważny? Wiele osób zamieszkujących północną półkulę ziemi cierpi z powodu depresji zimowej, która występuje w wyniku zmniejszenia ekspozycji na światło słoneczne. Trzy czwarte osób dotkniętych depresją sezonową to kobiety. Apatia, przejadanie się, sięganie po węglowodany i

Suplementacja witamin i minerałów u kobiet w ciąży

Sun, 06/09/2019 - 11:01
Na czym polega problem? W krajach o niskim i średnim dochodzie wiele kobiet ma ubogą dietę i brakuje im niezbędnych dla zdrowia składników i mikroelementów. Mikroelementy to witaminy i minerały potrzebne organizmowi w bardzo małych ilościach, które są jednak ważne dla prawidłowego funkcjonowania,

Immunoterapia postkonsolidacyjna z przeciwciałem anty-GD2 u osób z nerwiakiem zarodkowym (łac. neuroblastoma) dużego ryzyka po autologicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych

Tue, 06/04/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Poszukiwaliśmy badań, w których pacjenci z nerwiakiem zarodkowym (łac. neuroblastoma) dużego ryzyka byli leczeni wysokodawkową chemioterapią niszczącą komórki macierzyste, a następnie przeprowadzono autologiczny (od nich samych) przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych

Glikokortykosteroidy u pacjentów z alkoholowym zapaleniem wątroby

Tue, 06/04/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Ocena korzyści i szkód związanych z podawaniem glikokortykosteroidów jakąkolwiek drogą, dawką i przez różny czas w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia u osób z alkoholowym zapaleniem wątroby w aspekcie zgonu, jakości życia związanej ze zdrowiem i powikłań. Wprowadzenie

Dodatkowe płyny dożylne podawane podczas zabiegu w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom

Tue, 06/04/2019 - 11:01
Pytanie badawcze W niniejszym przeglądzie przeanalizowano, czy podawanie dodatkowych płynów dożylnych podczas znieczulenia ogólnego zapobiega wystąpieniu nudności i wymiotów po operacji. Wprowadzenie Nudności i wymioty są częstym powikłaniem znieczulenia ogólnego stosowanego do operacji. Około 30%

Czy interwencje wpływające na utrzymanie pozycji bocznej podczas snu są najlepszym sposobem leczenia obturacyjnego bezdechu sennego?

Mon, 06/03/2019 - 11:01
Co to jest obturacyjny bezdech senny? Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest zaburzeniem snu, w którym ściany gardła rozluźniają, co prowadzi do zwężenia światła dróg oddechowych podczas snu. Powoduje to przerwy w oddychaniu. Przerwy te mogą trwać od kilku sekund do kilku minut i pojawiać się

Prostacyklina w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego

Mon, 06/03/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Chcieliśmy sprawdzić, czy grupa leków zwanych analogami prostacykliny pomaga w leczeniu osób z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego ten przegląd jest ważny? Nadciśnienie

Joga jako część programu opieki zdrowotnej a niestandardowe leczenie (w schizofrenii; przyp.tłum.)

Fri, 05/31/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Czy joga stosowana w ramach szerszego pakietu opieki zdrowotnej w porównaniu z leczeniem niestandardowym jest skuteczna u osób ze schizofrenią? Wprowadzenie Joga obejmuje przyjmowanie określonych pozycji ciała oraz ćwiczenia oddechowe w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy umysłem a

Testy z krwi w późnej ciąży w celu identyfikacji dzieci małych na wiek ciążowy i zagrożonych obumarciem

Thu, 05/30/2019 - 11:01
Wprowadzenie Dysfunkcja łożyska występuje, kiedy nie spełnia ono wymagań rosnącego dziecka. Może to prowadzić do gorszego wzrostu i mniejszej masy ciała niż prognoza (na podstawie wieku ciążowego; przyp.tłum.) lub poronienia. Obecnie nie jest łatwo wykryć dysfunkcję łożyska przed urodzeniem;

Inozytol w leczeniu kobiet z zespołem policystycznych jajników i obniżoną płodnością

Mon, 05/27/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Dokonaliśmy analizy, czy kobiety z zespołem policystycznych jajników (PCOS) i trudnościami z zajściem w ciążę odniosłyby korzyści z przyjmowania suplementów zawierających inozytol. Wprowadzenie Kobiety z PCOS mogą mieć większe trudności z zajściem w ciążę, co wynika z ich

Pages