Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 4 hours 53 min ago

Wczesne przerwanie antybiotykoterapii w porównaniu z jej kontynuowaniem do czasu normalizacji liczby neutrofili u osób z nowotworem złośliwym przebiegającym z gorączką i małą liczbą neutrofili.

Thu, 02/07/2019 - 19:22
Pytanie badawcze U chorych na nowotwory złośliwe, którzy otrzymują chemioterapię, może występować mała liczba białych krwinek, a stan ten nazywa się neutropenią. Białe krwinki są niezbędne, aby system odpornościowy chronił organizm przeciwko zakażeniom. U ...

Rutynowe przedoperacyjne badania medyczne u chorych poddawanych operacji zaćmy

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Jaki jest cel tego przeglądu? Celem tego przeglądu Cochrane było ustalenie, czy konieczne jest przeprowadzenie badań medycznych przed operacją zaćmy. Główne przesłanie Przeprowadzenie rutynowych badań przedoperacyjnych w porównaniu z przeprowadzeniem ...

Stosowanie betahistyny w leczeniu szumów usznych

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Wprowadzenie Szumy uszne to subiektywne wrażenia słuchowe przypominające dzwonienie, szelest lub syczenie, które chory słyszy mimo braku zewnętrznego bodźca, który byłby źródłem rzeczywistych dźwięków. Od 5% do 43% ludzi uskarża się na ten objaw, a dla ...

Skuteczność leków wspomagających krzepnięcie krwi w zapobieganiu i leczeniu krwawień u pacjentów bez hemofilii

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Pytanie przeglądu Czy leki pomagające w zapobieganiu i leczeniu krwawień zmniejszają ryzyko zgonu i ryzyko powstania zakrzepu oraz zmniejszają utratę krwi u pacjentów niechorujących na hemofilię (zaburzenie krzepnięcia krwi), a którzy krwawią lub są ...

Ezetymib w zapobieganiu chorobom serca i zgonom

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Pytanie badawcze Czy przyjmowanie ezetymibu jest bezpieczne i czy zapobiega chorobom serca i zgonom? Wprowadzenie Choroby serca pozostają główną przyczyną zgonów na całym świecie, a kontrolowanie stężenia lipidów jest jedną z najskuteczniejszych strategii ...

Stosowanie diety immunomodulującej u chorych poddawanych operacji z powodu nowotworów głowy i szyi.

Tue, 02/05/2019 - 14:22
Pytanie badawcze W przeglądzie tym porównano proces zdrowienia chorych po operacji nowotworów głowy i szyi, u których stosowano przed operacją i po niej lub wyłącznie po operacji dietę immunomodulującą lub żywienie standardowe. Oceniliśmy, jak długo ...

Leki przeciwpierwotniakowe w leczeniu pełzakowatego zapalenia jelita grubego.

Thu, 01/31/2019 - 16:22
Jaki jest cel tego przeglądu? Ten Przegląd Cochrane ma na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa leków stosowanych w leczeniu osób z pełzakowatym zapaleniem okrężnicy, które jest zakażeniem jelita grubego wywołanym przez pasożyta Entamoeba ...

Interwencje zapobiegające majaczeniu u ciężko chorych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT)

Thu, 01/31/2019 - 16:22
Wprowadzenie Majaczenie to ostre zaburzenie świadomości, występujące u ciężko chorych dorosłych przebywających na oddziałach intensywnej terapii (OIT). Wiąże się z dłuższym czasem wentylacji mechanicznej ułatwiającej oddychanie, dłuższym pobytem na OIT i ...

Preparaty wiążące fosforany w zapobieganiu powikłaniom w przewlekłej chorobie nerek

Thu, 01/31/2019 - 16:22
Na czym polega problem? Nerki chorych na przewlekłą chorobę nerek mają mniejszą zdolność do usuwania fosforanów z organizmu, dlatego stężenie fosforanów we krwi i tkankach zwiększa się wraz ze zmniejszeniem czynności nerek. Może to prowadzić do ...

Zmiany żywieniowe w leczeniu choroby lub zespołu Meniere'a

Tue, 01/22/2019 - 15:22
Pytanie badawcze Jaki jest wpływ zmiany diety poprzez ograniczenie spożycia soli, kofeiny i alkoholu, pojedynczo lub łącznie, na nasilenie objawów u chorych na chorobę Meniere'a? Wprowadzenie Około 200 na 100 000 osób cierpi z powodu choroby Meniere& ...

Ziołolecznictwo w leczeniu chorych na retinopatię cukrzycową

Tue, 01/22/2019 - 15:22
Jaki był cel tego przeglądu? Celem niniejszego przeglądu Cochrane było stwierdzenie czy ziołolecznictwo ma zastosowanie u pacjentów z retinopatią cukrzycową, w porównaniu ze stosowaniem placebo, niestosowaniem żadnego leczenia, leczeniem konwencjonalnym ...

Zwalczanie much jako metoda zapobiegania biegunce u dzieci

Tue, 01/22/2019 - 15:22
Jaki jest cel tego przeglądu? Zbadanie czy zwalczanie much może zapobiegać biegunce u dzieci poniżej 5. roku życia. Główne wnioski Wyniki tego przeglądu są ograniczone, ponieważ uwzględniliśmy tylko jedno badanie. Sugerują one, że zwalczanie much poprzez ...

Metody antykoncepcji awaryjnej

Sun, 01/20/2019 - 22:22
Pytanie badawcze Celem niniejszego przeglądu Cochrane była ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych metod antykoncepcji awaryjnej w zapobieganiu ciąży po odbytym stosunku płciowym bez zabezpieczenia. Wprowadzenie Antykoncepcją awaryjną (ang. emergency ...

Metody udzielania pierwszej pomocy przy zatruciu drogą pokarmową.

Mon, 01/07/2019 - 13:22
Pytanie badawcze Poszukiwaliśmy danych naukowych dotyczących skutków udzielania pierwszej pomocy przy zatruciach przez osoby nieprzeszkolone w tym zakresie. Wprowadzenie Istnieje wiele metod pierwszej pomocy, które zaleca się w leczeniu osób, które ...

Niwolumab w leczeniu dorosłych chorych na chłoniaka Hodgkina

Fri, 01/04/2019 - 20:22
Wprowadzenie Chłoniak Hodgkina (ang. Hodgkin's lymphoma, HL) jest nowotworem układu limfatycznego. Układ limfatyczny, który stanowi część układu immunologicznego, obejmuje sieć naczyń limfatycznych, które transportują limfę w całym organizmie. Limfa ...

Rola oleju rybiego w zapobieganiu niedrożności dostępu naczyniowego u hemodializowanych pacjentów cierpiących na niewydolność nerek

Thu, 01/03/2019 - 16:22
Na czym polega problem? Pacjenci, którzy ze względu na słabą pracę nerek muszą być poddawani stałej hemodializie, potrzebują zarówno niezawodnej, jak i efektywnej metody umożliwiającej szybkie krążenie krwi między ich organizmem a dializatorem ...

Czy wziewne stosowanie bromku aklidyny łącznie z długo działającym ß2-mimetykiem jest skuteczne i bezpieczne u chorych na stabilną POChP?

Fri, 12/28/2018 - 13:22
Wprowadzenie Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to choroba płuc powodująca zwężenie dróg oddechowych. W efekcie pacjenci z POChP doświadczają objawów w postaci duszności i kaszlu z odksztuszaniem plwociny, które z biegiem czasu ulegają ...

Tradycyjna ziołowa medycyna chińska w leczeniu otępienia naczyniopochodnego

Tue, 12/25/2018 - 17:22
Wprowadzenie Otępienie naczyniopochodne to powszechna forma demencji wynikająca z problemów z ukrwieniem mózgu. Niektórzy (choć nie wszyscy) pacjenci cierpiący na ten rodzaj otępienia przebyli wcześniej w swoim życiu udar mózgu. W medycynie zachodniej nie ...

Czy radioterapia poszerzonego obszaru zmniejsza śmiertelność z powodu miejscowo zaawansowanego raka szyjki macicy i jakie są skutki niepożądane stosowania takiej metody leczenia?

Wed, 12/19/2018 - 14:22
Zagadnienie Radioterapię (RT) w obrębie miednicy stosuje się w leczeniu raka szyjki macicy. Jednak naświetlanie miednicy nie jest skuteczne w leczeniu nowotworu z przerzutami na węzły chłonne okołoaortalne (węzły chłonne zlokalizowane wzdłuż głównych ...

Świadczenia uzupełniające w celu poprawy długoterminowych następstw pobytu na oddziale intensywnej terapii

Wed, 12/19/2018 - 00:22
Jaki jest cel tego przeglądu? Obecnie coraz więcej pacjentów przeżywa po pobycie na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM), jednak są oni narażeni na ryzyko fizycznych i psychologicznych konsekwencji, które mogą wpływać na jakość ich życia. ...

Pages