Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 4 hours 49 min ago

Leczenie miazgi zębowej w rozległej próchnicy zębów mlecznych

Thu, 08/30/2018 - 17:22
Pytanie badawcze Jaka jest skuteczność różnych metod leczenia rozległej próchnicy zębów mlecznych u dzieci w przypadku występowania objawów (zazwyczaj ból, obrzęk, nieprawidłowa ruchomość zęba) oraz objawów stwierdzonych w badaniu radiologicznym (zdjęcie ...

St0rategie mające na celu poprawę przestrzegania terapii chelatującej żelazo u osób z niedokrwistością sierpowatą lub talasemią

Thu, 08/30/2018 - 17:22
Pytanie badawcze Chcieliśmy ustalić, czy istnieją jakiekolwiek interwencje (medyczne, psychologiczne lub edukacyjne), które pomogłyby pacjentom w przestrzeganiu leczenia chelatującego żelazo. Wprowadzenie Osoby z anemią sierpowatokrwinkową lub talasemią ...

Leki stosowane w zespole odstawienia opium

Fri, 08/24/2018 - 22:22
Jaki był cel tego przeglądu? Celem tego przeglądu Cochrane było określenie, które z leków są bardziej skuteczne i bezpieczne w zespole odstawienia opium. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie odpowiednie badania aby odpowiedzieć na to pytanie i ...

Ćwiczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów ręki

Thu, 08/23/2018 - 19:22
Czym jest reumatoidalne zapalenie stawów i czym są ćwiczenia? Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba, która często występuje w stawach rąk i nadgarstków. Ćwiczenia rąk polegają na poprawie ruchomości, wzmacnianiu (z użyciem sprzętu rehabilitacyjnego, ...

Stosowanie terapii lustrzanej w celu poprawy zdolności ruchowych u chorych po udarze mózgu

Thu, 08/23/2018 - 19:22
Pytanie badawcze Czy terapia lustrzana wpływa na poprawę zdolności ruchowych, zdolność do wykonywania codziennych czynności, natężenie bólu oraz poziom skupienia uwagi i świadomości w zakresie upośledzonego pola widzenia (zaniedbywanie wzrokowo ...

Czy antybiotyki są skuteczne i bezpieczne jako dodatkowe leczenie zaostrzeń astmy?

Wed, 08/22/2018 - 15:22
Wprowadzenie do pytania badawczego Astma jest powszechnie występującym przewlekłym schorzeniem układu oddechowego występującym u dzieci i dorosłych. Pacjenci mogą doświadczać krótkotrwałego nasilenia jej objawów, często opisywanego jako zaostrzenie lub ...

Znieczulenie zewnątrzoponowe z przerywanym podawaniem leku (zautomatyzowany kontrolowany bolus) w porównaniu z podaniem ciągłym (wlew podstawowy) w redukcji bólu podczas porodu

Wed, 08/22/2018 - 15:22
Wprowadzenie Znieczulenie zewnątrzoponowe polega na podaniu leku przeciwbólowego prosto do przestrzeni zewnątrzoponowej (obszaru otaczającego kręgosłup). Jest to skuteczna formą łagodzenia bólu podczas porodu. Lek jest najczęściej podawany za pomocą ...

Żywienie dojelitowe w leczeniu aktywnej choroby Leśniowskiego i Crohna

Wed, 08/22/2018 - 15:22
Co to jest choroba Leśniowskiego i Crohna? Choroba Leśniowskiego i Crohna (ChLC) to przewlekłe zapalenie przewodu pokarmowego, które może występować na całej jego długości, od ust aż do odbytu. Częste objawy tej choroby obejmują ból brzucha, biegunkę i ...

Interwencje u niemowląt od urodzenia do pierwszego miesiąca życia w celu zapobiegania wystąpienia mózgowego porażenia dziecięcego: podsumowanie przeglądów systematycznych Cochrane

Sat, 08/04/2018 - 12:22
Czego dotyczy to zagadnienie? 'Mózgowe porażenie dziecięce' to termin, który obejmuje grupę schorzeń wpływających na zdolność do poruszania się; jest to najczęstsza niepełnosprawność występującą w okresie dzieciństwa. Porażenie mózgowe jest ...

Czy zalecenie niskokalorycznego wsparcia żywieniowego przyspiesza powrót do zdrowia poważnie chorych dorosłych?

Sat, 08/04/2018 - 12:22
Pytanie badawcze Czy dieta niskokaloryczna dostarczana bezpośrednio do żołądka lub jelita cienkiego (żywienie dojelitowe) lub dożylnie (żywienie pozajelitowe) wpływa na poprawę wyników u krytycznie chorych dorosłych przyjętych na oddział intensywnej ...

Sztuczne wszczepialne soczewki z filtrem światła niebieskiego w celu ochrony plamki żółtej (tylna część oka) po zabiegu usunięcia zaćmy

Sat, 08/04/2018 - 12:22
Jaki jest cel niniejszego przeglądu? Celem niniejszego przeglądu Cochrane była ocena, czy sztuczne soczewki z filtrem światła niebieskiego, znane również jako soczewki wewnątrzgałkowe (IOLs), chronią tylną część oka. Aby odpowiedzieć na to pytanie, ...

Nowoczesne złożone doustne środki antykoncepcyjne w leczeniu bólu związanego z endometriozą

Sat, 08/04/2018 - 12:22
Pytanie badawcze Złożona doustna tabletka antykoncepcyjna (ang. combined oral contraceptive pill; COCP) jest powszechnie stosowana w leczeniu bólu związanego z endometriozą, ale nie wiadomo jaka jest jej skuteczność. Wprowadzenie Endometrioza to ...

Stymulacja mózgu nieoperacyjna w leczeniu przewlekłego bólu u dorosłych.

Sat, 08/04/2018 - 12:22
Najważniejsza informacja Obecnie nie ma danych naukowych wysokiej jakości na poparcie lub odrzucenie skuteczności nieinwazyjnych metod stymulacji mózgu w przewlekłym bólu. Wprowadzenie Elektryczna stymulacja mózgu została zastosowana w celu złagodzenia ...

Sposoby leczenia choroby wysokościowej (wysokogórskiej)

Tue, 07/24/2018 - 23:22
Wprowadzenie Ostra postać choroby wysokościowej, znana też jako ostra choroba wysokogórska może mieć różne objawy. Przyczyną jej jest spadek zawartości tlenu w powietrzu, co staje się coraz bardziej odczuwalny wraz ze wzrostem wysokości podczas wspinaczki ...

Spożywanie kwasów omega 3 w chorobach sercowo-naczyniowych

Thu, 07/19/2018 - 22:22
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu badań randomizowanych, w których pacjenci przydzielani są losowo do grup leczenia, oceniających wpływ zwiększonego spożywania kwasów omega-3 pochodzących z ryb i produktów roślinnych na choroby serca i układu ...

Kształcenie personelu medycznego w celu zapobiegania odleżynom

Wed, 07/18/2018 - 20:22
Wprowadzenie Odleżyny, określane też jako przewlekłe owrzodzenia uciskowe występują u osób, którzy mają trudności z poruszaniem się i spędzają długi czas siedząc lub leżąc. Odleżyny mogą występować w postaci od bolących przebarwień na skórze, aż do ...

Zanurzanie w wodzie podczas porodu i narodzin dziecka

Wed, 07/18/2018 - 20:22
Czego dotyczy to zagadnienie? Celem przeglądu jest ocena wpływu imersji wodnej (poród w wodzie) podczas porodu i/lub narodzin (pierwszy, drugi oraz trzeci etapu porodu) u kobiet i noworodków. Dlatego jest to takie ważne? Wiele kobiet decyduje się na ...

Antagoniści receptorów opioidowych typu μ w poopioidowych zaburzeniach czynności jelit u osób z chorobą nowotworową i otrzymujących leczenie paliatywne

Tue, 07/17/2018 - 17:22
Wprowadzenie Opioidy (leki podobne do morfiny) są stosowane w leczeniu ciężkiego bólu. Niestety powodują one skutki uboczne. Poopioidowe zaburzenie czynności jelit (ang. opioid-induced bowel dysfunction, OIBD; przyp. tłum.) to termin opisujący zaparcia, ...

Rybawiryna w leczeniu gorączki krwotocznej kongijsko-krymskiej

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Jaki jest cel tego przeglądu? Celem tego przeglądu jest określenie, czy rybawiryna jest skuteczna w leczeniu gorączki krwotocznej kongijsko-krymskiej. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie odpowiedające badania, aby odpowiedzieć na to ...

Metody zapobiegania krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów na oddziale intensywnej opieki medycznej

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze Autorzy dokonali przeglądu danych naukowych na temat korzyści i szkód metod zapobiegania klinicznie istotnym krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych przyjmowanych na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM). ...

Pages