Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 5 hours 53 min ago

Różne strategie płynoterapii w sepsie i wstrząsie septycznym

Mon, 05/27/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Naszym celem było zbadanie, czy liberalna terapia płynami może przynieść więcej korzyści czy szkód w porównaniu z terapią restrykcyjną u dorosłych i dzieci z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym. Oceniliśmy głównie różnice pod względem wpływu stosowania tych dwóch interwencji na

Stosowanie termopunktury w celu łagodzenia skutków ubocznych chemioterapii lub radioterapii u chorych na nowotwór

Mon, 05/27/2019 - 11:01
Na czym polega problem Termopunkturę stosuje się w tradycyjnej medycynie chińskiej w celu poprawy jakości życia i złagodzenia skutków ubocznych konwencjonalnych metod leczenia różnych chorób. Ponieważ jej stosowanie polega na ogrzewaniu punktów akupunkturowych żarzącymi się suszonymi ziołami, może

Wpływ suplementów diety na bazie lipidów na zdrowie niemowląt i małych dzieci

Fri, 05/24/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Jaki wpływ mają suplementy diety na bazie lipidów (ang. lipid-based nutrient supplements, LNS) podawane z żywnością uzupełniającą na wyniki w zakresie zdrowia, odżywienie i rozwoju niemowląt i małych dzieci? Wprowadzenie Suplementy LNS są produktami odżywczymi dostarczającymi

Wpływ suplementów diety na bazie lipidów w u niemowląt i małych dzieci

Wed, 05/22/2019 - 11:01
Pytanie badawcze Jaki ma wpływ stosowanie suplementów diety na bazie lipidów (ang. lipid-based nutrient supplements, LNS) wraz z żywnością uzupełniającą na wyniki w zakresie zdrowia, odżywiania i rozwoju niemowląt i małych dzieci? Wprowadzenie Suplementy LNS są produktami odżywczymi dostarczającymi

Efekty suplementacji diety na bazie lipidów u niemowląt i małych dzieci.

Sun, 05/19/2019 - 22:22
Pytanie badawcze Jaki ma wpływ stosowanie suplementów diety na bazie lipidów (ang. lipid-based nutrient supplements, LNS) wraz z żywnością uzupełniającą na wyniki w zakresie zdrowia, odżywiania i rozwoju niemowląt i małych dzieci? Wprowadzenie Suplementy ...

Jaka jest dokładność diagnostyczna technik wspomaganych komputerowo służących do wykrywania raka skóry u osób dorosłych?

Sat, 05/18/2019 - 19:22
Dlaczego poprawa jakości diagnostyki raka skóry jest ważna? Istnieje wiele rodzajów raka skóry, m.in. czerniak, rak kolczystokomórkowy lub podstawnokomórkowy. Jednak to czerniak jest jednym z najbardziej niebezpiecznych raków skóry. Jeśli nie zostanie ...

Leki stosowane w leczeniu uzależnienia od konopi indyjskich

Thu, 05/16/2019 - 15:22
Wprowadzenie Zażywanie konopi indyjskich jest dość częstym i rozpowszechnionym zjawiskiem na całym świecie. Popyt na konopie indyjskie wzrasta w większości regionów świata. Ruchy w niektórych krajach zmierzające do dekryminalizacji lub legalizacji ...

Jaka jest skuteczność teledermatologii w diagnostyce raków skóry u dorosłych?

Tue, 05/14/2019 - 15:22
Dlaczego poprawa diagnostyki w zakresie nowotworów skóry jest istotna? Są różne rodzaje nowotworów złośliwych skóry. Jednym z najbardziej niebezpiecznych jest czerniak i dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie, aby mógł być usunięty. Jeśli czerniak nie ...

Dodawanie jodu do żywności innej niż sól w celu zapobiegania chorobom powodowanym przez niewystarczające spożycie jodu.

Wed, 05/01/2019 - 18:22
Wprowadzenie i pytanie badawcze Wielu ludzi na całym świecie nie spożywa odpowiedniej ilości jodu. Stanowi to problem, ponieważ jod jest istotny dla normalnego rozwoju w okresie dzieciństwa, rozwoju mózgu i zapewnienia zdrowia populacji osób dorosłych. ...

Systematyczne badania przesiewowe i ocena samopoczucia psychospołecznego oraz potrzeb opiekuńczych osób chorych na raka

Tue, 04/30/2019 - 15:22
Wprowadzenie Pacjenci z chorobą nowotworową mogą doświadczać problemów fizycznych, psychologicznych oraz społecznych z powodu choroby i jej leczenia. Dlatego powinno się mieć na uwadze wszystkie te aspekty podczas stawiania diagnozy i leczenia tych osób. ...

Czy ćwiczenia fizyczne mają korzystne lub szkodliwe efekty u osób z marskością wątroby?

Tue, 04/30/2019 - 15:22
Wprowadzenie Długotrwałe uszkodzenie wątroby może powodować tworzenie się blizn, które ostatecznie zastępują zdrową tkankę i powodują trwałe zmiany (marskość). Osoby z marskością wątroby często cierpią z powodu utraty masy i siły mięśniowej. Dlatego ...

Leki, które wpływają na naczynia krwionośne w złośliwych nowotworach mózgu

Tue, 04/30/2019 - 15:22
Wprowadzenie Najczęstszymi pierwotnymi nowotworami mózgu u osób dorosłych są glejaki. Stanowią one około 40% wszystkich pierwotnych nowotworów mózgu. Glejaki obejmują szeroki zakres nowotworów od łagodnych do złośliwych i są sklasyfikowane według ...

Leczenie uzupełniające briwaracetamem w padaczce lekoopornej

Sat, 04/27/2019 - 00:22
Wprowadzenie Padaczka jest chorobą charakteryzującą się występowaniem częstych napadów drgawkowych. U większości chorych możliwa jest kontrola objawów przy użyciu jednego leku przeciwpadaczkowego, jednak u niektórych konieczne jest stosowanie wielu leków ...

Ćwiczenia fizyczne w zaawansowanym raku płuc

Thu, 04/25/2019 - 21:22
Pytanie badawcze Oceniliśmy wpływ ćwiczeń na poziom sprawności fizycznej, siłę mięśni, jakość życia, nasilenie duszności, zmęczenie, uczucie lęku i depresji oraz czynność płuc u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc. Wprowadzenie Pacjenci z zaawansowanym ...

Stacjonarna opieka szpitalna w porównaniu z opieką ambulatoryjną lub dzienną u osób z zaburzeniami odżywiania

Wed, 04/17/2019 - 13:22
Dlaczego ten przegląd jest ważny? W międzynarodowych wytycznych praktyki klinicznej zaleca się, aby ogólnie osoby z zaburzeniami odżywiania otrzymywały leczenie w warunkach ambulatoryjnych. Większość osób również woli uniknąć przyjęcia do szpitala, gdyż ...

Paracetamol w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych

Thu, 04/11/2019 - 11:22
Wprowadzenie Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych i biodrowych to postępujące schorzenie powodujące zaburzenie sprawności. Dotyka ono ludzi na całym świecie. Mimo, że paracetamol jest powszechnie stosowany w leczeniu tej choroby, ostatnie badania ...

Radioterapia/chemioterapia w zredukowanej dawce w porównaniu z leczeniem standardowym po zabiegu laparoskopowym nowotworu złośliwego gardła spowodowanego zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego

Wed, 04/10/2019 - 22:22
Pytanie badawcze Jaka jest skuteczność radioterapii/chemioterapii w zmniejszonej dawce, w porównaniu z leczeniem standardowym, po zabiegu laparoskopowym nowotworu złośliwego gardła spowodowanego zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)? Wprowadzenie ...

Pożywienie pochodzenia zwierzęcego a wzrost i rozwój dzieci w wieku od 6 do 59 miesięcy życia.

Wed, 04/03/2019 - 11:22
Jaki jest cel przeglądu? Przejrzeliśmy dane naukowe dotyczące wpływu pokarmów pochodzenia zwierzęcego na wzrost i rozwój dzieci w wieku od 6 do 59 miesięcy życia. Jakie są argumenty uzasadniające wykonanie takiego przeglądu? Odżywianie dziecka w czasie ...

Ćwiczenia zapobiegające upadkom osób starszych, żyjących w społeczeństwie

Sun, 03/17/2019 - 22:22
Wprowadzenie Każdego roku u co najmniej jednej trzeciej osób powyżej 65. roku życia żyjących w społeczeństwie dochodzi do upadku. Wykazano wcześniej, że ćwiczenia wspomagające równowagę, chód i siłę mięśni zapobiegają upadkom u takich osób. Cel przeglądu ...

Etosuksymid, walproinian sodu lub lamotrygina w leczeniu padaczki z napadami nieświadomości u dzieci i młodzieży

Sat, 03/16/2019 - 13:22
Wprowadzenie Padaczka jest schorzeniem, w którym napady spowodowane są nieprawidłowymi wyładowaniami elektrycznymi w mózgu. Padaczka z napadami nieświadomości obejmuje napady, które powodują nagłą utratę świadomości. Choroba zwykle pojawia się w wieku ...

Pages