Publikacje

EBM jest obecna w Polsce od kilku lat i lekarze są coraz bardziej świadomi jej wagi i przydatności w codziennej praktyce, ale niekoniecznie z niej korzystają. Grupa profesjonalistów zainteresowanych rozwijaniem przeglądów systematycznych się zwiększa, ale często brakuje im niezbędniej wiedzy i umiejętności. Pierwsze protokoły przeglądów Cochrane polskich autorów zostały opublikowane w 2004 roku, a pierwszy pełny przegląd pojawił się w 2008 roku. Od tamtej pory polscy autorzy byli autorami bądź współautorami dziesięciu pełnych przeglądów i ośmiu protokołów (ustalone na podstawie bazy Archie). Pod koniec 2014 roku łącznie 31 osób było aktywnie zaangażowanych w opracowywanie przeglądów Cochrane. Jan Brożek, wywodzący się z zespołu EBM z Krakowa, był również włączony w rozwój oprogramowania GRADE-pro, wykorzystanego przez autorów Cochrane do utworzenia Tabel Podsumowań Wyników.

Na podstawie informacji zawartych w Archie, 77 osób z polską afiliacją jest zarejestrowanych w 29 jednostkach Cochrane (grupy i sieci). Trzydziestu pięciu ludzi jest zarejestrowanych jako autorzy, ale nie wszyscy z nich uczestniczyli w publikacji protokołu czy przeglądu, a dwudziestu czterech jest zarejestrowanych jako recenzenci.

Obecnie w dziale publikacje prezentujemy dwa rodzaje prac: