Czy wprowadzenie jednolitych opakowań papierosów ogranicza używanie tytoniu?

Data publikacji przeglądu: 27 Kwietnia 2017

Odnaleźliśmy 51 badań obejmujących około 800 000 uczestników. Badania te znacznie się różniły. Niektóre badania skupiały się na skutkach ujednolicenia opakowań w Australii i uwzględniono w nich zarówno ocenę odsetka osób palących, jak i to, czy palacze zmieniali swoje zachowania na przykład zmniejszając liczbę wypalanych papierosów oraz czy palacze podejmowali więcej prób rzucenia palenia. Włączyliśmy również badania, w oceniano odpowiedź uczestników w sytuacji, gdy używali lub oglądali jednolite opakowania tytoniu w porównaniu do sytuacji, gdy oglądali opakowania markowe. Włączyliśmy również badania, w których oceniano ruchy gałek ocznych osób, które oglądały różne wzory paczek i ich chęć zakupu oraz ile byli w stanie zapłacić za jednolite opakowania w porównaniu do opakowań markowych. Jedynie w pięciu badań oceniano kluczowe dla nas wyniki. W jednym badaniu w Australii analizowano dane 700 000 osób przed i po wprowadzeniu jednolitych opakowań. W badaniu wykazano, że nastąpił spadek o pół punktu procentowego w odsetku osób, które używały tytoń po wprowadzeniu jednolitych opakowań w porównaniu do okresu sprzed tych regulacji, przy uwzględnieniu innych czynników, które mogły mieć wpływ na wyniki. W czterech innych badaniach oceniano, czy palący obecnie zmienili liczbę wypalanych papierosów. W dwóch badaniach z Australii analizowano ten aspekt, w jednym obejmującym 8811 obecnych palaczy wyniki ankiety skazują brak zmian w liczbie wypalanych papierosów. W trzech mniejszych badaniach wyniki były zróżnicowane. W dwóch kolejnych badaniach oceniano próby rzucenia palenia i zaobserwowano zwiększenie liczby prób po wprowadzeniu jednolitych opakowań w Australii. W pozostałych badaniach oceniano różne efekty, a większość wskazywała, że jednolite opakowania zmniejszają atrakcyjność opakowań w porównaniu do opakowań markowych. W żadnym z badań nie podano liczby osób, które rzuciły palenie, liczby osób, które rozpoczęły palenie lub liczby osób, które wróciły do nałogu po rzuceniu palenia.

Press release - wersja polska, plik PDF 

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem