Nasze najnowsze wiadomości

 • Data publikacji przeglądu: 17 maja 2021 Trzy badania (obejmujące 201 uczestników) dostarczyły dowodów o niskiej lub bardzo niskiej wiarygodności dotyczących skuteczności rozciągania w celu zmniejszenia nasilenia skurczów kończyn dolnych u osób w wieku ≥50 lat. Jedno badanie otrzymało finansowanie rządowe; w pozostałych dwóch nie podano źródła...
  Wrzesień 21 2021
 • Data publikacji przeglądu: 2 września 2021 Odnaleźliśmy 6 badań przeprowadzonych w Chinach, obejmujących łącznie 17 495 osób. W 4 badaniach udział wzięły osoby niehospitalizowane, bez objawów lub z łagodnym przebiegiem COVID-19. W 2 badaniach udział wzięły osoby hospitalizowane, z umiarkowanym lub ciężkim przebiegiem COVID-19. Badania odbywały się...
  Wrzesień 14 2021
 • Data publikacji przeglądu: 14 lipca 2021 Główna analiza, której dowody zostały ocenione jako niskiej jakości, wskazuje, że nie ma pewności, czy zastosowanie podwójnej inseminacji domacicznej zwiększa liczbę żywych urodzeń i zmniejsza liczbę poronień, w porównaniu ze stosowaniem pojedynczej IUI. Dowody sugerują, że jeśli szansa na urodzenie żywego...
  Wrzesień 9 2021
 • Data publikacji przeglądu: 5 sierpnia 2021 Przegląd obejmuje 8 badań (4 nowe badania włączone do niniejszej aktualizacji) z udziałem 1283 uczestników, w których porównywano stosowanie hydromorfonu z oksykodonem, morfiną lub fentanylem u dorosłych (w wieku ≥18 lat) z bólem nowotworowym o nasileniu umiarkowanym do silnego. W żadnym z badań nie...
  Wrzesień 7 2021
 • Data publikacji przeglądu: 8 lipca 2021 Ograniczone informacje pochodzące z niewielkiej liczby badań wykazały, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych przed operacją AAA może nieznacznie zmniejszyć ryzyko powikłań sercowych i nerkowych po operacji, w porównaniu z niewykonywaniem ćwiczeń (standardowa opieka) przed zabiegiem operacyjnym. Nie mamy pewności...
  Wrzesień 3 2021
 • Data publikacji przeglądu: 5 sierpnia 2021 • U dorosłych hospitalizowanych z powodu COVID-19, stosowanie remdesiwiru prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 28 dni od rozpoczęcia leczenia, w porównaniu z placebo (leczeniem pozorowanym) lub standardową opieką. • Nie jesteśmy pewni, czy...
  Wrzesień 1 2021
 • Data publikacji przeglądu: 22 czerwca 2021 W niniejszym przeglądzie wykazano, że stosowanie octanu eslikarbazepiny okazało się skuteczne w przypadku łączenia go z innymi lekami przeciwpadaczkowymi w celu zmniejszenia liczby napadów u dorosłych chorych na lekooporną padaczkę ogniskową. Octan eslikarbazepiny może również skutecznie zmniejszać...
  Sierpień 12 2021
 • Data publikacji przeglądu: 28 czerwca 2021 W 19 badaniach oceniano następujące testy przesiewowe: jeden objaw (15 badań, 10 097 uczestników); ≥1 objaw (12 badań, 29 889 uczestników); CXR (10 badań, 7146 uczestników); i test molekularny Xpert MTB/RIF (2 badania, 787 uczestników).Badanie przesiewowe w kierunku objawów chorobyNa każdy 1000...
  Sierpień 10 2021
 • Data publikacji przeglądu: 24 czerwca 2021 Dzieci karmione w sposób ciągły mogą osiągnąć pełne żywienie enteralne nieco później niż dzieci karmione w sposób przerywany. Pełne żywienie enteralne definiuje się jako przyjmowanie przez dziecko określonej objętości mleka ludzkiego lub modyfikowanego przez przewód pokarmowy. Sprzyja to rozwojowi układu...
  Sierpień 6 2021
 • Data publikacji przeglądu: 17 grudnia 2020 Wyniki poszczególnych badań nie zostały poddane łącznej analizie w celu odpowiedzi na pytanie badawcze, ponieważ w badaniach nie zaprezentowano wystarczającej ilości danych lub nie użyto wspólnych, standardowych metod pomiaru. W żadnym z badań nie wykazano istotnej różnicy w zakresie funkcjonowania płuc...
  Sierpień 4 2021

Strony

Subscribe to Nasze najnowsze wiadomości