Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 22 min 51 sec ago

Porównanie zastosowania zbuforowanych i niezbuforowanych płynów krystaloidowych podawanych dożylnie podczas zabiegów operacyjnych u dorosłych w celu poprawy wyników leczenia.

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Pytanie badawcze Ocena wyników badań z randomizacją porównujących bezpieczeństwo i wyniki leczenia zbuforowanymi oraz niezbuforowanymi płynami podawanymi dożylnie dorosłym pacjentom podczas operacji. Wprowadzenie Dorośli pacjenci podczas operacji ...

Nacięcia różnej wielkości podczas operacji chorych z zaćmą starczą

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Cel przeglądu Celem tego przeglądu Cochrane było sprawdzenie czy wielkość nacięcia (otworu wykonanego na brzegu rogówki; przyp. tłum.) podczas operacji zaćmy wpływa na końcowy wynik zabiegu. Odnaleźliśmy 26 badań odpowiadających na to pytanie. Kluczowe ...

Strategie wykrywania raka jelita grubego u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Co to jest nieswoista zapalna choroba jelit? Do nieswoistych zapalnych chorób jelit (inflammatory bowel disease- IBD) zalicza się dwa główne zaburzenia: chorobę Leśniowskiego-Crohna (Crohn's disease- CD) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego ...

Optymalizacja chemioterapii i radioterapii chorych na nieleczony chłoniak Hodgkina w odniesieniu do wtórnego nowotworu złośliwego, przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji choroby: analiza danych indywidualnych pacjentów.

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Pytanie badawcze Naszym celem było porównanie różnych form leczenia pacjentów z nowo zdiagnozowanym chłoniakiem Hodgkina, wliczając w to chemioterapię z lub bez dodatkowej radioterapii. Skupiliśmy się na ryzyku rozwoju wtórnych nowotworów złośliwych ...

Kompleksowa ocena geriatryczna osób starszych przyjmowanych do szpitali

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Jaki jest cel przeglądu? Celem tego przeglądu jest ustalenie czy zorganizowane i skoordynowane postępowanie specjalistyczne (znane jako kompleksowa ocena geriatryczna, ang. comprehensive geriatric assessment, CGA) może poprawić jakość opieki nad osobami ...

Zarządzenie systemami opieki zdrowotnej w krajach o niskich dochodach: przegląd przeglądów systematycznych

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Jaki jest cel tego przeglądu? Celem niniejszego przeglądu Cochrane jest zapewnienie pełnego podsumowania informacji na temat skutków wdrażania różnych strategii zarządzania systemami opieki zdrowotnej w krajach o niskich dochodach. Do przeglądu włączono ...

Pozajelitowe leki przeciwkrzepliwe w leczeniu ambulatoryjnym chorych na nowotwory

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Wstęp Wyniki badań sugerują, że leki rozrzedzające krew mogą poprawiać przeżywalność chorych na nowotwory złośliwe poprzez zapobieganie wystąpienia zagrażających życiu zakrzepom, a także mogą wykazywać bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe. Niestety ...

Interwencje dostarczane za pomocą internetu w celu rzucenia palenia

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Wprowadzenie Szacuje się że używanie tytoniu zabija 7 milionów osób rocznie. Nikotyna jest substancją bardzo uzależniającą, a badania wskazują, że prawie 70% palaczy w USA i Wielkiej Brytanii chce rzucić palenie. Wielu palaczy próbuje zaprzestać palić na ...

Stopniowe zwiększanie objętości pokarmu w celu zapobiegania martwiczemu zapaleniu jelita u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Pytanie badawcze Czy ograniczenie tempa zwiększania objętości mleka podawanego codziennie niemowlętom z bardzo niską masą urodzeniową przez pierwsze kilka tygodni po urodzeniu zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych problemów jelita? Wprowadzenie Bardzo ...

Stosowanie ogrzanego i nawilżonego powietrza podczas przeziębienia

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Pytanie badawcze Przeanalizowaliśmy skutki inhalacji ogrzanym i nawilżonym powietrzem dostarczanym przez urządzenie (RhinoTherm) u osób z przeziębieniem. Wprowadzenie Przeziębienie jest jedną z najczęstszych infekcji u ludzi. Zwykle nie powoduje powikłań, ...

Pokonsolidacyjna terapia kwasem retinowym chorych na agresywną postać nerwiaka zarodkowego (neuroblastoma), leczonych autologicznym przeszczepem hematopoetycznych komórek macierzystych

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu wyników badań oceniających efekt dodania kwasu retinowego do terapii pokonsolidacyjnej podawanej po intensywnej chemioterapii (chemioterapia wysokodawkowa) i następowym autologicznym (pochodzący od tej samej osoby) ...

Płatki pełnoziarniste w chorobach sercowo-naczyniowych

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Wprowadzenie Pełnoziarnista żywność obejmuje wiele produktów, w tym pełnoziarnistą pszenicę, ryż, kukurydzę i owies. Pojęcie "pełnoziarniste" odnosi się również do zmielonych ziaren zbóż, takich jak mąka owsiana i pszenna mąka razowa. ...

Opieka w okresie przed kolejnym zajściem w ciążę u kobiety z przebytą cukrzycą ciążową

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Na czym polega problem? Celem tego przeglądu Cochrane była ocena skuteczności specjalistycznej, ukierunkowanej opieki zdrowotnej nad kobietą, która w przynajmniej jednej z poprzednich ciąż miała rozpoznaną cukrzycę ciążową. Czy taki rodzaj opieki wpływa ...

Baklofen w alkoholowym zespole abstynencyjnym

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Pytanie badawcze Celem niniejszego przeglądu była ocena skuteczności i bezpieczeństwa baklofenu w leczeniu alkoholowego zespołu odstawiennego (AWS; alcohol withdrawal syndrome; przyp. tłum.) u osób uzależnionych od alkoholu. Wprowadzenie AWS jest stanem ...

Leczenie uporczywego bólu u osób torturowanych

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Najważniejsza informacja Nie ma wystarczających danych naukowych dotyczących jakichkolwiek metod długotrwałego leczenia bólu spowodowanego torturami. Wprowadzenie Problemy psychologiczne związane z torturami, takie jak: depresja i zespół stresu ...

Interwencje obniżające stężenie homocysteiny (terapia kompleksem witamin z grupy B) w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Pytanie badawcze Oceniliśmy, czy określone witaminy, które obniżają stężenie homocysteiny we krwi zapobiegają zdarzeniom sercowo-naczyniowym takim jak: zawał serca i udar mózgu. Wprowadzenie Choroby sercowo-naczyniowe obejmujące zawały serca i udary mózgu ...

Test wykrywający wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w porównaniu z testem Papanicolaou (Pap, cytologia; przyp.tłum.) w badaniach przesiewowych raka szyjki macicy

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Pytanie badawcze Dokonaliśmy oceny badań porównujących dwa testy przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy: test HPV (test na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego) oraz test Pap, znany jako cytologia (wymaz z szyjki macicy) lub test Papanicolaou. Celem ...

Profilaktyka antybiotykowa w przypadku porodu drogą naturalną ukończonego w sposób zabiegowy

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Na czym polega problem? Chcieliśmy ocenić, czy podawanie antybiotyków wszystkim kobietom, u których poród drogą naturalną zakończył się w sposób zabiegowy (z zastosowaniem kleszczy lub próżnociągu) zapobiega zakażeniom u matki bez zwiększania ryzyka ...

Wyniki zdrowotne matki i płodu będące skutkiem z naturalnego porodu w porównaniu z cięciem cesarski u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia krwi i nosicielek nieprawidłowego genu

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Pytanie badawcze Poszukiwaliśmy danych naukowych dotyczących wyników zdrowotnych matki i dziecka po porodzie naturalnym i cesarskim cięciu (CC) u kobiet z zaburzeniami krzepnięcia krwi i nosicielek nieprawidłowego genu. Przegląd ten jest aktualizacją ...

Program wizyt domowych we wczesnym okresie połogu

Fri, 02/09/2018 - 15:43
Problemy zdrowotne matek oraz niemowląt najczęściej pojawiają się w ciągu kilku tygodniu po porodzie. U matek może wystąpić krwotok poporodowy, gorączka i zakażenie, ból pleców i brzucha, nieprawidłowa wydzielina z pochwy, powikłania zakrzepowo-zatorowe i ...

Pages