Latest Reviews in Polish

Subscribe to Latest Reviews in Polish feed
Search on cochrane.org for:
Updated: 6 hours 7 min ago

Profilaktyczna podaż witaminy K w zapobieganiu krwawieniom z niedoboru witaminy K u wcześniaków

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze Czy profilaktyczna podaż witaminy K jest skuteczna w zapobieganiu krwawieniom z niedoboru witaminy K (vitamin K deficiency bleeding, VKBD; przyp. tłum.) u wcześniaków? Wprowadzenie Wcześniaki mają potencjalnie większe ryzyko wystąpienia ...

Selen w profilaktyce nowotworów

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych analizujących zależność między przyjmowaniem selenu, a występowaniem nowotworów. Niniejszy przegląd stanowi aktualizację poprzedniego przeglądu Cochrane dotyczącego tego tematu (Vinceti 2014), ...

Radioterapia całego mózgu w leczeniu przerzutów mnogich do mózgu

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Wprowadzenie Duża grupa chorych na raka może mieć dodatkowo rozprzestrzenienie się choroby (wystąpienie przerzutów) do mózgu. Bardzo często w leczeniu przerzutów do mózgu wykorzystuje się radioterapię. Cel przeglądu Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych ...

Stosowanie leków rozrzedzających krew w początkowym leczeniu zakrzepów krwi u chorych na raka

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Wprowadzenie Chorzy na raka obciążeni są większym ryzykiem wystąpienia zakrzepów krwi. W ciągu kilku pierwszych dni po zidentyfikowaniu skrzepliny można stosować różne leki rozrzedzające krew (tzw. antykoagulanty): heparynę niefrakcjonowaną (podaną ...

Losigamon jako leczenie uzupełniające padaczki ogniskowej

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze Niniejszy przegląd jest aktualizacją poprzednio opublikowanego przeglądu w Cochrane Database of Systematic Reviews (2015, Issue 12) pt. "Leczenie uzupełniające losigamonem w padaczce ogniskowej". Dokonaliśmy przeglądu danych ...

Rysperydon w porównaniu z innymi lekami przeciwpsychotycznymi u osób z "podwójną diagnozą" obejmującą zaburzenie psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu lub narkotyków

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Co to jest podwójna diagnoza? "Podwójna diagnoza" jest terminem używanym do opisania współwystępowania problemu ze zdrowiem psychicznym oraz uzależnienia od narkotyków lub alkoholu. Aż u 75% osób z ciężką chorobą psychiczną (ang. serious mental ...

Terapia antybiotykowa w zapobieganiu zakażeniom u chorych po ostrym udarze mózgu

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze Czy profilaktyczne stosowanie antybiotyków u pacjentów po ostrym udarze mózgu zmniejsza ryzyko rozwoju zakażenia i zgonu z tego powodu, oraz czy zmniejsza częstość występowania zakażeń? Wprowadzenie Udar mózgu jest główną przyczyną ...

Gefitynib w porównaniu z brakiem leczenia lub chemioterapią u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze Czy chorzy z niedrobnokomórkowym rakiem płuc przyjmujący gefitinib żyją dłużej? Wprowadzenie Niedrobnokomórkowy rak płuc (najczęściej występujący typ raka płuc) jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej na całym ...

Zastosowanie prostanoidów u chorych z ciężką niedrożnością tętnic kończyn dolnych

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Wprowadzenie U chorych z ciężką niedrożnością tętnic kończyn dolnych występuje ból, owrzodzenia (obszary z ubytkami skóry, które się źle goją) lub zgorzel (obszary martwicy tkanek, wywołanej brakiem dopływu krwi). Choroba ta wiąże się zazwyczaj z kilkoma ...

Leczenie farmakologiczne ostrych napadów toniczno-klonicznych, w tym drgawkowych stanów padaczkowych u dzieci

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze Celem tego przeglądu było sprawdzenie, czy stosowanie różnych leków przeciwdrgawkowych, podawanych różnymi drogami, wpływa na to, jak szybko można powstrzymać nagłe drgawki toniczno-kloniczne (napad). W przeglądzie badano również, czy ...

Zastosowanie propofolu w poprawie jakości snu u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Wprowadzenie Niedobór snu wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne pacjentów. Uważa się też, że u ciężko chorych sen poprawia powrót do zdrowia i przeżywalność. Pacjenci leczeni w oddziałach intensywnej terapii doświadczają braku snu. Za słabą jakość snu ...

Jaka jest skuteczność arypiprazolu w opanowaniu agresji lub pobudzenia w przebiegu psychozy?

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Wprowadzenie: Osoby cierpiące na psychozę mogą słyszeć głosy, które nie istnieją (omamy słuchowe) lub mieć zaburzenia logicznego myślenia (urojenia), co może wywoływać u nich strach, zakłopotanie oraz pobudzenie (niepokój, pobudliwość lub drażliwość). ...

Poród planowany w terminie lub blisko terminu u kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową i ich dzieci.

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Na czym polega problem? Celem niniejszego przeglądu Cochrane było ustalenie, czy zaplanowanie wywołania porodu w terminie lub blisko terminu w porównaniu z oczekiwaniem na spontaniczne jego rozpoczęcie ma wpływ na zdrowie kobiet z cukrzycą ciążową i ich ...

Sposoby leczenia skrajnego zmęczenia i braku energii w stwardnieniu zanikowym bocznym/chorobie neuronu ruchowego

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze Jakie są efekty leczenia zmęczenia u chorych ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS) w porównaniu z brakiem leczenia lub placebo? Wprowadzenie ALS, które jest również znane jako choroba neuronu ruchowego (MND), to stan, w którym nerwy ...

Stosowanie doustnych leków rozrzedzających krew u chorych z nowotworem złośliwym

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Wprowadzenie Wyniki badań sugerują, że leki rozrzedzające krew (nazywane antykoagulantami) mogą nie tylko zapobiegać zagrażającym życiu zakrzepom, ale również wykazywać bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe. Jednak leki te mogą również zwiększać ...

Badania przesiewowe noworodków w kierunku galaktozemii

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych na temat wykonywania u noworodków badań przesiewowych w kierunku galaktozemii, w celu zapobiegania lub zmniejszenia liczby zgonów i zachorowań, poprawy wyników klinicznych u dzieci dotkniętych tą ...

Ćwiczenia mięśni oddechowych u chorych na stwardnienie rozsiane

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Wprowadzenie Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, na którą cierpi ok. 2,5 miliona osób na całym świecie. Chociaż nieznane są dokładne przyczyny choroby, przyjmuje się, że SM wiąże się z nieprawidłową reakcją ...

Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń smaku

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Jaki jest cel przeglądu? Celem niniejszego przeglądu Cochrane było ustalenie, jaka jest najlepsza metoda leczenia zaburzeń smaku spowodowanych niedoborem cynku lub idiopatycznych (o nieznanej przyczynie) oraz zaburzeń smaku u dzieci i dorosłych wtórnych ...

Bisfosfoniany w leczeniu szpiczaka mnogiego

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Pytanie badawcze: Jaki jest efekt dodania bisfosfonianów do aktualnego leczenia szpiczaka mnogiego? Wprowadzenie: Szpiczak mnogi (znany również jako szpiczak lub szpiczak plazmocytowy) to nowotwór komórek typu B (limfocytów; przyp.tłum.) lub dokładniej ...

Interwencje pielęgniarskie w zaprzestaniu palenia

Mon, 07/16/2018 - 16:22
Wprowadzenie Większość palaczy chce zerwać z nałogiem; pomocą dla nich mogą być porady i wsparcie udzielane przez pracowników opieki zdrowotnej. Pielęgniarki stanowią największą część personelu opieki zdrowotnej i pracują praktycznie na wszystkich jej ...

Pages