Tłumacze

Piotr Szymczak

Angliści dla zdrowia

W projekcie "Angliści dla zdrowia" biorą udział studenci Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w ramach zajęć praktycznych z przekładu zajmują się tłumaczeniem Plain Language Summaries dla Cochrane Review.

Opiekunem projektu i redaktorem przekładów jest dr Piotr Szymczak, tłumacz i przekładoznawca, członek European Society for Translation Studies.

Bartłomiej Matulewicz

Bartłomiej Matulewicz

Student Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2012 roku zajmuje się tłumaczeniami z języka angielskiego, przede wszystkim tekstów w zakresie medycyny, farmacji, technologii medycznych i ochrony środowiska.
Interesuje się informatyzacją ochrony zdrowia, zastosowaniem nowych technologii diagnostycznych i zabiegowych oraz promocją zdrowia.
W ramach Cochrane współpracuje z Cochrane Polska, zajmuje się tłumaczeniem Plain Language Summaries.

Dawid Storman

Dawid Storman

Student medycyny CMUJ. Od 2015 roku zajmuje się tłumaczeniami Plain Language Summaries z języka angielskiego, przede wszystkim tekstów w zakresie psychiatrii. Członek SKN Przeglądów Systematycznych. Interesuje się psychoterapią, terapeutycznym wykorzystaniem sugestii oraz metodologią badań naukowych. Członek zespołu redakcyjnego działu "Przegląd aktualnych badań" w czasopiśmie Medycyna Praktyczna, zajmuje się opracowywaniem strukturalnych streszczeń najważniejszych doniesień naukowych, ocenionych pod kątem wiarygodności zgodnie z zasadami EBM.
W ramach Cochrane współpracuje z Cochrane Polska oraz z Cochrane Schizophrenia Group.

Mateusz Świerz

Mateusz Świerz

Student VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od trzech lat zajmuje się tłumaczeniami Plain Language Summary z obszarów chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i gastroenterologii; jak również bierze czynny udział w tworzeniu Przeglądów systematycznych w metodologii Cochrane. Zasadnicze cele pracy naukowej zawęża do trzech kryteriów: rzetelności, aktualności oraz istotności (przełożenie na rzeczywistą praktykę kliniczną). Obecny przewodniczący SKN Przeglądów Systematycznych.
Zainteresowania pozamedyczne: żeglarstwo, piłka nożna oraz języki obce.