Nasze najnowsze wiadomości

 • Data publikacji przeglądu: 25Lutego 2014Analiza tych 2 małych badań wykazała sprzeczne wyniki dotyczące skuteczności aromaterapii pod względem wpływu na pobudzenie, objawy behawioralne i jakość życia. Potrzebne jest przeprowadzenie dużych badań z randomizacją, aby móc sformułować jednoznaczne wnioski dotyczące skuteczności stosowania aromaterapii...
  June 2 2016
 • Data publikacji przeglądu: 16 Maj 2012Osoby przebywające w szpitalu z powodu choroby związanej z paleniem tytoniu mogą być bardziej otwarte na przyjęcie pomocy w zerwaniu z nałogiem. W niniejszym przeglądzie obejmującym 50 badań stwierdzono, że programy antynikotynowe, które rozpoczynają się w trakcie pobytu chorego w szpitalu i obejmują...
  May 30 2016
 • Data publikacji przeglądu: 12 Sierpnia 2013Na podstawie dostępnych obecnie ograniczonych danych można sformułować wniosek, że dieta śródziemnomorska łagodzi niektóre czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Jednak konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań w celu analizy efektów u różnych ich uczestników i oceny wpływu rozmaitych...
  May 25 2016
 • Data publikacji przeglądu: 22 Maj 2016 Pomimo tego, że niektórzy rodzice oraz lekarze mogą uważać, że istniejące dane naukowe są wystarczające, aby wywołanie porodu można było uznać za uzasadnione, inni mogą się z tym nie zgadzać. Potrzebne jest przeprowadzenie kolejnych badań wysokiej jakości, w celu ustalenia najbardziej odpowiedniego czasu...
  May 23 2016
 • Data publikacji przeglądu: 23 Stycznia 2014W tym przeglądzie nie zidentyfikowaliśmy spójnych danych wskazujących na to, że aktywna akupunktura lub metody pokrewne zwiększają liczbę ludzi, którzy mogliby skutecznie rzucić palenie. Jednak niektóre techniki mogą być lepsze niż niestosowanie leczenia, przynajmniej w krótkim okresie, a nie ma...
  May 18 2016
 • Data publikacji przeglądu: 14 Kwietnia 2014Niewydolność serca stanowi poważny problem zdrowia publicznego na całym świecie. Pomimo postępów w leczeniu, wiele osób jest dotkniętych tym schorzeniem, a setki tysięcy umiera z tego powodu każdego roku. Shengmai to tradycyjny chiński lek, który stanowi mieszankę ekstraktów z trzech ziół: żeń-szenia...
  May 15 2016
 • Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 2-dniowych bezpłatnych warsztatów, które odbędą się w dniach 16-17 czerwca 2016, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJCM, ul. Św. Łazarza 16.Warsztaty i materiały dydaktyczne przygotowane zostały w języku polskim i angielskim. Warsztaty mają charakter podstawowy i kierowane są przede...
  May 14 2016
 • Data publikacji przeglądu: 12 Maja 2016Wyniki najnowszych badań sugerują, że psychoterapia, bardziej znana jako „leczenie poprzez rozmowę” może pomóc osobom, które dokonały samouszkodzenia. Samouszkodzenie jest to zamierzone zatrucie lub samouszkodzenie ciała. Wiele osób przyjmowanych do szpitala z tego powodu obciążone jest zwiększonym ryzykiem...
  May 13 2016
 • Data publikacji przeglądu: 19 Kwietnia 2016Dokonaliśmy przeglądu 12 badań opublikowanych do stycznia 2016 roku, obejmujących łącznie 2349 dorosłych. W aktualizacji niniejszego przeglądu uwzględniono wyniki 1 nowego badania. Dodanie akupunktury do standardowej terapii albo początkowego leczenia bólu głowy (zazwyczaj za pomocą leków przeciwbólowych...
  May 9 2016
 • Data publikacji przeglądu: 7 lutego 2016Niniejszy przegląd stanowi aktualizację wcześniejszego przeglądu Cochrane z 2004 r., w którym wskazano, że ćwiczenia fizyczne są obiecującą metodą leczenia u dorosłych osób z CFS. Od czasu opublikowania poprzedniego przeglądu pojawiły się nowe badania oceniające skuteczność i bezpieczeństwo wykonywania...
  May 6 2016

Pages

Subscribe to Nasze najnowsze wiadomości