Nasze najnowsze wiadomości

 • Data publikacji przeglądu: 13 Marca 2014Podsumowując, pomimo dużej liczby badań, w których oceniano stosowanie interwencji u dzieci otyłych, jedynie w kilku wybranych oceniano skutki stosowania interwencji w kontekście osiągnięć szkolnych i zdolności poznawczych. Dotychczasowe badania są ograniczonej jakości, jednak ich wyniki sugerują, że...
  October 10 2016
 • Data publikacji przeglądu: 16 Listopada 2015Pomiędzy grupami spożywającymi zwiększoną lub zmniejszoną ilość kwasów omega-6 nie stwierdzono różnic poziomu lipidów we krwi oraz ciśnienia krwi, jednak wnioski te opierają się na zaledwie kilku badaniach. W żadnym z włączonych badań nie raportowano zdarzeń CVD. Jak dotąd nie ma więc wystarczających...
  October 10 2016
 • Data publikacji przeglądu: 23 Lutego 2016W przeglądzie analizowano różne preparaty sztucznych łez dostępne bez recepty. Większość publikacji wskazuje, na brak jednoznacznych danych wskazujących, które preparaty dostępnych bez recepty sztucznych łez działają najlepiej. Badania wskazują również, że preparaty sztucznych łez mogą być skuteczne w...
  October 10 2016
 • Data publikacji przeglądu: 21 Września 2015Jedynie jedno małe badanie spełniło kryteria włączenia. Obejmowało ono 60 uczestników w wieku pomiędzy 40 a 65 lat. Badanie oceniało skuteczność stosowania suplementów z witaminą K2 na czynniki ryzyka ChUK (ciśnienie tętnicze krwi i stężenie lipidów) u zdrowych uczestników w okresie trzech miesięcy. Nie...
  September 29 2016
 • Data publikacji przeglądu: 1 Października 2013Odnaleziono cztery badania, w których porównywano badanie na krew utajoną w stolcu z niewykonywaniem badania przesiewowego i pięć badań, w których porównywano giętką sigmoidoskopię do niewykonywania badania przesiewowego.W żadnym z badań nie porównywano obu metod bezpośrednio.Ryzyko zgonu z powodu raka...
  September 29 2016
 • Data publikacji przeglądu: 29 Listopada 2013Połączenie wyników uzyskanych w badaniach nad stosowaniem pikolinianu chromu w różnych dawkach (200 µg, 400 µg, 500 µg, 1000 µg), pozwoliło stwierdzić, że uczestnicy badań, otrzymujący chrom stracili około 1 kg masy ciała więcej w porównaniu z osobami stosującymi placebo. Nie udało się jednak znaleźć...
  September 29 2016
 • Data publikacji przeglądu: 29 Lipca 2016Niniejsza aktualizacja przeglądu potwierdziła, że regularne stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z fluorem pod nadzorem może zmniejszać próchnicę zębów u dzieci i młodzieży. Wyniki 35 badań wykazały, że w grupie stosującej płyn do płukania jamy ustnej z fluorem o 27% zmniejszyła się powierzchnia zębów z...
  September 21 2016
 • Data publikacji przeglądu: 15 Sierpnia 2016Wyniki sugerują, że interwencje muzyczne mogą mieć korzystny wpływ na stan niepokoju, natężenie bólu, zmęczenie i jakość życia osób chorych na nowotwór złośliwy. Ponadto, muzyka może mieć niewielki pozytywny wpływ na częstotliwość rytmu serca, częstość oddechów oraz wartość ciśnienia krwi. Zmniejszenie...
  September 21 2016
 • Data publikacji przeglądu: 18 Czerwca 2013Wyniki wykazały, że zarówno czarna, jak i zielona herbata miały korzystny wpływ na stężenia lipidów oraz ciśnienie tętnicze, jednak wnioski te oparto na małej liczbie badań, które były obarczone ryzykiem wystąpienia błędu systematycznego. Analiza przeprowadzona na obu typach herbaty wykazała korzystny...
  September 21 2016
 • Data publikacji przeglądu: 2 Kwietnia 2016W ocenie uczestników badań laser frakcyjny był bardziej skuteczny pod względem poprawy wyglądu blizn niż niefrakcyjny nieablacyjny laser. Zastosowanie frakcyjnych fal radiowych wiązało się z uzyskaniem podobnej poprawy jak stosowanie lasera frakcyjnego. Stosowanie peelingów chemicznych wiązało się z...
  September 17 2016

Pages

Subscribe to Nasze najnowsze wiadomości