Nasze najnowsze wiadomości

  • Data publikacji przeglądu: 8 lipca 2009Do niniejszego przeglądu systematycznego włączono 51 badań, głównie o charakterze obserwacyjnym, obejmujących ponad 1,6 miliona uczestników. W badaniach oceniano związek między piciem zielonej herbaty i występowaniem nowotworów przewodu pokarmowego, ginekologicznych (w tym raka piersi), urologicznych (w tym...
    April 19 2016
  • Data publikacji przeglądu: 20 października 2014Przegląd ocenia skuteczność stosowania różnych rodzajów akupunktury u chorych na schizofrenię. Aktualizację wyszukiwania badań przeprowadzono w 2012 roku i odnaleziono 30 badań, w których pacjentów przyjmujących leki przeciwpsychotyczne przydzielono losowo do jednej z 2 grup, w których otrzymywali...
    April 18 2016
  • Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy na konferencję zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.W tym roku konferencja  poświęcona jest coraz częściej dyskutowanym w ostatnich latach kwestiom związanym z otwartym dostępem do wyników badań klinicznych.Organizacje takie jak Cochrane Collaboration, WHO, Europejski Rzecznik...
    April 14 2016

Pages

Subscribe to Nasze najnowsze wiadomości