Zastosowanie szynowania u dzieci ze zwichniętymi i płytkimi stawami biodrowymi

children

 

Data publikacji przeglądu: 10 października 2022

 

 

 • Porównanie szynowania dynamicznego zastosowanego od pierwszej diagnozy z odroczonym szynowaniem dynamicznym lub z niestosowaniem szynowania

  W 4 badaniach porównywano zastosowanie ortez dynamicznych od pierwszej diagnozy ze strategią leczenia odroczonego do 12 tygodni od rozpoznania. W 2 badaniach populację stanowiły dzieci ze stabilnymi i płytkimi stawami biodrowymi, w 1 badaniu dzieci z niestabilnymi płytkimi stawami biodrowymi, a w innym połączenie obu wymienionych wskazań. W żadnym z badań nie uwzględniono dzieci ze zwichniętymi stawami biodrowymi.

  Pośród badań uwzględniających niezwichnięte stawy biodrowe w dwóch nie wykazano jednoznacznych wyników wskazujących na różnicę w rozwoju panewki w ciągu pierwszego roku życia stosując opóźnioną terapię. Ponadto w 2 badaniach uwzględniających stabilne stawy biodrowe wykazano brak różnicy w rozwoju panewki po odroczeniu początkowego leczenia. W żadnym z włączonych badań nie raportowano wyników po 5 latach od zastosowania interwencji.

  W 3 badaniach opóźnione leczenie nie wiązało się ze zwiększeniem liczby powikłań lub zabiegów chirurgicznych. W 1 badaniu zidentyfikowano 2 dzieci wymagających zabiegu chirurgicznego w grupie, w której zastosowano ortezy dynamiczne.

  W 2 badaniach oceniano poważne powikłanie, zwane jałową martwicą kości, polegające na przerwaniu dopływu krwi do stawu biodrowego. W żadnym z badań nie odnotowano zajęcia stawu biodrowego przez jałową martwicę kości.

  Porównanie szynowania statycznego zastosowanego od pierwszej diagnozy z odroczonym szynowaniem statycznym lub z niestosowaniem takiego szynowania

  Autorzy przeglądu nie zidentyfikowali RCT porównujących wskazanie metody leczenia.

  Porównanie szerokiego pieluchowania z zastosowaniem standardowych pojedynczych pieluch

  Nie odnotowano istotnych wyników w 1 badaniu porównującym szerokie pieluchowanie z pieluchami pojedynczymi.

  Porównanie ortez dynamicznych z ortezami statycznymi

  W 1 badaniu nie odnotowano przypadków jałowej martwicy kości przy zastosowaniu obu metod leczenia.

  Porównanie natychmiastowego usunięcia ortezy po zakończeniu leczenia z jej stopniowym odstawianiem

  Autorzy przeglądu nie zidentyfikowali RCT porównujących wskazanie metody leczenia.

  Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

  Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

  Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem