Użycie rekombinowanego hormonu wzrostu w celu zwiększenia wzrostu i poprawy stanu zdrowia u dzieci i młodych dorosłych chorujących na mukowiscydozę

Data publikacji przeglądu: 23 sierpnia 2021

Stwierdzono umiarkowaną poprawę w zakresie wzrostu, masy ciała i beztłuszczowej masy ciała między 6. a 12. miesiącem trwania badania. Nie odnaleziono natomiast spójnych dowodów wskazujących na to, że leczenie rhGH poprawia czynność płuc, siłę mięśni czy ogólną jakość życia. Badania kliniczne były niewielkie i nie znaleziono żadnych dowodów na występowanie zmian w metabolizmie glukozy lub wpływ leczenia na długoterminowe ryzyko rozwoju cukrzycy. Zważywszy na te wyniki, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować żadnej ewidentnej korzyści z tego typu terapii i uważamy, że należy przeprowadzić więcej dobrze zaprojektowanych badań klinicznych z dostateczną mocą statystyczną.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem