Trening mobilności w celu zwiększenia mobilności i funkcjonowania u osób starszych z zespołem kruchości

frailty

Data publikacji przeglądu: 22 czerwca 2022

– Mobilność poprawiła się o 8% (poprawa od 4% do 13%) po zakończeniu okresu treningowego (12 badań, 1151 uczestników). Osoby, które nie wykonywały treningu mobilności uzyskały 4,69 punktu (na 12 w skali Short Physical Performance Battery; im większy wynik tym lepsza mobilność). Osoby wykonujące trening mobilności uzyskały 5,69 punktu.

– Funkcjonowanie poprawiło się o 9% (poprawa od 3% do 14%) po zakończeniu okresu treningowego (9 badań, 916 uczestników). Osoby, które nie wykonywały treningu mobilności uzyskały 86,1 punktu (na 100 w skali Barthel; im większy wynik tym lepsze funkcjonowanie). Osoby wykonujące trening mobilności uzyskały 94,68 punktu.

– Częstość występowania niepożądanych lub szkodliwych skutków treningu zmniejszyła się o 19% (zmniejszenie od 9% do 26%) (2 badania, 225 uczestników). Gdyby obserwować 1000 osób przez 1 rok, 771 osób niewykonujących treningu mobilności doświadczyłoby niepożądanych lub szkodliwych skutków, natomiast w grupie osób wykonujących trening mobilności doświadczyłoby ich 562 osoby.

– Częstość przyjęć do placówek opiekuńczych zmniejszyła się o 4% (zakres od –12% do 8%) (1 badanie, 241 uczestników). Gdyby obserwować 1000 osób przez 1 rok, 248 osób niewykonujących treningu mobilności zostałoby przyjętych do placówki opiekuńczej, natomiast w grupie osób wykonujących ten trening do placówki opiekuńczej zostałoby przyjętych 208 osób.

– Częstość upadków zwiększyła się o 1% (zakres od –7% do 12%) (2 badania, 425 uczestników). Gdyby 1000 osób obserwować przez 1 rok, 573 osoby niewykonujące treningu mobilności upadłyby, natomiast wśród osób poddanych temu treningowi upadłyby 584 osoby.

– Odsetek zgonów zwiększył się o 1% (zakres od –2% do 6%) (6 badań, 747 uczestników). Gdyby 1000 osób obserwować przez 1 rok, zmarłoby 51 osób niewykonujących treningu mobilności i 59 osób poddanych temu treningowi.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem