Stosowanie leków rozrzedzających krew w początkowym leczeniu zakrzepów krwi u pacjentów z chorobą nowotworową

Data publikacji przeglądu: 8 grudnia 2021

Zidentyfikowano 15 badań. Dane naukowe pochodzące z pięciu z nich sugerują, że stosowanie HDCz (heparyna drobnocząsteczkowa)– w porównaniu z HNF (heparyna niefrakcjonowana)– może zmniejszyć liczbę zgonów w ciągu 3 miesięcy i nieznacznie zmniejszyć ryzyko nawrotu zakrzepicy. Nie znaleziono żadnych danych, które pozwoliłyby porównać ryzyko krwawienia dla tych dwóch leków. Stwierdzono również, że stosowanie fondaparynuksu może zwiększać ryzyko zgonu w ciągu 3 miesięcy, powodować nieznaczną lub żadną różnicę pod względem ryzyka nawrotu zakrzepicy i poważnych krwawień oraz prawdopodobnie zwiększa ryzyko drobnych krwawień. Ponadto aktualne dane naukowe dowodzą, że dalteparyna, jedna z HDCz, może: nieznacznie zmniejszać ryzyko zgonu, zmniejszać ryzyko nawrotu zakrzepicy, nieznacznie zwiększać ryzyko poważnego krwawienia i nieznacznie zmniejszać ryzyko niewielkiego krwawienia./p>

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem