Ogólnoustrojowe stosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu korzeniowego i niekorzeniowego bólu krzyża

pain

Data publikacji przeglądu: 22 październik 2022

W przypadku korzeniowego bólu krzyża stosowanie GKS ogólnoustrojowo wydaje się w krótkim okresie nieznacznie zmniejszać natężenie bólu i umożliwia wznowienie normalnej aktywności, a także w dłuższej perspektywie może nieznacznie poprawić zdolność do wykonywania codziennych czynności. Stosowanie ogólnoustrojowo GKS przypuszczalnie nie zmniejsza ryzyka poddania się operacji usunięcia zsuniętego lub wybrzuszonego dysku i nie wpływa na jakość życia.

W przypadku innych rodzajów bólu krzyża (niekorzeniowego bólu krzyża lub zwężenia kanału kręgowego) działanie ogólnoustrojowych GKS było niejasne lub sugerowało brak korzyści.

W dawkach stosowanych we włączonych badaniach, podawanie w bólu krzyża ogólnoustrojowo GKS wydaje się nie powodować poważnych szkód zdrowotnych, jednak dane naukowe w tym zakresie były ograniczone.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem