Możliwości leczenia nowotworów neuroendokrynnych

Data publikacji przeglądu: 25 listopada 2021

Wyniki przeprowadzonej przez nas analizy wskazują na przewagę terapii skojarzonych, obejmujących stosowanie analogów somatostatyny, zarówno w NET przewodu pokarmowego, jak i trzustki. Jednak w NET trzustki najskuteczniejszą formą leczenia o udowodnionej skuteczności (dane naukowe o największej wiarygodności), w porównaniu z pozostałymi metodami leczenia, okazał się ewerolimus. Ponadto wyniki wskazują, że terapie NET cechują się dużym ryzykiem wystąpienia zdarzeń niepożądanych i w znaczący sposób wpływają na jakość życia pacjentów. Ponieważ NET często rozpoznaje się w zaawansowanym stadium, prowadzone wówczas leczenie ma na celu kontrolowanie choroby i zmniejszenie masy guza, a nie ostateczne wyleczenie. Kluczowe znaczenie mają więc zdarzenia niepożądane związane z leczeniem wpływające na jakość życia pacjentów.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem