Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA) w rozpoznawaniu demencji

test

Data publikacji przeglądu: 13 lipca 2021

Okazało się, że MoCA był dobry testem w wykrywaniu demencji, gdy przyjęto punkt odcięcia wynoszący mniej niż 26 pkt. W badaniach, które stosowały ten punkt odcięcia, okazało się, że na podstawie testu poprawnie rozpoznano ponad 94% osób z demencją, niezależnie od miejsca przeprowadzania badania. Z drugiej strony, na podstawie takiego punktu odcięcia wykazywano duży odsetek wyników fałszywie dodatnich, czyli osób, które nie miały otępienia, ale uzyskały wynik <26 pkt. W badaniach analizowanych w naszym przeglądzie ponad 40% osób bez demencji zostałaby za pomocą testu MoCA błędnie zaklasyfikowanych jako pacjenci z otępieniem.

Wnioski

Ogólna jakość włączonych badań nie była wystarczająco dobra, aby sformułować wiążące zalecenia dotyczące korzystania z testu MoCA w rozpoznawaniu demencji w różnych placówkach opieki zdrowotnej. W szczególności, w żadnym z badań nie analizowano, na ile test MoCA jest użyteczny w rozpoznawaniu demencji w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Wydaje się, że próg testu MoCA poniżej 26 pkt byłby bardziej przydatny dla optymalnej dokładności diagnostycznej w demencji, chociaż należałby to potwierdzić w dalszych badaniach.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem