Leczenie napadów w padaczce katamenialnej (miesiączkowej)

Data publikacji przeglądu: 16 września 2021

Do przeglądu włączyliśmy 4 badania z randomizacją (RCT; badania, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z co najmniej dwóch grup leczenia) dotyczące leczenia hormonalnego, 2 RCT dotyczące stosowania progesteronu i 2 RCT dotyczące noretysteronu. We wszystkich tych badaniach leczenie porównywano z placebo (nieszkodliwą pigułką z cukru). Nie znaleźliśmy żadnych badań, w których oceniano skuteczność leczenia niehormonalnego ani żadnych badań u kobiet z nieregularnymi miesiączkami. W 4 włączonych badaniach wzięły udział łącznie 192 kobiety w wieku od 13 do 45 lat chore na padaczkę katamenialną. W uwzględnionych badaniach nie wykazano istotnych różnic między grupami leczonymi progesteronem lub noretysteronem,w porównaniu z placebo, w zakresie wyników dotyczących napadów drgawkowych. W uwzględnionych badaniach podawano ograniczone informacje na temat działań niepożądanych, ale kobiety przyjmujące progesteron nie były bardziej skłonne do wycofania się z badania z powodu działań niepożądanych niż kobiety otrzymujące placebo.

Dane są aktualne do lipca 2021 r.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem