Jakie są korzyści i zagrożenia związane z podawaniem kortykosteroidów kobietom w ciąży zagrożonym przedwczesnym porodem?

pretermbirth

Data publikacji przeglądu: 25 grudnia 2020

Kortykosteroidy podawane kobietom zagrożonym przedwczesnym porodem zwiększają szanse na to, że po urodzeniu ich dzieci będą w stanie oddychać i przeżyją.

Dostępne dane naukowe wskazują na to, że stosowanie kortykosteroidów prawdopodobnie nie stanowi ryzyka dla zdrowia dziecka lub matki. Potrzebne są dalsze dane naukowe na ten temat tego:

– czy kortykosteroidy działają inaczej u kobiet, które są w ciąży wielopłodowej lub cierpią na nadciśnienie;

– czy korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem kortykosteroidów są takie same w przypadku dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie i tych urodzonych mniej przedwcześnie;

– jaka dawka kortykosteroidów jest najbardziej skuteczna.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem