Interwencje wsparcia rówieśniczego dla rodziców i opiekunów dzieci ze złożonymi potrzebami

cooperation

Data publikacji przeglądu: 20 grudnia 2021

Znaleźliśmy 22 badania z udziałem 2404 uczestników, którzy opiekowali się dziećmi z różnymi schorzeniami. Przegląd obejmujeRCT lub badania quasi-randomizowane, w których porównywano wsparcie rówieśnicze ze zwykłą opieką (porównanie 1) lub z inną interwencją (porównanie 2). Wsparcia rówieśniczego udzielano w szpitalach i w społeczności. Chociaż znaleźliśmy badania, w których oceniano wpływ wsparcia rówieśniczego na wszystkie wyniki w porównaniu 1 i kilka wyników w porównaniu 2, nie zaobserwowaliśmy żadnych korzyści z zastosowania wsparcia rówieśniczego w porównaniu ze zwykłą opieką lub z inną interwencją. Nie znaleźliśmy badań, w których opisywano działania niepożądane (takie jak stres związany z słuchaniem opowieści innych osób lub konflikty z członkami grupy). Informacje zwrotne otrzymane od rodziców i opiekunów sugerują, że cenią oni sobie wsparcie emocjonalne, normalizację swoich przeżyć i dostęp do wiedzy, którą mogą znaleźć w grupach wsparcia rówieśniczego. Potrzebna jest większa liczba informacji o szkoleniach i nadzorze nad liderami wsparcia rówieśniczego oraz o tym, czy wielu uczestników wycofuje się z grup (a jeśli tak, to dlaczego).

Ogólna jakość danych naukowych dla każdego z wyników była niska lub bardzo niska i z tego powodu nasza pewność co do wiarygodności tych ustaleń jest niska. Oznacza to, że dalsze badania prawdopodobnie zmienią te ustalenia i pozwolą wyraźniej określić ewentualne korzyści lub szkody wynikające z zastosowania interwencji w postaci wsparcia rówieśniczego.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem