Interwencje mające na celu zapobieganie trwałym zaburzeniom węchu po przechorowaniu COVID-19

COVID-19

Data publikacji przeglądu: 5 września 2022

Znaleźliśmy ukończonych 5 badań.

Glikokortykosteroidy donosowe w porównaniu z niestosowaniem leczenia

W 3 badaniach oceniano ten rodzaj leczenia.

Stosowanie glikokortykosteroidu (GKS) w formie aerozolu do nosa może mieć niewielki lub żaden wpływ na zmysł węchu, gdy oceniano go za pomocą specjalistycznych testów (zamiast pytać ludzi o ich zmysł węchu).

Pozostałe dane naukowe były bardzo niskiej wiarygodności, więc nie wiemy, czy spray do nosa z GKS jest lepszy lub gorszy niż niestosowanie leczenia w zakresie:

- pomocy w powrocie zmysłu węchu do normy (albo pacjenci czują, że ich zmysł węchu wrócił do normy, albo mają normalny zmysł węchu według określonych testów);

- sprawiania, że pacjenci czują, że ich zmysł węchu uległ poprawie;

- występowania jakiekolwiek niepożądanych efektów ubocznych.

Donosowe krople zawierające GKS w porównaniu z placebo (leczeniem pozorowanym)

W 1 badaniu oceniano ten rodzaj leczenia.

Stosowanie donosowych kropli zawierających GKS może nie wpływać na liczbę osób, które uważają, że ich zmysł węchu powrócił po 30 dniach.

Znaleźliśmy kilka innych badań, które są w toku, ale wyniki tych badań nie były jeszcze dostępne, aby włączyć je do niniejszego przeglądu.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem