Dekompresja chirurgiczna u pacjentów z ciężkim obrzękiem mózgu po przebytym udarze

surgical

Data publikacji przeglądu: 16 listopada 2022

Chirurgiczna dekompresja poprawiła wyniki u pacjentów z rozległym udarem mózgu, w porównaniu ze standardowym leczeniem. Grupa poddana dekompresji chirurgicznej była obciążona istotnie mniejszym ryzykiem zgonu oraz znamiennie mniejszym ryzykiem zgonu lub ciężkiej niepełnosprawności (ocenianymi łącznie – przyp. tłum.), w porównaniu z grupą otrzymującą wyłącznie standardowe leczenie. Używając szerszego terminu „umiarkowana niepełnosprawność”, stwierdziliśmy, że również ryzyko zgonu lub umiarkowanej niepełnosprawności było mniejsze w grupie poddanej dekompresji chirurgicznej, w porównaniu z grupą otrzymującą wyłącznie standardowe leczenie. Nie stwierdzono różnicy między grupami pod względem odsetka pacjentów, którzy przeżyli ze znacznym stopniem niepełnosprawności; jednak wynik ten był obciążony sporą dozą niepewności.

Szkody związane z zabiegiem chirurgicznym lub jakąkolwiek inną interwencją, włącznie z postępowaniem medycznym, nie zostały przedstawione w sposób spójny we wszystkich uwzględnionych badaniach, dlatego nie mogliśmy wyciągnąć istotnych wniosków dotyczących potencjalnych szkód. Kiedy uczestnicy zostali skategoryzowani według wieku poniżej lub powyżej 60 lat, wyniki pokazały, że starsi pacjenci ogólnie mają gorsze rokowanie niż młodsi, chociaż uczestnicy powyżej 60 roku życia również odnieśli korzyści z operacji dekompresyjnej.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem