Czy strategie poprawiające mobilność przywracają sprawność ruchową po operacji złamanej szyjki kości udowej u dorosłych?

rabalitation

Data publikacji przeglądu: 27 września 2022

W 18 badaniach oceniano stosowanie strategii służących poprawie poruszania się, które rozpoczęły się w szpitalu w ciągu tygodnia po operacji złamanego biodra. Leczenie mobilności podjęte w szpitalu może umiarkowanie zwiększyć mobilność osób 4 miesiące po złamaniu i prawdopodobnie zwiększa tempo chodzenia w niewielkim, ale znaczącym stopniu. Leczenie w zakresie mobilności prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala, powrotu do życia w domu lub zgonu. Nie jesteśmy pewni, czy leczenie mobilności wpływa na funkcjonowanie fizyczne (zdolność do poruszania się i funkcjonowania w swoim środowisku) czy na samopoczucie.

W 22 badaniach oceniano strategie mobilności o dłuższym czasie trwania, które rozpoczęły się po wypisaniu ze szpitala i były podejmowane w domach, wioskach dla emerytów i przychodniach. W takich warunkach leczenie w zakresie mobilności zwiększa zdolność do poruszania się w niewielkim, ale znaczącym stopniu, wyraźnie zwiększa tempo chodzenia, prowadząc do niewielkiej, ale nieistotnej poprawy funkcjonowania. W porównaniu z niestosowaniem leczenia, wizytami pracowników socjalnych lub ze standardową opieką, leczenie mobilności prawdopodobnie poprawia, choć nieznacznie, samopoczucie pacjentów. Leczenie mobilności prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala lub zgonu.

Rodzaje leczenia, które wydają się skuteczne w poprawie mobilności pacjentów, to ćwiczenia dodatkowe w stosunku do standardowej fizjoterapii. Zarówno w szpitalu, jak i po wypisaniu ze szpitala, pomocne ćwiczenia ukierunkowane są na równowagę, chodzenie i zadania funkcjonalne. Po wypisaniu ze szpitala dodatkowy trening siłowy lub wytrzymałościowy może również poprawić mobilność. Efekt stymulacji elektrycznej nie był jednoznaczny.

Ogólnie rzecz biorąc, przegląd wykazał, że zarówno w szpitalu, jak i po wypisie ze szpitala, istnieje wystarczająco dużo dowodów, aby stwierdzić, że leczenie ukierunkowane na mobilność jest prawdopodobnie lepsze niż niestosowanie dodatkowego leczenia w pomaganiu pacjentom bezpiecznie wrócić na nogi, poruszać się i chodzić ponownie po operacji złamanej szyjki kości udowej.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem