Czy podgrzewane wyroby tytoniowe pomagają bezpiecznie rzucić palenie oraz czy przyczyniają się do zmniejszenia liczby palaczy?

smoking

Data publikacji przeglądu: 6 stycznia 2022

Nie wiemy, czy używanie podgrzewanego tytoniu pomaga w zaprzestaniu palenia (żadne z dostępnych badań nie uwzględnia tego zagadnienia). Nie mamy pewności co do tego, czy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków podgrzewanego tytoniu jest inne niż w przypadku tradycyjnych papierosów (6 badań, 1713 uczestników) lub zaprzestania użytkowania tytoniu (2 badania, 237 uczestników). Poważne objawy niepożądane w krótkim okresie uwzględnionym w badaniach (średnio 13 tygodni) występowały rzadko we wszystkich grupach, co oznacza, że nie ma pewności co do istnienia jakichkolwiek różnic. Ilość przyjmowanych toksyn była prawdopodobnie mniejsza u osób używających podgrzewanego tytoniu w porównaniu z palącymi tradycyjne papierosy (10 badań, 1959 uczestników), jednak może ona być większa niż u osób nieużywających żadnych wyrobów tytoniowych (5 badań, 382 uczestników). Wprowadzenie podgrzewanych wyrobów tytoniowych na rynek japoński być może spowodowało przyspieszenie spadku sprzedaży papierosów (2 badania), jednak nie jest pewne, czy zmniejszenie odsetka osób palących tytoń również przyspieszyło, ponieważ w żadnych badaniach nie analizowano tego aspektu.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem