Czy leki mogą zapobiec żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po operacji odchudzającej?

surgery

Data publikacji przeglądu: 22 listopada 2022

Znaleźliśmy 7 badań z udziałem 1045 osób, które poddały się operacji bariatrycznej. Badania dostarczyły informacji o 4 różnych porównaniach:

1) heparynie w większej dawce w porównaniu z tą samą heparyną w dawce standardowej;

2) heparynie w porównaniu z pentasacharydem;

3) heparynie, której stosowanie rozpoczynano przed zabiegiem chirurgicznym w porównaniu z rozpoczynaniem leczenia po takim zabiegu oraz

4) połączonej profilaktyce mechanicznej i farmakologicznej w porównaniu z zastosowaniem samej profilaktyki mechanicznej.

Cztery badania dostarczyły informacji dla pierwszego porównania: w jednym oceniano heparynę niefrakcjonowaną (podawaną przez pracownika medycznego i szybko przestającą działać), a w trzech innych heparynę drobnocząsteczkową (którą pacjenci mogą wstrzykiwać sobie sami i która utrzymuje się dłużej). Dla każdego z pozostałych trzech porównań było dostępne jedno badanie.

Heparyna w większej dawce w porównaniu z heparyną w dawce standardowej może w niewielkim lub żadnym stopniu wpływać na ryzyko wystąpienia ŻChZZ lub poważnego krwawienia u osób poddanych operacji bariatrycznej. Dane naukowe dotyczące zgonu, zatorowości płucnej, zakrzepicy żył głębokich oraz działania niepożądanego – trombocytopenii (małej liczby płytek krwi) są niepewne.

Heparyna w porównaniu z pentasacharydem może w niewielkim lub żadnym stopniu wpływać na ryzyko wystąpienia ŻChZZ lub zakrzepicy żył głębokich u osób przechodzących operację bariatryczną. Dane naukowe dotyczące poważnych krwawień, zgonów, zatorowości płucnej i działań niepożądanych (małopłytkowość, nieregularne bicie serca, wysypka oraz nudności i wymioty) są niepewne.

Heparyna stosowana przed zabiegiem chirurgicznym w porównaniu z heparyną przyjmowaną po zabiegu może w niewielkim lub żadnym stopniu wpływać na ryzyko wystąpienia ŻChZZ lub zakrzepicy żył głębokich u osób poddanych operacji bariatrycznej. Dane naukowe dotyczące poważnych krwawień i zgonów są niepewne. W badaniu nie oceniano zatorowości płucnej, ani szkodliwych skutków ubocznych.

Profilaktyka mechaniczna stosowana łącznie z profilaktyką farmakologiczną, w porównaniu ze stosowaniem samej profilaktyki mechanicznej, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia ŻChZZ i zakrzepicy żył głębokich u osób przechodzących operację bariatryczną. Dane naukowe dotyczące poważnych krwawień i zgonów są niepewne. W badaniu nie oceniano zatorowości płucnej, ani szkodliwych skutków ubocznych.

W żadnym badaniu nie oceniano wpływu jakiejkolwiek interwencji na jakość życia.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem