Cerebrolizyna w świeżym udarze niedokrwiennym mózgu

cerebrolizyna

Data publikacji przeglądu: 14 września 2020

Dołączenie cerebrolizyny do standardowego leczenia prawdopodobnie w niewielkim lub żadnym stopniu zmniejsza ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny po udarze mózgu (6 badań; 1517 osób).

Cerebrolizyna dołączona do standardowego leczenia prawdopodobnie nie miała znaczenia lub miała niewielkie znaczenie jeśli chodzi o:

• całkowitą liczbę osób, u których wystąpiły poważne działania niepożądane (działania zagrażające życiu, które mogą prowadzić do śmierci, niepełnosprawności lub dłuższego pobytu w szpitalu) (4 badania; 1435 osób);

• liczbę ciężkich działań niepożądanych, które doprowadziły do śmierci (3 badania; 1335 osób).

Jednak u większej liczby osób, którym podawano cerebrolizynę w połączeniu ze standardową terapią, wystąpiły poważne działania niepożądane, które nie zakończyły się śmiercią, niż u osób, którym podawano standardową terapię (samą lub z placebo) (4 badania; 1435 osób).

Cerebrolizyna może mieć niewielki lub żaden na całkowitą liczbę osób, u których wystąpiły jakiekolwiek mniej poważne działania niepożądane (4 badania; 1435 osób).

Nie mamy pewności, czy włączenie cerebrolizyny do standardowej terapii miało jakikolwiek wpływ na liczbę osób, które zrezygnowały z udziału w badaniach (6 badań; 1517 osób).

Nie znaleziono wystarczających danych świadczących o tym, w jaki sposób cerebrolizyna wpływa na:

• ryzyko zgonu lub konieczność kontynuowania opieki po zakończeniu badania;

• ryzyko zgonu w ciągu 2 tygodni od wystąpienia udaru mózgu;

• czas potrzebny na powrót do pracy; lub

• dobry stan zdrowia (jakość życia).

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem