Bezpłatne warsztaty | 21 lutego 2017

Wprowadzenie do metodologii opracowywania przeglądów systematycznych

Bezpłatne warsztaty:  Wprowadzenie do metodologii opracowywania przeglądów systematycznych  |  4. edycja

Program szkolenia  |  Wykładowcy  |  Organizatorzy  |  Patronat  |

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych warsztatów, które odbędą się w dniu 21 lutego 2017,
w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJCM, ul. Św. Łazarza 16.

Brak miejsc

Warsztaty i materiały dydaktyczne przygotowane zostały w języku polskim i angielskim.
Warsztaty mają charakter podstawowy i kierowane są przede wszystkim do pracowników naukowych, zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu tworzenia przeglądów systematycznych, którzy dotychczas nie opracowywali przeglądów systematycznych i nie mają doświadczenia w tym zakresie. Zachęcamy do udziału także osoby zaangażowane w pracę Cochrane.

O ostatecznym doborze grupy szkoleniowej decyduje organizator - po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń. Osoby już zaangażowane w aktywności Cochrane przyjmowane są na szkolenie w pierwszej kolejności.
Uczestnictwo przewidziane jest dla 30 osób.
Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Uwaga! Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przyniesienia na zajęcia własnych laptopów.

Organizatorem warsztatów jest Ośrodek Przeglądów Systematycznych - Polska Filia Cochrane.
Warsztaty finansowane są z Programu KNOWKrajowy Naukowy Ośrodek Wiodący,
realizowanego przez Wydział Lekarski UJCM.

Program szkolenia

wtorek, 21 lutego 2017
  9.00Rozpoczęcie
  9.15Wykład Evidence based medicine. Przegląd systematyczny, Cochrane Collaboration
10.00Wykład Krytyczna ocena badań dotyczących leczenia. Przedstawianie i interpretacja wyników badań
11.00Ćwiczenia praktyczne Krytyczna ocena badania dotyczącego leczenia – narzędzie Cochrane
12.30Przerwa
13.15Wykład Przygotowanie protokołu przeglądu. Ekstrakcja danych do przeglądu
14.15Ćwiczenia praktyczne Krytyczna ocena przeglądu systematycznego
15.00Wykład Metaanaliza
15.45Przerwa
16.00Wykład Ocena danych naukowych. GRADE
16.30Wykład Poszukiwanie badań / strategie wyszukiwania
17.15Ćwiczenia praktyczne Poszukiwanie badań / strategie wyszukiwania
18.15Ćwiczenia praktyczne Metaanaliza
19.15Zakończenie

do góry

Wykładowcy

Małgorzata Bała

Dr hab. Małgorzata Bała

Dr hab. Małgorzata Bała jest Kierownikiem Ośrodka Przeglądów Systematycznych-Polskiej Filii Cochrane oraz Kierownikiem Zakładu Higieny i Dietetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej.
Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. "Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008).
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z kilkoma grupami (Tobacco Addiction Groups, Renal Group, Hepatobiliary, Stroke i Skin Group).

Wiktoria Leśniak

Dr n. med. Wiktoria Leśniak

Dr Wiktoria Leśniak jest specjalistą chorób wewnętrznych, asystentem w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Prowadziła zajęcia z Evidence Based Medicine dla lekarzy, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Jest współautorką kilku protokołów przeglądów Cochrane.
Wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, implementacja wytycznych praktyki klinicznej, aspekty metodologiczne badań klinicznych, przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, szczególnie w kardiologii i nefrologii.
Jako zastępca redaktora naczelnego czasopisma Medycyna Praktyczna zajmuje się popularyzacją Evidence Based Medicine, strukturalnych streszczeń badań naukowych i wytycznych praktyki klinicznej wśród lekarzy. Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008) i rozdziałów dotyczących Evidence Based Medicine w kolejnych aktualizacjach podręcznika pt. "Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych" (2014).
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z Cochrane Renal Group.

Magdalena Koperny

mgr Magdalena Koperny

Magister zdrowia publicznego, kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, od 2012 roku wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i realizacją programów profilaktycznych i edukacją zdrowotną. Posiada kilkuletnie doświadczenie, jako analityk w zakresie oceny technologii medycznych w tym opracowywania przeglądów systematycznych jak i innych opracowań i analiz dotyczących polskiego systemu ochrony zdrowia.
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z Polską Filią Cochrane oraz
z Cochrane Skin Group.

do góry

Organizatorzy

   Projekt współfinansowany ze środków KNOW

do góry

Patronat

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

do góry