Suplementacja węglowodanów w mleku matki celem poprawy wzrostu wcześniaków

Data publikacji przeglądu: 20 października 2020

Brakuje danych naukowych oceniających skuteczność dodatkowej suplementacji węglowodanami mleka matki u wcześniaków w okresie krótko- i długoterminowym. W niniejszym przeglądzie systematycznym przedstawiono dane naukowe bardzo niskiej jakości, które dotyczyły wpływu wzbogacenia mleka matki o węglowodany o działaniu prebiotycznym na wcześniaki oraz niejasne dane co do zastosowanych metod i analiz. Jedyne badanie w tym temacie obejmowało małą grupę irańskich wcześniaków, zatem dane te nie mogą zostać uogólnione. Jednak oceniane punkty końcowe są wspólne dla wszystkich przedwcześnie urodzonych dzieci, a badanie wykazuje, że dodanie prebiotycznych węglowodanów do mleka ludzkiego jest możliwe w krajach rozwijających się. Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić korzyści i szkody u wcześniaków karmionych mlekiem matki wzbogaconym o węglowodany różnego rodzaju i w różnym stężeniu. Obecnie suplementy węglowodanowe są dostarczone przedwcześnie urodzonym niemowlętom jako wieloskładnikowy dodatek do mleka matki.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem