Stosowanie leków poprawiających przepływ krwi u osób ze słabym krążeniem krwi w żyłach kończyn dolnych

Data publikacji przeglądu: 3 listopada 2020

Znaleźliśmy trzy nowe badania w ramach niniejszej aktualizacji. W sumie kryteria kwalifikacji do przeglądu spełniło 69 badań. W dalszej analizie mogliśmy jednak wykorzystać tylko 56 badań (7690 uczestników; średnia wieku 50 lat). Następnie porównaliśmy wyniki i podsumowaliśmy dane z badań. Następnie oceniliśmy wiarygodność danych naukowych. Aby to uczynić, uwzględniliśmy takie czynniki, jak sposób prowadzenia badań, zakres badań i spójność wyników wszystkich badań. W oparciu o naszą ocenę, sklasyfikowaliśmy wiarygodność danych naukowych jako potencjalnie bardzo niską, niską, umiarkowaną lub wysoką. Umiarkowanej pewności dane naukowe z 13 badań (obejmujące 1245 uczestników) sugerują, że leki flebotropowe prawdopodobnie nieznacznie zmniejszają obrzęki w porównaniu do placebo. Dane naukowe o umiarkowanym stopniu pewności sugerują, że istnieje niewielka lub żadna różnica w jakości życia u osób przyjmujących leki flebotropowe w porównaniu z placebo. Dane naukowe o niskiej pewności sugerują, że istnieje niewielka lub brak różnic w odsetkach ran wygojonych pomiędzy lekami flebotropowymi a placebo. Umiarkowanej pewności dane naukowe z 37 badań (obejmujących łącznie 5789 osób) wykazały, że leki flebotropowe prawdopodobnie powodują więcej działań niepożądanych, głównie zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem