Porównanie podwójnej i pojedynczej inseminacji domacicznej u subpłodnych par

Data publikacji przeglądu: 14 lipca 2021

Główna analiza, której dowody zostały ocenione jako niskiej jakości, wskazuje, że nie ma pewności, czy zastosowanie podwójnej inseminacji domacicznej zwiększa liczbę żywych urodzeń i zmniejsza liczbę poronień, w porównaniu ze stosowaniem pojedynczej IUI. Dowody sugerują, że jeśli szansa na urodzenie żywego dziecka po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 16%, to szansa na urodzenie dziecka po zastosowaniu podwójnej IUI powinna wynosić od 12% do 27%. Dowody wskazują, że jeśli szansa poronienia po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 1,5%, to po zastosowaniu podwójnej IUI wyniosłaby od 1,5% do 5%. Przeprowadzenie analizy z uwzględnieniem badań o najwyższej jakości wykazało podobne wyniki dla obu punktów końcowych. Wskaźnik ciąż może być większy przy stosowaniu podwójnej IUI. Wynik ten należy interpretować ostrożnie ze względu na niską jakość danych naukowych. Dane naukowe sugerują, że jeśli szansa na zajście w ciążę po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 14%, to po zastosowaniu podwójnej IUI wyniosłaby od 16% do 23%. Kiedy jednak przeanalizowano tylko badania wysokiej jakości, pozytywny efekt podwójnej IUI został utracony i nie odnotowano już poprawy. Nie mamy pewności, czy stosowanie podwójnej IUI zmniejsza odsetek ciąż mnogich (obecność dwóch lub więcej płodów) i pozamacicznych (gdy zapłodnione jajo zagnieżdża się poza błoną śluzową macicy, zwykle w jednym z jajowodów), w porównaniu ze stosowaniem pojedynczej IUI. Dane naukowe sugerują, że jeśli szansa na zajście w ciążę mnogą po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 0,7%, to taka szansa po podwójnej IUI powinna wynieść od 0,7% do 3,2%. Wyniki badań wykazują, że jeśli szansa na ciążę pozamaciczną po zastosowaniu pojedynczej IUI wynosi 0,8%, to taka szansa po podwójnej IUI wyniosłaby od 0,3% do 3,2%.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem