Porównanie metod leczenia łagodnego zapalenia płuc u dzieci w wieku od 2 do 59 miesięcy (z zastosowaniem antybiotykoterapii i bez niej)

Data publikacji przeglądu: 21 stycznia 2021

Ograniczone dane wskazują, że antybiotykoterapia zmniejsza ryzyko niepowodzenia leczenia łagodnego zapalenia płuc o 20%, jednak nie zaobserwowano, aby stosowanie antybiotyków wpływało na częstość występowania wyleczenia klinicznego (ustąpienie objawów klinicznych choroby – przyp. tłum.), nawrotów choroby czy szkód leczenia. W żadnej z grup nie odnotowano zgonów. Przedstawione dane są niewystarczające, aby stwierdzić, czy dalsze stosowanie antybiotyków w leczeniu łagodnego zapalenia płuc jest uzasadnione, czy jednak powinno zostać zakwestionowane.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem