Octan eslikarbazepiny w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej

Data publikacji przeglądu: 22 czerwca 2021

W niniejszym przeglądzie wykazano, że stosowanie octanu eslikarbazepiny okazało się skuteczne w przypadku łączenia go z innymi lekami przeciwpadaczkowymi w celu zmniejszenia liczby napadów u dorosłych chorych na lekooporną padaczkę ogniskową. Octan eslikarbazepiny może również skutecznie zmniejszać częstość występowania napadów u dzieci cierpiących na tą chorobę. U chorych, którzy przyjmowali octan eslikarbazepiny napady nie występowały częściej niż u chorych przyjmujących placebo (tabletkę obojętną), częściej natomiast przerywali oni leczenie z powodu wystąpienia skutków ubocznych. Skutki te obejmowały: zawroty głowy, nudności (mdłości), senność, wymioty i diplopię (podwójne widzenie).

Jakość danych naukowych

We wszystkich włączonych badaniach zastosowano trafne metody badawcze, natomiast w pięciu badaniach z udziałem dorosłych zabrakło informacji na temat 10–45% chorych przyjmujących badany lek. Te brakujące dane mogły przyczynić się do uzyskania niepewnych wyników, z tego względu dane w niniejszym przeglądzie są umiarkowanej jakości. Potrzebne są dalsze badania, aby przyjrzeć się długoterminowym efektom stosowania octanu eslikarbazepiny oraz aby ocenić, jak ten lek działa u dzieci chorych na padaczkę.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem