Jakie są korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem laserów w leczeniu nadwrażliwości zębów (krótkotrwałego, ostrego bólu zęba)?

Data publikacji przeglądu: 13 lipca 2021

Najważniejsze informacje

- Stosowanie laseroterapii może nieznacznie zmniejszyć natężenie bólu po 24 godzinach. Takie leczenie może zmniejszyć natężenie bólu po 24 godzinach, ale dowody są bardzo niepewne.

- Laseroterapia nie wydaje się powodować negatywnych (niepożądanych) skutków.

- Potrzebne są badania wzmacniające dowody i analiza wpływu leczenia laserem na jakość życia.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem