Jakie jest najskuteczniejsze leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego?

Data publikacji przeglądu: 30 marca 2021

W uwzględnionych badaniach wykazano, że u większości pacjentów leczonych ekulizumabem lub rawulizumabem nastąpiła poprawa czynności nerek, a u znacznej części pacjentów poprawa była na tyle duża, aby zaprzestać dializoterapii. Znacząco poprawiły się również markery aktywności choroby we krwi. W ciągu 26 tygodni leczenia żaden z pacjentów, którym podawano ekulizumab nie zmarł, jednak dwóch pacjentów zachorowało na zakażenie meningokokowe – prawdopodobnie wywołane leczeniem. Czterech pacjentów leczonych rawulizumabem zmarło, jednak żaden z tych zgonów nie został uznany za spowodowany przez lek. Jakość życia pacjentów leczonych obydwoma lekami uległa znacznej poprawie.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem