Haloperidol w leczeniu mdłości i wymiotów u chorych objętych opieką paliatywną

Data publikacji przeglądu: 29 październik 2020

Jest to aktualizacja przeglądu opublikowanego w 2009 r., w którym żadne badanie nie spełniło kryteriów włączenia. Poszukując opublikowanej literatury na potrzeby tej aktualizacji w listopadzie 2014 roku, znaleźliśmy jedno umiarkowanej jakości badanie z randomizacją, w którym porównywano stosowanie żelu ABH (Ativan®, Benadryl®, Haldol®) zawierającego haloperidol i dwa inne leki ze stosowaniem placebo. W badaniu tym nie wykazano żadnej różnicy między żelem ABH i placebo. Wcześniej jednak wykazano, że haloperidol nie wchłania się po zastosowaniu żelu ABH, więc wynik ten nie jest zaskoczeniem. Znaleźliśmy badanie dotyczące stosowania haloperidolu w leczeniu nudności i wymiotów u chorych na raka, którego wstępne wyniki zostały przedstawione na konferencji naukowej. Wydaje się, że haloperidol jest skuteczny u 65% pacjentów, ale wyniki nie były w pełni opublikowane w momencie przygotowywania naszego przeglądu. W Australii rozpoczęto kolejne badanie, w którym porównano stosowanie haloperidolu z innym lekiem stosowanym w leczeniu nudności – lewomepromazyną.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem