Fitofarmaceutyki (leki otrzymywane z roślin) w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej

Data publikacji przeglądu: 25 września 2020

Wyniki przeglądu wskazują, że Niprisan® może pomagać w zmniejszeniu częstości występowania bolesnych epizodów (tzw. kryz bólowych) w przebiegu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej. Ciklavit® może mieć niewielki lub żaden wpływ na zmniejszenie częstości występowania kryz bólowych u chorych na niedokrwistość sierpowatokrwinkową oraz prawdopodobnie może negatywnie wpływać na stopień niedokrwistości. Nie mamy pewności co do działania sproszkowanego wyciągu z korzenia Pfaffia Paniculata w tej grupie chorych. Żaden z trzech preparatów nie wywoływał poważnych objawów niepożądanych ani zaburzeń czynności wątroby lub nerek u uczestników badań. Przed sformułowaniem zaleceń dotyczących stosowania tych preparatów niezbędne jest przeprowadzenie dokładniejszych i większych badań klinicznych. W dalszych badaniach należy również ocenić wpływ długotrwałego stosowania tych preparatów.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem