Bezpłatne warsztaty | 26-27 listopada 2015

Wprowadzenie do metodologii opracowywania przeglądów systematycznych

Bezpłatne warsztaty:  Wprowadzenie do metodologii opracowywania przeglądów systematycznych  |  2. edycja

Program szkolenia  |  Wykładowcy  |  Organizatorzy  |  Patronat  |

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 2-dniowych bezpłatnych warsztatach,
które odbędą się w dniach 26-27 listopada 2015,
w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM, ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków.

Warsztaty i materiały dydaktyczne zostały przygotowane w języku polskim i angielskim.
Warsztaty mają charakter podstawowy i kierowane są przede wszystkim do pracowników naukowych, a także uczestników studiów doktoranckich oraz studentów zaangażowanych w prace naukowe, zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu tworzenia przeglądów systematycznych, którzy dotychczas nie opracowywali przeglądów systematycznych i nie mają doświadczenia w tym zakresie.

O ostatecznym doborze grupy szkoleniowej decyduje organizator - po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń.  Osoby już zaangażowane w aktywności Cochrane przyjmowane są na szkolenie w pierwszej kolejności.
Uczestnictwo przewidziane jest dla 30 osób.
Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Warsztaty finansowane są z Programu KNOW - Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego,
realizowanego przez Wydział Lekarski UJ CM.
Organizatorem warsztatów jest Ośrodek Przeglądów Systematycznych - Polska Filia Cochrane.

Program szkolenia

Dzień 1 | czwartek, 26 listopada 2015
  9.00Rozpoczęcie
  9.15Wykład Evidence based medicine, przegląd systematyczny, Cochrane Collaboration
10.15Wykład Krytyczna ocena badań dotyczących leczenia
11.15Przerwa kawowa
11.30Ćwiczenia praktyczne Krytyczna ocena badania dotyczącego leczenia – narzędzie Cochrane
13.00Lunch
13.45Wykład Przedstawianie i interpretacja wyników badań
14.15Ćwiczenia praktyczne Przedstawianie i interpretacja wyników badań
14.45Wykład Przygotowanie protokołu przeglądu
15.15Przerwa kawowa
15.30Wykład Ekstrakcja danych do przeglądu
16.00Ćwiczenia praktyczne Krytyczna ocena przeglądu systematycznego
16.45Zakończenie dnia

Dzień 2 | piątek, 27 listopada 2015
  9.00Wykład Metaanaliza
  9.45Ćwiczenia praktyczne Przygotowywanie metaanalizy
11.00Przerwa kawowa
11.15Ćwiczenia praktyczne Przygotowywanie metaanalizy
12.00Wykład Ocena danych naukowych, GRADE
13.00Lunch
13.45Wykład Poszukiwanie badań / strategie wyszukiwania
14.45Ćwiczenia praktyczne Poszukiwanie badań / strategie wyszukiwania
16.00Pytania i podsumowanie
16.15Zakończenie dnia

do góry

Wykładowcy

Małgorzata Bała

Dr hab. Małgorzata Bała

Dr hab. Małgorzata Bała jest Kierownikiem Ośrodka Przeglądów Systematycznych-Polskiej Filii Cochrane oraz pełni obowiązki Kierownika Zakładu Higieny i Dietetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej.
Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. "Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008).
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z kilkoma grupami (Tobacco Addiction Groups, Renal Group, Hepatobiliary, Stroke i Skin Group).

Wiktoria Leśniak

Dr n. med. Wiktoria Leśniak

Dr Wiktoria Leśniak jest specjalistą chorób wewnętrznych, asystentem w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Prowadziła zajęcia z Evidence Based Medicine dla lekarzy, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Jest współautorką kilku protokołów przeglądów Cochrane.
Wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, implementacja wytycznych praktyki klinicznej, aspekty metodologiczne badań klinicznych, przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, szczególnie w kardiologii i nefrologii.
Jako zastępca redaktora naczelnego czasopisma Medycyna Praktyczna zajmuje się popularyzacją Evidence Based Medicine, strukturalnych streszczeń badań naukowych i wytycznych praktyki klinicznej wśród lekarzy. Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008) i rozdziałów dotyczących Evidence Based Medicine w kolejnych aktualizacjach podręcznika pt. "Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych" (2014).
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z Cochrane Renal Group.

Magdalena Koperny

mgr Magdalena Koperny

Magister zdrowia publicznego, kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, od 2012 roku wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i realizacją programów profilaktycznych i edukacją zdrowotną. Posiada kilkuletnie doświadczenie, jako analityk w zakresie oceny technologii medycznych w tym opracowywania przeglądów systematycznych jak i innych opracowań i analiz dotyczących polskiego systemu ochrony zdrowia.
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z Polską Filią Cochrane oraz
z Cochrane Skin Group.

do góry

Organizatorzy

   Projekt współfinansowany ze środków KNOW

do góry

Patronat

  Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

do góry