Bezpłatne warsztaty | 23-24 czerwca 2015

Wprowadzenie do metodologii opracowywania przeglądów systematycznych

Bezpłatne warsztaty:  Wprowadzenie do metodologii opracowywania przeglądów systematycznych  |  1. edycja

Program szkolenia  |  Wykładowcy  |  Organizatorzy  |

Serdecznie dziękujemy za udział w naszych 2-dniowych warsztatach,
które odbyły się w dniach 23-24 czerwca 2015,
w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJCM, ul. Św. Łazarza 16.
Warsztaty i materiały dydaktyczne przygotowane zostały w języku polskim i angielskim.

Dla kogo

Oferta udziału w warsztatach była skierowana do pracowników naukowych, a także studentów i doktorantów zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z zakresu tworzenia przeglądów systematycznych.

Zgłoszenia

O zakwalifikowaniu na warsztaty decydowała kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo przewidziane było dla pierwszych 40 osób. Uczestnicy warsztatów, obejmujących 15 godzin dydaktycznych, otrzymali certyfikat uczestnictwa.

Organizatorzy

Organizatorem warsztatów jest Pracownia Podejmowania Decyzji Klinicznych II Katedry Chorób Wewnętrznych UJCM oraz Polska Filia Nordic Cochrane Centre.
Warsztaty finansowane są z Programu KNOWKrajowy Naukowy Ośrodek Wiodący, realizowanego przez Wydział Lekarski UJCM.
Patronat nad wydarzeniem objęło Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.

Program szkolenia

Dzień 1 | 23 czerwca 2015
  9.00Rozpoczęcie
  9.20Wykład Evidence based medicine, przegląd systematyczny, Cochrane Collaboration
10.20Wykład Krytyczna ocena badań dotyczących leczenia (cz. 1)
11.00Przerwa kawowa
11.20Wykład Krytyczna ocena badań dotyczących leczenia (cz. 2)
12.00Ćwiczenia praktyczne Krytyczna ocena badania dotyczącego leczenia – narzędzie Cochrane (cz. 1)
13.00Lunch
13.50Ćwiczenia praktyczne Krytyczna ocena badania dotyczącego leczenia – narzędzie Cochrane (cz. 2)
14.20Wykład Przedstawianie i interpretacja wyników badań
14.50Ćwiczenia praktyczne Przedstawianie i interpretacja wyników badań
15.20Przerwa kawowa
15.40Wykład Formułowanie pytania klinicznego
16.20Zakończenie dnia

Dzień 2 | 24 czerwca 2015
Grupa 1Grupa 2
  9.00Wykład Ocena ryzyka błędu systematycznego
i ekstrakcja danych
  9.00Wykład Poszukiwanie badań, strategie
wyszukiwania
10.00Ćwiczenia praktyczne Krytyczna ocena przeglądu systematycznego
(część 1)
  9.50Ćwiczenia praktyczne Poszukiwanie badań, strategie
wyszukiwania
10.50Przerwa kawowa10.20Wykład Metaanaliza
11.10Ćwiczenia praktyczne Krytyczna ocena przeglądu systematycznego
(część 2)
11.00Przerwa kawowa
11.30Wykład Ocena danych naukowych, GRADE11.20Ćwiczenia praktyczne Przygotowywanie metaanalizy
12.20Wykład Poszukiwanie badań, strategie wyszukiwania12.20Wykład Ocena ryzyka błędu systematycznego
i ekstrakcja danych
13.10Lunch13.20Lunch
14.00Ćwiczenia praktyczne Poszukiwanie badań, strategie wyszukiwania14.10Ćwiczenia praktyczne Krytyczna ocena przeglądu
systematycznego
14.30Wykład Metaanaliza15.10Wykład Ocena danych naukowych, GRADE
15.10Ćwiczenia praktyczne Przygotowywanie metaanalizy
16.10Pytania i podsumowanie16.10Pytania i podsumowanie
16.30Zakończenie dnia16.30Zakończenie dnia

do góry

Wykładowcy

Małgorzata Bała

Dr hab. Małgorzata Bała

Dr hab. Małgorzata Bała jest adiunktem w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych w 2. Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej.
Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. "Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008).
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z kilkoma grupami (Tobacco Addiction Groups, Renal Group, Hepatobiliary, Stroke i Skin Group).

Rafał Jaeschke

Dr n. med. Rafał Jaeschke

Dr Rafał Jaeschke jest specjalistą psychiatrii oraz asystentem w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 roku prowadzi zajęcia z psychiatrii dla studentów Wydziału Lekarskiego CM UJ oraz School of Medicine in English CM UJ. Jest zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika Medycyna Praktyczna – Psychiatria oraz redaktorem tematycznym i recenzentem Psychiatrii Polskiej. Jako członek międzynarodowego zespołu redakcyjnego podręcznika chorób wewnętrznych “McMaster Textbook of Internal Medicine. Based on Interna Szczeklika” (pod redakcją prof. Romana Jaeschke i prof. Paula O’Byrne z McMaster University w Kanadzie oraz dr. Piotra Gajewskiego z wydawnictwa Medycyna Praktyczna) uczestniczy w pracach nad rozdziałem poświęconym zaburzeniom psychicznym.
Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę okołoporodowych zaburzeń nastroju, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dorosłych (Adult ADHD) oraz stosowania podejścia Evidence Based Medicine (EBM) w psychiatrii.
Jest członkiem stowarzyszeń naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i European Network Adult ADHD. W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z Cochrane Schizophrenia Group.

Wiktoria Leśniak

Dr n. med. Wiktoria Leśniak

Dr Wiktoria Leśniak jest specjalistą chorób wewnętrznych, asystentem w Pracowni Podejmowania Decyzji Klinicznych w II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Prowadziła zajęcia z Evidence Based Medicine dla lekarzy, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia. Jest współautorką kilku protokołów przeglądów Cochrane.
Wśród jej zainteresowań badawczych znajduje się ocena ryzyka sercowo-naczyniowego, implementacja wytycznych praktyki klinicznej, aspekty metodologiczne badań klinicznych, przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, szczególnie w kardiologii i nefrologii.
Jako zastępca redaktora naczelnego czasopisma Medycyna Praktyczna zajmuje się popularyzacją Evidence Based Medicine, strukturalnych streszczeń badań naukowych i wytycznych praktyki klinicznej wśród lekarzy. Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny" (2008) i rozdziałów dotyczących Evidence Based Medicine w kolejnych aktualizacjach podręcznika pt. "Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych" (2014).
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z Cochrane Renal Group.

Magdalena Koperny

mgr Magdalena Koperny

Magister zdrowia publicznego, kierownik Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, od 2012 roku wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i realizacją programów profilaktycznych i edukacją zdrowotną. Posiada kilkuletnie doświadczenie, jako analityk w zakresie oceny technologii medycznych w tym opracowywania przeglądów systematycznych jak i innych opracowań i analiz dotyczących polskiego systemu ochrony zdrowia.
W ramach Cochrane Collaboration współpracuje z Polską Filią Cochrane oraz
z Cochrane Skin Group.

do góry

Organizatorzy

   Projekt współfinansowany ze środków KNOW

do góry