Bezpłatne warsztaty | 17 grudnia 2015

Bezpłatne warsztaty: Preparing the protocol for the systematic review

Kraków, 17 grudnia 2015

Program szkolenia  |  Wykładowca  |

Autorów zarejestrowanych tematów przeglądów Cochrane zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach
Preparing the protocol for the systematic review (prowadzonych w języku angielskim),
które odbędą się w czwartek 17 grudnia 2015 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL UJ CM (w Krakowie, przy ul. św. Łazarza 16).

Po przeprowadzeniu cyklu szkoleń pt. „Wprowadzenie do metodologii opracowywania przeglądów systematycznych” zorganizowaliśmy warsztaty poświęcone kolejnemu etapowi tworzenia przeglądu Cochrane, jakim jest przygotowanie protokołu.
Szkolenie będzie prowadził dr Karsten Juhl Jørgensen z Kopenhagi – ekspert z zakresu metodologii przygotowywania przeglądów systematycznych, współpracujący z Nordic Cochrane Centre.

O ostatecznym doborze grupy szkoleniowej decyduje organizator – po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń. Zakwalifiwane zostaną wyłącznie osoby, które są autorami zarejestrowanego tematu przeglądu Cochrane.
Uczestnictwo przewidziane jest dla 20 osób.
Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Warsztaty finansowane są z Programu KNOW - Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, realizowanego przez Wydział Lekarski UJ CM.
Organizatorem warsztatów jest Pracownia Podejmowania Decyzji Klinicznych II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM i Ośrodek Przeglądów Systematycznych – Polska Filia Cochrane.

Program szkolenia

Preparing the protocol for the systematic review | Workshop Programme
Thursday 17th December 2015
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL CM UJ, ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
Tutor: Karsten Juhl Jørgensen, MD, PhD
  9.00Introduction
  9.20Lecture Sections and content of a Cochrane protocol
10.00Lecture Defining the population, interventions, comparators, outcomes and eligibility criteria in the protocol
10.30Coffee break
10.45Practical Small group works on protocols in development regarding defining the problem
11.30Lecture Defining risk of bias assessment in the protocol
12.00Practical Small group works on protocols in development regarding risk of bias assessment
13.00Lunch break
13.45Lecture Lecture on the methods of the review: searching for eligible studies; data collection and management; methods for data analysis
14.45Practical Small group works on protocols in development regarding methods of the reviews
15.45Summary and feedback
16.00End of workshop

do góry

Wykładowca

Karsten Juhl Jørgensen

Karsten Juhl Jørgensen MD, PhD

Doktor nauk medycznych Uniwersytetu w Kopenhadze.
Od 2004 roku pracuje w Nordic Cochrane Centre; obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora. Jest autorem protokołów i przeglądów Cochrane oraz ponad 80 publikacji naukowych.
W ciągu ostatnich 3 lat był konsultantem metodologicznym 6 duńskich wytycznych praktyki klinicznej koordynowanych przez Danish Health Authority i powstających zgodnie z metodologią GRADE. Wśród jego głównych zainteresowań badawczych znajdują się badania przesiewowe oraz badania nad błędem systematycznym w badaniach naukowych.
Jest członkiem National Screening Committee w ramach Danish Health Authority.

do góry

   Projekt współfinansowany ze środków KNOW

do góry