Wpływ tomografii komputerowej (CT) na badania przesiewowe w kierunku raka płuca

CT

Data publikacji przeglądu: 3 sierpnia 2021

Do głównej analizy dotyczącej śmiertelności związanej z rakiem płuca włączyliśmy 8 badań (91 122 uczestników). Wśród osób powyżej 40 roku życia, które były nałogowymi palaczami, przeprowadzanie badań przesiewowych z wykorzystaniem CT zmniejszyło ryzyko zgonu z powodu raka płuca o 21%. Żeby zapobiec 1 zgonowi z powodu raka płuca badaniom przesiewowym należało poddać 226 osób. Dowiedliśmy również, że ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (włączając w to raka płuca) było mniejsze, gdy badania przesiewowe wykonywano z użyciem CT. Efekt ten był jednak znacznie mniejszy (zmniejszenie ryzyka tylko o 5%). Rak płuca był częściej wykrywany w grupie osób, które poddały się badaniom przesiewowym, niż u osób, które takich badań nie przeszły. Jednak wykonywanie CT może powodować wyniki fałszywie dodatnie (sytuacja, w której wynik badania jest dodatni lub nieokreślony, a dana osoba w rzeczywistości nie choruje na raka płuca). Okazało się, że fałszywie dodatnie wyniki zdarzały się częściej u osób, które poddały się badaniom przesiewowym niż u osób, u których wykonano prześwietlenie klatki piersiowej. Z tego powodu osoby, które przeszły badania przesiewowe, musiały przejść szereg innych badań w kierunku chorób nowotworowych, jak i nienowotworowych. Badania przesiewowe wiążą się również z ryzykiem wykrycia raka płuca, który być może nigdy nie rozwinął się na tyle, aby zaszkodzić danej osobie (jest to określane jako nadrozpoznawalność). Ryzyko nadrozpoznawalności raka płuca w przypadku badania przesiewowego z wykorzystaniem TK oszacowano na 18%.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem