Późne (po ≥7 dniach od urodzenia) stosowanie glikokortykosteroidów ogólnoustrojowo w profilaktyce dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków

Data publikacji przeglądu: 11 listopada 2021

Wyniki niniejszego przeglądu wskazują, że stosowanie u noworodków GKS (glikokortykosteroidów) ogólnoustrojowo począwszy od 7. dnia życia lub później po urodzeniu zmniejsza ryzyko zgonu i dysplazji oskrzelowo-płucnej, nie zwiększając jednocześnie częstości występowania mózgowego porażenia dziecięcego (zaburzenia wpływającego na zdolność poruszania się) w okresie późniejszego dzieciństwa. Niemniej jednak, wyniki długoterminowe nie zostały odpowiednio zbadane. Uzasadnione wydaje się ograniczenie późnego stosowania GKS wyłącznie do dzieci, których nie można odłączyć od aparatury wspomagającej oddychanie oraz minimalizowanie dawki i czasu trwania leczenia.

Obecnie oczekujemy na publikację wyników dwóch trwających badań.

Wiarygodność dowodów: Ogólnie jakość danych naukowych potwierdzających nasze wnioski dla większości głównych wyników była wysoka.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem