Porównanie obrazowania wąskopasmowego ze zwykłą cystoskopią w leczeniu raka pęcherza moczowego

analysis

Data publikacji przeglądu: 8 kwietnia 2022

Zidentyfikowaliśmy 8 RCT, które dotyczyły naszego pytania badawczego. U uczestników tych badań podejrzewano raka pęcherza moczowego lub rozpoznano u nich ten nowotwór, który był ograniczony do ściany wewnętrznej, co oznacza, że rak nie zaatakował leżących poniżej warstw mięśni. Na podstawie ograniczonej liczby dostępnych danych można stwierdzić, że zastosowanie obrazowania wąskopasmowego może zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby na przestrzeni czasu. W żadnym z RCT nie sprawdzano, czy wybór metody wizualizacji wpływał na ryzyko pogorszenia się raka pęcherza moczowego lub ryzyko zgonu chorego z powodu raka pęcherza moczowego, więc nie wiemy, czy zastosowanie obrazowania wąskopasmowego jest skuteczne w poprawie tych dwóch wyników. Stwierdzono, że zastosowanie obrazowania wąskopasmowego może wiązać się z niewielkim lub żadnym zwiększeniem ryzyka powikłań, w porównaniu ze standardową metodą wizualizacji.

Przejdź do streszczenia w Cochrane Library

Pełna wersja przeglądu systematycznego - wersja angielska, plik PDF

Zobacz streszczenia przeglądów w zakładce Cochrane prostym językiem